Діагностичне дослідження з математики, біології, історії: цілі і завдання

Діагностичне дослідження з математики пов’язане з трьома аспектами: семиотическим, логічним, технічним. Розглянемо кожен з них детальніше, щоб зрозуміти їх значимість.

Мета діагностичного дослідження у виявленні якихось певних ознак.

Семіотичний аспект

Семіотичний аспект передбачає визначення дослідником основного змісту понять, які виражають її підсумкову націленість. У цьому випадку оцінювані ознаки і варіанти діагностичної інформації об’єднуються в знакову цілісну систему. При цьому чітко описується диагностируемый ознака, вказується інструмент для конкретного його виявлення, вимірювання, аналізу.

Специфіка педагогічних досліджень

Діагностичне дослідження особливо актуально в педагогіці, як в її теоретичної частини, так і в практиці. Ян Каменський у своєму творі «Велика дидактика» писав про те, що основним недоліком виховної діяльності є відсутність чітких цілей.

При підборі цілей навчання і розвитку основне значення має психолого-педагогічна характеристика, допускає однозначну діагностику і можливості для прийняття єдиного вірного рішення. Щоб удосконалити сучасну систему навчальної та виховної роботи в російських школах, необхідно проведення діагностичних досліджень.

Значимість діагностик в педагогіці

Вони є важливим елементом при розробці мети і завдань виховання. Діагностичне дослідження стає можливим лише в тому разі, якщо задовольняються наступні вимоги:

  • точно описуються ознаки;
  • факти можна виміряти прямим або непрямим шляхом;
  • результати порівняні з певною шкалою

Ці вимоги співвідносяться із загальними умовами оптимізації, які сформульовані в системному аналізі. Оптимізація педагогічної структури передбачає інновації в кожному елементі.

Багато вчителів вважають, що вони відмінно уявляють собі цілі формування підростаючого покоління, самі можуть проводити діагностичне дослідження.

Подібна самовпевненість призводить до консерватизму у вихованні, що грунтується на звичці.

Цілі у багатьох навчальних дисциплінах прописані описово, що не дозволяє педагогам виявляти творчі здібності школярів.

Технічний аспект

Діагностичне дослідження передбачає застосування спеціальних методів обстеження. У кожній методиці, що використовується для діагностики, має бути опис у відповідності зі стандартними вимогами:

  • мати предмет діагностики;
  • містити інформацію про галузі і способи використання;
  • вказувати контингент випробовуваних
Дивіться також:  Написання імен іменників 3-го відмінювання

Діагностичне дослідження з математики повинно містити докладну інформацію про процедуру проведення, надійності одержуваних результатів. Тестові норми, що застосовуються в діагностиці, повинні підтверджуватися описом вибору алгоритму і види діагностичних операцій в проведеному обстеженні. Для оцінки достовірності одержуваної інформації вказується варіант участі в діагностиці випробовуваних: добровільність або обов’язковість.

Чітко і зрозуміло повинна бути описана і процедура підрахунку балів за тест, а також інтерпретація результатів. Це дасть можливість отримувати схожі результати при обробці різними користувачами однакових протоколів.

Логічний аспект

У завдання діагностичних досліджень входить і побудова висновку про досліджуваному об’єкті. З’являється педагогічне діагностичне мислення тільки в результаті пізнання, продумування об’єктно-суб’єктних відносин, контакт дітей і дорослих, які впливають на формування і розвиток особистості, перехід з дитинства в юнацький період. Логічний аспект важливий не тільки для педагогічних досліджень, але і для тестувань, що здійснюються школярами в рамках дослідницької роботи.

Діагностика в проектній діяльності

Як можна провести діагностичне дослідження з історії. 9 клас з ФГОС нового покоління передбачає захист випускниками самостійного (колективного) проекту. Вони також можуть бути пов’язані з діагностуванням. Наприклад, якщо дитина досліджує традиції свого народу, доцільним буде проведення опитування, за результатами якого автор зможе зробити висновок про актуальність обраної теми, інтересу до неї населення.

Яку мету переслідує таке діагностичне дослідження з історії? 9 клас у вітчизняних школах має навчальний план, в якому крім часу на вивчення окремих навчальних дисциплін, відводить час на профорієнтаційну діяльність. Завдяки таким методикам, психолог допомагає дітям підібрати напрямок для подальшої професійної діяльності.

Особливості проведення досліджень

Діагностичне дослідження з біології, хімії, фізики складається з декількох етапів.

Наукове дослідження відрізняється систематичним і цілеспрямованим характером. Саме тому основним завданням є чітке виявлення сфери діагностики. Це дає можливість досліднику становити три найважливіших елементи для подальшої роботи: «об’єктивної області», «об’єкт», «предмет» дослідження.

Дивіться також:  Участь у фотосинтезі рослин, що виділяють кисень

Об’єктної областю дослідження виступає сфера науки і практики, в рамках якої знаходиться безпосередній об’єкт дослідження. В навчальних дисциплінах, вона може бути пов’язана з конкретною навчальною дисципліною, наприклад, біологією, математикою, фізикою.

Предметом діагностики може виступати конкретна область об’єкта, всередині якої здійснюється пошук.

В якості предмета дослідження можуть виступати якісь явища, їх частини, взаємини між цілим і окремими сторонами. Предмет проекту передбачає вибір діагностичної методики.

Між предметом, об’єктом, метою дослідження існують рухливі (умовні) кордону.

Наприклад, якщо об’єктом діагностики виступає творча зв’язок французької та російської літератур XIX ст., то предметом вивчення може стати аналіз міжкультурних запозичень. Ще більш вузькою сферою дослідження в рамках конкретного предмета є тема роботи. Її вибір є складним і відповідальним етапом.

Діагностика допомагає конкретизувати тематику роботи, що сприяє отриманню відмінного результату. Тема є тим ракурсом, в рамках якого розглядається певна проблематика.

Тестування дозволяє виявляти актуальність обраної теми, її «вписываемость» в загальну перспективу професійного зростання школяра.

Висновок

Завдяки діагностичних досліджень, можна одержати об’єктивну картину, що стосується певного питання. При застосуванні певних методик можна виявити психологічні особливості підлітків, підібрати оптимальні методи та прийоми подальшого навчання і виховання. Крім досліджень, проведених шкільними педагогами і психологами, діагностикою користуються і сучасні школярі. Якщо в якості теми для проекту обраний матеріал «Специфіка лишайників і мохів міської лісопаркової зони», для її реалізації потрібні польові умови або важкодоступні прилади. Тему можна вважати візитною карткою дослідницької діяльності. Діагностування допомагає дитині вибрати напрямок своєї діяльності, підібрати методики експериментальної діяльності.

Результати статистичних досліджень допомагають обґрунтовувати актуальність проведеного дослідження.

Актуальність, наприклад, може полягати в необхідності отримання оновлених відомостей, перевірки їх новими методами.

Дивіться також:  Епігонство - це... Лексичне значення і етимологія

При її обґрунтуванні можна надати результати діагностики, отримані з конкретного питання. Класні керівники, шкільні психологи активно користуються у своїй професійній діяльності різноманітними діагностиками. Вони допомагають їм отримувати своєчасну інформацію, на базі якої вибудовуються виховні та освітні програми.