Формула точки беззбитковості у грошовому виразі: приклади застосування

Що являє собою формула точки беззбитковості у грошовому вираженні? Приклади застосування будуть розглянуті в статті.

Міра успіху підприємства на ринку вимірюється величиною та стабільністю одержуваних доходів. Зростання виручки майже завжди означає одночасне зростання обсягів виробництва.

Щоб визначити, на якій стадії реалізації проекту буде досягнута його окупність, і розрахувати, скільки потрібно робити, щоб не розоритися, потрібно знати формулу точки беззбитковості в грошовому вираженні.

Точка беззбитковості. Що вона дає?

Це фінансовий показник діяльності організації, досягнувши якого, підприємство виходить в нуль. Співвідношення певного обсягу продажу та розміру витрат підприємства, коли виручка дорівнює витратам.

Формула точки беззбитковості у грошовому вираженні потрібна, щоб розуміти – виробляти менше продукції не можна, підприємство збанкрутує. Якщо бізнес ще тільки належить організувати, то такий розрахунок допоможе визначити доцільність всього заходу.

Наприклад, якщо при попередньому розрахунку точка беззбитковості не досягається, навряд чи є сенс інвестувати в завідомо програшний проект.

Розрахунок критичного показника

Розрахувати фінансовий показник беззбиткової роботи не складно. Розуміючи механізм розрахунку і економічний зміст показника, можна визначити, на якій позначці знаходиться бізнес, і розрахувати його фінансову стійкість.

Наочність – найкращий спосіб зрозуміти, як працює точка беззбитковості. Формула розрахунку в грошовому відношенні наведена нижче.

Отже, як оперувати цим поняттям (англ. break-evenpoint)? Для зручності роботи з формулами далі в тексті воно буде позначатися англійською абревіатурою – BEP.

Як порахувати точку беззбитковості? Формула:

BEP = Постійні витрати ÷ (Виручка — Перемінні витрати) × Виручка

Постійні витрати

До постійним витратам виробництва відносяться витрати, не надають прямого впливу на собівартість продукції. Їх величина може залишатися незмінною протягом тривалого часу.

Постійні витрати умовно можна розділити на групи:

 1. Орендна плата – це може бути вартість оренди виробничого приміщення, складу, або оренда верстатів і устаткування. Витрати доведеться нести навіть у разі простою бізнесу.
 2. Амортизаційні відрахування – обладнання для виробництва продукції зношується з часом, тому витрати на відновлення споживчих властивостей техніки належать до постійних.
 3. Податки – включають в себе податок на майно, на землю, на прибуток, ЕНВД та інші відрахування.
 4. Зарплата персоналу – сюди відносяться тільки співробітники з фіксованою оплатою. Якщо у менеджера зарплата прив’язана до обсягу реалізованих послуг, то такі витрати будуть вважатися змінними.
 5. Витрати на комунальні послуги, ведення рахунку в банку та інші – одним словом, те, без чого фірма не може існувати. Так чи інакше, ці витрати доводиться нести, і в погані для бізнесу дні, і в добрі.
Дивіться також:  Австрійська економічна школа: основні представники, історія розвитку та сучасний стан

Змінні витрати

Це витрати, безпосередньо пов’язані з обсягом надаваних послуг або вироблених товарів. Вони впливають на собівартість продукції і зростають одночасно з обсягом продажів.

Змінні витрати можна охарактеризувати наступними пунктами:

 1. Заробітна плата тих співробітників, матеріальний успіх яких поставлений у залежність від реалізованої ними продукції. Це обговорювалося вище, коментарі зайві.
 2. Акцизи та інші податки, пов’язані з обсягом виробництва.
 3. Витрати на продукцію, матеріали або запасні частини – тобто витрати на те, з чого буде вироблятися продукція.
 4. Виплати за перевезення вантажів, авіа — і залізничні перевезення, відсоток за надання юридичних або брокерських послуг.

В окрему групу не включені, але при плануванні збільшення випуску продукції повинні враховуватися додаткові витрати на заробітну плату (доведеться найняти більше працівників), на електроенергію (коли прийнято рішення про те, що виробничий процес не припиняється і в темний час доби), і паливо (коли освоюються нові території, куди потрібно доставити товар).

Необхідні допущення

Розрахунок, про який йде мова, служить точкою опори для прийняття управлінських рішень. Потрібно враховувати, що вартість витрат, закладена у формулу точки беззбитковості в грошовому вираженні, є приблизною. Значить, і підсумкове значення не буде арифметично точним.

Щоб зробити розрахунки більш наближеними до реальних умов функціонування бізнесу, потрібно врахувати ряд нюансів використання формули розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні. Приклад покаже, при якому мінімально допустимому значенні відвантаженої продукції фірма буде залишатися на плаву.

Показники виручки і розміру витрат відносяться до одного і того ж періоду часу. У результаті формула розрахунку беззбитковості покаже стан підприємства на дату розрахунку.

Відмітна особливість BEP

Серед сотень фінансових значень тільки одне – BEP — говорить про успішність бізнесу при низькій величині.

Пояснюється це просто – чим менше товару потрібно відвантажити або послуг надати, щоб вийти на повну окупність, тим підприємство стабільніше.

Аналіз ризиків з допомогою точки беззбитковості

Формула точки беззбитковості у грошовому вираженні дозволить вибудувати системний підхід до планування постійних і змінних витрат на одиницю продукції, обсягу виробництва і собівартості виробленого продукту.

Дивіться також:  Межполушарное взаємодію у дітей

Правильно комбінуючи ці показники, можна уникнути таких ризикових моментів.

 • Перенасичення ринку продукцією. Багато виробляти – не значить багато продавати. Для розрахунку оптимального обсягу продукції та її ціни допоможе точка беззбитковості формула (приклад формули розглянуто вище). Розрахунок BEP допоможе оцінити співвідношення між ціною і обсягом продукції, покаже, як зміниться ціна при збільшенні обсягу і навпаки: скільки потрібно виробляти при зміні ціни.
 • Робота у збиток – зниження виручки може бути або тимчасової труднощами, або провісником банкрутства. Розраховувати цей показник можна не тільки для всього підприємства, але і для окремих проектів або видів виробленого товару.

Як часто потрібно робити розрахунок?

Крім усього перерахованого, формула точки беззбитковості у грошовому вираженні може виявитися корисною при прийнятті виваженого рішення про можливий вихід на нові ринки збуту. Адже розширення бізнесу – це збільшення змінних і постійних витрат, які прибуток від освоєння нових територій може і не покрити.

Якщо показник рівня беззбитковості в нормі, не варто розслаблятися! Розраховувати його слід регулярно, адже кон’юнктура ринку весь час змінюється, і можна упустити момент, коли необхідно прийняти термінові заходи (скоротити витрати, наприклад).

Коли обсяг продажів нижчий значення беззбитковості

Для тих, кому потрібен більш детальний аналіз фінансового становища свого бізнесу, допоможе розрахунок запасу міцності. Цей показник покаже, наскільки близько від кризи може знаходитися зовні благополучна компанія.

Формула вираження цього показника виглядає так:

Запас міцності = Виторг — Точка беззбитковості) ÷ Виручка

В даному випадку, чим вище значення розрахованої величини, тим стійкіше підприємство на ринку. За допомогою простого розрахунку можна оцінювати фірми різного масштабу, що знаходяться на різних етапах циклу свого розвитку.

Приклад розрахунку запасу міцності

Припустимо, що виручка підприємства «Компанія А» — 2 500 руб., а точка беззбитковості – 2 000 руб.

Зробимо розрахунок запасу міцності «А»:

Запас міцності = (2500-2000)÷2500 = 20%

Отримане значення означає, що навіть у разі зниження продажів на 20% підприємство не буде збитковим.

Перевірити отримане значення можна так: розрахувати прибуток підприємства у тому випадку, якщо обсяг реалізованого товару зменшиться на 20%.

Приймемо умовно, що для цієї «Компанії А» змінні витрати складають 1625 рублів, а постійні витрати – 700 рублів.

Прибуток = 2500×(1-20%) — 1560×(1-20%) — 800 = 0

Запас міцності розглянуто спільно з точкою беззбитковості, оскільки в рамках фінансового аналізу діяльності організації важливий і той, і інший показник.

Дивіться також:  Університет Сонгюнгван в Сеулі: опис, історія

Велика різниця

При розрахунках важливо не переплутати точку беззбитковості до точки окупності. Остання означає момент, коли розмір прибутку від реалізації продукції став дорівнює вкладених у бізнес коштів.

Крім того, розрахунок окупності бізнес-проекту розраховується за допомогою застосування відповідних методик, а у формулу для розрахунку включаються інші фінансові показники.

Нові горизонти

«Компанія А» виробляє кондитерські вироби: торти і тістечка. Її точка беззбитковості (BEP) становить 2000 рублів, а запас міцності – 20%.

Вирішивши завоювати більше клієнтів, компанія стала випускати третій вид продукції – шоколадні цукерки. Тепер BEP складає 2500 рублів, а запас міцності 25%.

В даному прикладі зростання значення BEP закономірний: підприємство зростає, зростають його витрати на виробництво продукції (відкрито новий цех — вище оренда, більше персоналу – більше витрат на ЗП). Підвищення BEP означає необхідність більше продавати, щоб отримувати більше значення прибутку.

Приклад за формулою розрахунку точки беззбитковості показує взаємозалежність між обсягом продажу, ціною одиниці продукції та сукупними витратами.

Що ще важливо враховувати

При зростанні обсягів випуску продукції неминуче зростають витрати на її виробництво. Тут є нюанс: якщо продукції на ринку стало більше, ціна на неї стає нижче.

До розширення асортименту Після розширення асортименту
Обсяг випущеної продукції 100 одиниць 300 одиниць
Витрати 50 000 рублів 180 000 рублів
Середня ціна одиниці продукції 100 рублів 80 рублів
Виручка 500 000 рублів 1 000 000 рублів
Прибуток 350 000 рублів 200 000 рублів

Виручка зростає, і прибуток падає. Гуртом завжди дешевше, ніж в роздріб. Більше продукції – нижча ціна.

Збільшити кількість продукції потрібно до тих пір, поки її обсяг більший, ніж зниження прибутку на одну одиницю виробленої продукції.

У ситуації виходу на нові виробничі потужності потрібно уважно стежити за тим, щоб зростання обсягу виробництва не призвів до зниження прибутку.

Знання методики розрахунку точки беззбитковості для будь-якого бізнесу і уміння застосовувати цю методику на практиці дозволить приймати своєчасні, виважені управлінські рішення. Зробити асортимент товарів ширше або освоїти новий регіон присутності – вирішувати питання такого порядку варто, спрогнозувавши попередньо зростання витрат і можливі коливання прибутку від реалізації товару або надання послуг.