Глобалізація освіти: поняття, позитивні і негативні ефекти

Глобалізація – це напрям розвитку всього світу, яке йде вже століттями і навіть тисячоліттями. І чим далі – тим швидше. У двадцятому столітті цей процес вийшов на новий рівень завдяки науково-технічній революції. У наш час цей процес прискорюється небаченими темпами – чого варто тільки можливість навчання практично чому завгодно при наявності лише комп’ютера та доступу у Всесвітню мережу.

Що ж вона собою являє?

Спочатку трохи про значення слів. Деякі дослідники вважають, що позначення «глобалізація» прийшло на зміну понять «інтернаціоналізація» та «взаємозалежність». Зараз вона оцінюється як уніфікація і масштабування в світовому масштабі. Глобалізація – це новий рівень міжнародних відносин. І освіта тут не виняток. Що ж вона собою являє? Під глобалізацією освіти розуміють широку сукупність структур і процесів, які є взаимопроникающими, взаємозалежними і взаємообумовленими. Інакше кажучи, створюють єдине ціле, в якому будь-яка локальна подія впливає на те, що відбувається в інших частинах.

Глобалізація освіти почалася наприкінці 90-х років. Вона являє собою створення єдиного інформаційного поля, що дозволяє одержувати всі необхідні дані. Тут слід виділити державну і приватну ініціативу. Наприклад, до перших відносяться програми «Російські електронні бібліотеки» та «Національна мережа комп’ютерних телекомунікацій для науки і вищої школи». Як зразок приватної ініціативи можна згадати «Академії Хана».

Важливу роль у всіх випадках відіграють інформаційні технології. Достатньо мати електронно-обчислювальну машину і доступ в інтернет і перед людиною відкриваються буквально необмежені можливості для навчання. Ось що собою в загальних рисах являє глобалізація освіти. Це, безумовно, в загальних рисах позитивне явище. Але при цьому є і негативні ефекти. Хоча їх в більшій мірі можна класифікувати як непрямі, це не змінює суті положення, що склалося. Але давайте не будемо поспішати: позитивний і негативний ефекти глобалізації освіти розглянемо пізніше.

Про інформатизації

Важливою особливістю сучасного суспільства в цілому і освіти зокрема є широке поширення просунутих технологій спілкування. Навіть сільська школа може мати доступ до самим якісним матеріалам. І це все завдяки даному процесу. Інформатизація суспільства в сучасному розумінні слова почалася в сімдесятих роках минулого століття. У двадцять першому столітті цей процес набув воістину глобальний масштаб. Під впливом інформатизації в багатьох сферах людської діяльності відбуваються кардинальні зміни. Це не тільки освіта, але й наука, культура, охорона здоров’я, побутова сфера, економіка.

Усі зміни, що відбуваються масштабні і торкаються глибини суспільства. При цьому вони є взаємопов’язаними. Розглянемо приклад: є підприємство, що здійснює економічну діяльність. Щоб не втратити конкурентоздатність і поліпшити свої власні позиції, воно проводить навчання персоналу. Частково воно йде в спеціалізованому центрі підготовки, а також за допомогою автоматизованої системи (яка перевіряє виконання домашнього завдання).

Може бути і таке, що об’єкти навчання взагалі знаходяться на значній відстані і не зустрічаються. У таких випадках роль інформаційних систем додатково зростає. Розглянемо ще один приклад. Є сільська школа, у якій навчається здібний учень, не задоволений якістю подачі матеріалу. Якщо він досить самоорганізуватися, то може зайнятися власною освітою самостійно. Існує велика кількість відеоматеріалів, посібників і навіть середовищ навчання, провідних буквально за руку до нових знань. Той, хто хоче вчитися, зараз має для цього все необхідне. Необхідно буквально протягнути руку і скористатися шансом. При цьому без інформатизації глобалізація освіти є справою складною, навіть нездійсненним. Як же все починалося?

Дивіться також:  Переворот - це... Значення і синоніми

Ситуація в РФ

Глобалізація освіти в Росії була розпочата в досить далекому 1985 році. Тоді було прийнято надзвичайно важливе рішення уряду про те, щоб направити в сферу освіти кілька тисяч перших персональних комп’ютерів. Також був введений загальний курс основ інформатики і обчислювальної техніки в середніх школах. У суспільну свідомість початок проникати нове поняття, зараз відоме практично кожному – комп’ютерна грамотність. Воно передбачає володіння навичками вирішення певних задач з використанням електронно-обчислювальної машини. Крім цього, на ньому вивчалися основні ідеї інформатики, а також роль цих технологій у процесі розвитку суспільства.

Перед самим розпадом СРСР було внесено зміну. А саме – створена концепція інформатизації освіти. Вона визначала основні напрямки, а також етапи розвитку суспільства. У Концепції підкреслювалося, що її головна мета – забезпечення процесу підготовки людини до повноцінного життя в інформаційному суспільстві. Ставка робилася не тільки на матеріально-технічну базу, але й на формування нової культури педагогічної праці та підготовку навчально-методичних комплексів. Вона заклала основу для розвитку всього цього в сучасній Російській Федерації.

Які чинники глобалізації освіти зараз грають істотну роль?

Відповідаючи на це питання, необхідно виділити чотири основних моменти:

  1. Оснащення сучасними засобами телекомунікаційних та інформаційних технологій. Вони використовуються як новий педагогічний інструмент, що дозволяє суттєво підвищити ефективність освітнього процесу. Починав формуватися цей фактор з введення у традиційні навчальні дисципліни комп’ютерів. Зараз він значно розвинувся і пропонує педагогам різні організаційні форми роботи, а також нові засоби. Існує інформаційна підтримка практично всіх стадій освітнього процесу.
  2. Застосування сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та баз даних для підтримки учня і вчителя. Вони дозволяють забезпечити віддалену роботу, а також доступ до методичної і наукової літератури. Причому не лише тієї, що є в країні, але і до наявної у всьому світі! Розвиток системи освіти не стоїть на місці, і якщо хтось захоче отримати доступ до курсів самих передових університетів – це не проблема, адже їх напрацювання, як правило, можна знайти у відкритому доступі.
  3. Розвиток і збільшення поширеності дистанційного навчання. Це дозволяє істотно розширити масштаб інформаційно-освітнього простору.
  4. Перегляд з наступним радикальною зміною змісту підготовки на всіх етапах процесу. Така ситуація обумовлюється швидкої інформатизацією суспільства. Відбуваються зміни орієнтовані не тільки на загальноосвітнє і професійне навчання, але й на вироблення нової, більш гнучкої моделі поведінки людей в житті і діяльності в існуючих умовах.

Які проблеми глобалізації освіти існують?

На жаль, без цього не обійшлося. Передбачалося, що доступ до корисної і потрібної інформації дозволить розвіяти міфи і забобони людей, підвищить загальний культурний рівень і принесе ще ряд корисних ефектів. За фактом ж глобалізація додатково дала їм окремий майданчик, де люди, які вірять в міфологію та магію тощо, можуть об’єднуватися, завдяки чому із-за тривалого перебування в оточенні однодумців забобони тільки міцніють.

Дивіться також:  Гоблін - що це за істота?

Актуальні ризики глобалізації освіти і для масової інформації. Вони виражаються у вигляді так званого культурного імперіалізму. Наприклад, активізується боротьба за вільний доступ до інформації та культурної спадщини. З одного боку, це досить непогано. Але з іншого, зважаючи на значні потоки мігрантів, зростаючу багата етнічність і мультикультурність, це веде до зростання напруги у суспільстві. Як приклад можна навести Російську Федерацію, в яку кожен рік безповоротно приїжджають жити сотні тисяч мігрантів. У зв’язку з цим йде трансформація і руйнування традиційних поведінкових моделей, зв’язків і цінностей.

Крім цього, глобалізація сучасної освіти сприяє і підвищенню мобільності високоосвічених кадрів і вмілих людей на міжнародному рівні. В Російській Федерації цей процес широко відомий як «витік мізків». Як він виглядає? Є людина, він навчається. Показує хороший результат, отримує вищу освіту (або навіть для цього виїжджає за кордон), а потім, після великої кількості витрат, він переїжджає працювати в іншу державу.

Тим не менш глобалізація має об’єктивний характер. Вона є результатом політичних, економічних, соціальних та інституціональних факторів. І безліч її негативних моментів є логічно випливають наслідком науково-технічної революції.

Про вплив

Давайте розглянемо, як глобалізація впливає на освітні процеси. І нам потрібен точний джерело інформації. В якості такого виступив сайт департаменту освіти в Москві. На ньому викладено безліч цікавої інформації. Якщо коротко, то у світі спостерігається тенденція, коли людський ресурс визнається новим параметром конкурентоспроможності підприємств. Підвищення якості послуг і товарів, скорочення життєвого циклу та диверсифікація, інтегральний підхід до вирішення питань – все це неможливо без освічених і підготовлених кадрів. Причому деякі підприємства розраховують отримати вже підготовлених фахівців, тоді як інші роблять ставку на прийом людей зі здібностями і знаннями, а потім вже підтягують їх до необхідного кваліфікаційного рівня.

До того ж процеси глобалізації мають ряд інших переваг. Наприклад, якщо відвідати сайт департамент освіти у Москві, то можна з радістю виявити, що не потрібно йти особисто записувати дитину в дитячий садок/дивитися результати олімпіади/подавати заявку в професійне училище/дізнаватися відвідуваність школяра. Це все можна зробити за допомогою його мережевого ресурсу. Погодьтеся, це значно полегшує бюрократичну тяганину та економить час.

Таким чином, більше часу залишається на навчання. Також інформаційні системи дозволяють забезпечувати безперервну підготовку людей. У зв’язку з цим стає актуальним оцінювання якості освіти, яку отримує людина. Тут є певна проблема. Дуже часто оцінити результативність навчання за короткостроковий період не представляється можливим, оскільки ефект може ставитися до збиткових операцій, що рідко виникають, а також часто виявляється підсумовування наслідків, які і допомагають наблизити бажані рамки.

До чого йде справа?

Процес глобалізації освіти рухається в напрямку підвищення рівня підготовки людей, їх технічного, наукового та інноваційного потенціалу. Сучасна система навчання повинна постійно відслідковувати зміни вимог, що висуваються ринком праці. Тобто необхідно підготувати до того, що здобувати освіту доведеться все своє життя. Для цього необхідно безліч корисних навичок, серед них сприйняття нових знань, вирішення кризових ситуацій, певні управлінські моменти.

Дивіться також:  Хитрість це... Хитрощі життя

Ідея безперервної освіти знайшла підтримку в колах роботодавців. Тобто вони погодилися з думкою, що людина повинна мати можливості для навчання протягом усього життя. І дійсно, варто згадати нехай навіть дещо екзотичні університети пенсіонерів, і стає зрозуміло – зміни незворотні. Глобалізація робить все більш сильний вплив, і сфера освіти тут не виняток. Вчитися доведеться все життя.

Яке зараз становище?

Незважаючи на те, що освіта, пропоноване державою, поступово втрачає свою роль, радикальне витіснення і отримання свободи у межах навчального процесу є, по суті, декларативним. Безумовно, є істотна тенденція до глобалізації. Формується новий ринок освітніх послуг, який дозволяє збільшувати якість одержуваних нами знань, навичок, умінь. При цьому роль держави все більше зводиться до виступу у ролі фінансового донора, коли вона збирає податки з громадян, а потім розподіляє їх на потреби процесу навчання. І це не дивно і цілком укладається в існуючу тенденцію.

Освіта широких мас – це важливий чинник не тільки для конкретних виробників, але і для цілих національних економік. У цій ситуації всі зацікавлені в тому, щоб був найкращий розклад. Тому зараз активно стоять питання ефективності розподілу фінансових ресурсів і функціонування освітніх установ. При цьому зрозуміло, що рух в будь-яку сторону повинна зберігати гарантії на отримання безкоштовного навчання. При цьому необхідно широко розповсюджувати інформацію про всіх існуючих можливостях. Адже мало, щоб щось існувало, необхідно, щоб про це знали. Також слід згадати і про досить слабкій тязі до постійного навчання з боку пересічних громадян. На жаль, але зараз досить часто доводиться констатувати, що шкідливий проведення часу (телевізор, сигарети, алкоголь) більш поширене, ніж поліпшення людини в плані розумності.

Висновки

Більше всього на традиційну систему надання освіти впливають ринкові сили. Постійно підвищуються вимоги до якості надається навчання. Відповіддю на це стала поява приватних освітніх установ, які займаються підготовкою у визначених напрямках чи навіть окремих груп компаній. Якщо підсумувати вищесказане, то вийде наступне:

  1. Інформатизація – це об’єктивна закономірність розвитку всього суспільства і, зокрема, системи освіти. Відмінною особливістю цього явища є широкомасштабне застосування телекомунікаційних технологій.
  2. Поняття глобалізації характеризує новий етап міжнародних відносин у соціальній, політичній та економічній сферах. Воно має всеосяжним характером і зачіпає всі сторони людської діяльності.
  3. Завдяки індустріалізації та комерціалізації виникли освітні послуги, які виступають в якості альтернативи, а також мінімізують слабкі моменти традиційного навчання.

Висновок

От і було розглянуто поняття глобалізації освіти. Цей процес протікає не без ускладнень. Так, необхідно відзначити той факт, що зростає кількість противників глобалізації освіти. Вони вважають, що така тенденція загрожує національним системам підготовки кадрів, а також здійснює наступ на права громадян – наприклад, на вільний доступ до необхідних для навчання матеріалів. При цьому засуджується посилення утилітарно-споживчого підходу як такого, що пригнічує дух просвітництва. Говорити про прийняття певної кінцевої форми цього процесу поки що не доводиться, адже з’являються все нові розробки та втілення ідей, що дозволяють надати освіті все більшу гнучкість. Що ж, слід сподіватися, що це призведе до найкращого результату.