Говард Гарднер і його розвиваюча методика

Кожен батько мріє про те, щоб його діти були щасливі і знайшли своє місце в житті. Додаткові заняття з музики, танці, спорт, іноземні мови – мами з татами на все готові, щоб їх дитина була всебічно освіченою людиною. Саме по собі таке завзяття похвально, але якщо дитина не «тягне» на ідеальний образ? Тут необхідно придивитися до нахилам та інтересам малюка і їх розвивати. Допомога у правильному виборі може надати теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера.

Інтелект, що це?

Інтелект з латинської мови означає пізнання. Здатність людини пристосовуватися до навколишньому на основі досвіду, аналізувати і застосовувати в житті отриману інформацію, міркувати і прагнути до пізнання – все це функції інтелекту.

До недавнього часу вважалося, що інтелект має загальну функцію пізнання. У зв’язку з чим навчання будувалося на наданні інформації, яку учень повинен засвоїти. Але ні для кого не секрет, що успішність у школі розподіляється приблизно так: 10 % — відмінники, 40 % — ударники, 50 % — трієчники. Виходить, що тільки десять зі ста дітей засвоюють знання повною мірою. Інші або лінуються, або не можуть, чому? Відповісти на це питання спробував Говард Гарднер.

Теорія множинного інтелекту

Американський психолог стверджував, що вимірювання інтелекту по одному параметру не дає повної картини (маються на увазі тести IQ). Він вважав, що інтелект схильний до творчості, пізнання і творення. Говард Гарднер припустив, що людина має певний склад мислення, який виявляється в його схильності та інтереси. Індивідуальний інтелектуальний процес призводить до поведінки, яке властиве тільки цій людині. Отже, навчання має враховувати ці відмінності.

Структура розуму по Говарду Гарднеру має декілька незалежних один від одного здібностей. Однак вони не існують у чистому вигляді, всі структури інтелекту тісно взаємопов’язані між собою. В житті ми спостерігаємо переважання якого-небудь типу інтелекту. Говард Гарднер умовно розділив його на такі складові:

  • лінгвістичний;
  • логіко-математичний;
  • візуально-просторовий;
  • тілесно-кінестетичний;
  • музичний;
  • натуралістичний;
  • екзистенційний;
  • міжособистісний.
Дивіться також:  Біографія Бабаєва Кирила Володимировича

Лінгвістичний і музичний інтелект

Якщо у дитини переважає лінгвістичний інтелект, то він любить слухати і має грамотною мовою. Вміння відчувати відтінки слів, грамотно застосовувати їх у мовленні, красиво висловлювати думки при листі – все це характеристики лінгвістичного інтелекту. Говард Гарднер впевнений, що людина з таким типом мислення легко може бути письменником, політиком, сценаристом, перекладачем, журналістом, драматургом, коректором.

Музичний інтелект не обмежується потягом до музики і музичні здібності. Автор теорії зазначає, що відчувати ритм, тембр і висоту звуку можуть люди, що не володіють музичним слухом, оскільки даний тип розуму заснований на тональної пам’яті. Якщо дитина легко запам’ятовує мелодії, любить слухати музику і співати, несвідомо відстукує ритм, то з великою ймовірністю у нього переважає музичний інтелект. З такими здібностями можна реалізуватися в професії виконавців, співаків, композиторів, музикантів, музичних критиків, редакторів і т. д.

Логіко-математичний і візуально-просторовий інтелект

Логіко-математичний інтелект відрізняється розвитком абстрактного мислення. Високий рівень абстракції доступний математиків і фізиків. Основна маса людей обмежується шкільною математикою. Тому якщо дитина цікавиться цифрами, обчисленнями, логікою і аналізом, то це говорить про високого ступеня абстрактного мислення. Такі особистості обирають професію бухгалтера, економіста, детектива, лікаря і т. д.

Візуально-просторовий інтелект характеризується вмінням сприймати навколишній світ, трансформувати побачене в образи, відтворювати форми по пам’яті. Діти, у яких переважає візуально-просторовий інтелект, воліють збирати пазли, грати в лабіринти або з непоказними іграшками. Розвинена уява реалізовується в малюнках і мріях. Фізика, хімія, креслення, геометрія – улюблені предмети в старших класах. Людина з візуально-просторовим інтелектом найчастіше стає скульптором, архітектором, дизайнером, винахідником, інженером і т. д.

Тілесно-кінестетичний інтелект

Тілесно-кінестетичний інтелект виражається через мову тіла. Така людина майстерно володіє своїм тілом і через нього реалізовує свої таланти.

Дивіться також:  Бациллюс субтилис (Bacillus subtilis, сінна паличка): біохімічні властивості, вирощування і застосування

Дітей з таким типом інтелекту тягне танцювати, займатися спортом, майструвати своїми руками. Фізичні навантаження, до яких тяжіють такі люди, компенсуються рясним харчуванням. У кінестетиків сильно розвинений дух суперництва, тому вони більше за інших потребують похвали і підтримки. Такі люди вибирають професію артиста, хірурга, спортсмена, танцюриста, ремісника і т. д.

Особистісні інтелекти

За Говарду Гарднеру структура особистісних інтелектів базується на ставленні людини до себе і до світу. Автор виділив два типи інтелекту: екзистенціальний і міжособистісний.

Екзистенційний інтелект дозволяє розуміти свої почуття, бачити відмінність між ними, здатність виражати їх у символічній формі. Така людина відрізняється усвідомленістю та здатністю керувати власною поведінкою. Діти, у яких переважає такий тип інтелекту, вміють тверезо міркувати і робити правильні висновки. Вони схильні до роздумів про сенс життя, до вивчення філософії і духовних практик. Таким людям легко планувати, слідувати інструкціям і прогнозувати майбутнє. Особистості з екзистенційним інтелектом обирають професію психолога, педагога, священика, політика і т. д.

Міжособистісний інтелект наділяє людину здатністю тонко відчувати настрій оточуючих людей. Він бачить різницю між темпераментами, мотивами і намірами. Розуміння людей дає можливість легко будувати взаємовідносини, а при нагоді і маніпулювати. Діти з таким типом інтелекту швидко знаходять контакт з незнайомими людьми. Відчуваючи настрій інших, вони моментально перебудовуються. Почуття гумору, харизма, гострий розум, товариськість, якими володіють такі особистості, роблять їх душею компанії і хорошими переговірниками. Ці люди стають політиками, педагогами, директорами і т. д.

Натуралістичний інтелект

Натуралістичний тип був включений пізніше під множинний інтелект. Говард Гарднер виділив його, так як велика кількість людей розвивають відносини не тільки з людьми, але і з навколишньою природою. Здорове харчування, все, що пов’язане з природою і тваринами – це стихія людини з натуралістичним інтелектом. Вони обирають професію геолога, ветеринара, фермера і т. д.

Дивіться також:  Центральні та периферичні органи імунної системи та їх функції

Теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера допомагає не ламати дитину, а визначити його нахили і спрямувати зусилля батьків на розвиток закладених талантів.