Графема — це… Види і особливості графем

Винахід писемності — найважливіший етап розвитку мовної системи. За допомогою листа люди здатні передавати інформацію невербальними способами. Завдяки писемності існують книги, газети, кіно та Інтернет, завдяки ній же можна прочитати цю статтю. Найменші смыслоразличительные елементи листи — це графеми.

Поняття

Цей термін було введено в лінгвістику вітчизняним лінгвістом І. А. Бодуеном де Куртене.

Розділ науки, що вивчає графеми, називається графіка. Слова «графема» і «графіка» мають грецьке походження (γράφω — «пишу»). Поняття графеми протиставлено фонеме — найменшою звукової одиниці мови.

В лінгвістиці, говорячи про графемах, укладають їх в кутові дужки: ⟨а⟩, ⟨До⟩ і т. д., за аналогією з квадратними дужками для фонетичних транскрипцій і слэшей для фонем (/а/, /л/).

В алфавітних системах писемності графеме відповідає буква. Але поняття графеми ширше, воно включає не тільки саму букву, але і різні варіанти її накреслення. Великі і малі, набрані різними шрифтами, написані від руки — все це графеми. Тому кількість графем набагато більше, ніж кількість букв алфавіту.

Крім того, графеми включають розділові знаки, математичні символи, лігатури і т. д.

У неалфавитных системах писемності замість букв використовуються ієрогліфи. Вони характерні для багатьох давніх і сучасних мов світу: давньоєгипетський, ідиш, китайський, японський, корейський і т. д. Графеми ієрогліфів складаються з ідеограм — умовних значків або малюнків, що передають думку автора. Особливість ідеограм деяких мов у тому, що вони можуть бути зрозумілі навіть людям, що не говорить на цій мові.

Види графем

У мові, графеми можуть бути різних типів.

  • Омофоничные. Це графеми, що передають один і той же звук.
  • Аллографы — різні накреслення однієї і тієї ж букви.
  • Допоміжні — графеми, що включають розділові знаки і знаки диакритики.
  • Лігатури — слитные написання графем.
  • Монографы — графеми, що складаються з однієї літери.
  • Графемные комплекси — одиниці графіки, які складаються з двох і більше графем (наприклад, англійські ch, sh, augh та ін).
Дивіться також:  Задоволений – це що таке?

Відносини графем і фонем

Часто у мові графема репрезентує фонему, тобто звукову одиницю, відповідну букві в даному випадку (незалежно від стилю шрифту). Але ця відповідність виявляється далеко не завжди.

Наприклад, дві і більше графеми можуть відповідати лише одному звуці. Наприклад, французьке поєднання букв ch передає звук /ш/. В англійській звук /о/ може передаватися різними поєднаннями графем, одне з них — augh (taught, caught).

Інша ситуація: одна графема відповідає кільком звуків. Наприклад, в російській мові графема ⟨е⟩ може включати два звуку — /й/ та /е/ (слово «п’єса»).

М’який і твердий знаки в російській мові теж не є фонемами, однак мають власні графеми.

Також до графемам відносяться пробіли, знаки пунктуації та цифри. Очевидно, що вони не мають ніякого фонетичного наповнення.

Отже, графема — це мінімальна значуща одиниця графічної системи мови — писемності. Вона включає різні накреслення літер, пунктуаційні знаки, цифри, ієрогліфи. Важливо не ототожнювати графему з іншого найменшою структурою мови — фонемою.