Характеристика історичної особистості. Історичні епохи і події

Щоб зрозуміти сьогодення, треба зазирнути в минуле. Людина завжди прагнув дізнатися більше про себе: як він з’явився, чому народився саме в цій родині, в цих умовах, в цей час, в цій країні? Безперечно, є щось містичне у відповідях на ці питання. Завжди були особи, у яких була визначена місія на землі, їх доля і життя впливали на великі групи інших людей. Про таких персонах складають легенди, їх життя аналізується, роботи багатьох сучасних істориків присвячені характеристиці історичних осіб.

Що мається на увазі під виразом «історична особистість»

Людей, які вплинули на хід історії, багато. Існують різні праці, докладно оповідають про життя таких персонажів. У даній статті мова йде про історичних осіб, тобто про людей, чия діяльність і життя вплинули на хід важливих подій, що відбувалися в той чи інший період часу. Вивчаючи історичні епохи, можна зустріти повідомлення про них майже в кожному народі. Але їх формування і діяльність відрізнялися.

Розвиток людини в Стародавньому світі

Були видатні особистості в епоху первіснообщинного ладу – питання спірне. Тоді людину цікавили самі примітивні речі, його існування більш схожий на існування тварин. Особистість – це людина, яка усвідомлює своє «Я». Початковий етап розвитку мислення людини в Стародавньому світі пов’язаний з міфологією, в якій можна знайти зачатки релігії і мистецтва, що стало основою для розуміння світобудови.

Самі хитрі та кмітливі ставали жерцями, їх боялися і шанували інші члени племені. Однією з перших цивілізацій давнини був Єгипет. Фараонам і жерцям треба було зміцнювати і підтримувати свою владу, вони були винахідливі, численні церемонії і традиції направляли масову свідомість на їх шанування і страх перед богами. Єгипетських фараонів, китайських імператорів, шумерських царів можна вважати першими видатними особистостями в історії, які мали величезний вплив на весь народ шляхом власного обожнювання. Пройшло багато століть, перш ніж кожен чоловік почав сприймати себе як унікальну особистість, усвідомив своє місце в суспільстві.

Дивіться також:  «Покоління Пепсі» - це які роки? Коли в Росії зявилася Pepsi Cola

Античний світ

Поява писемності в Шумері у вигляді клинопису, винахід паперу в Китаї сприяли бурхливому розвитку наукових і духовних знань. Антична культура зародилася в Давньому Римі та Давній Греції. Елліни вміли запозичувати, застосовувати, вдосконалювати винаходи інших народів.

Характеристику історичної особистості Античності можна дати, вивчаючи життя і діяльність видатних грецьких вчених, імена яких відомі і в наші дні. Наприклад, Гіппократ став основоположником медицини, Геродот – історії, Евклід – геометрії, Архімед – фізики, Есхіл, Софокл, Арістофан – театру, Страбон – географії. Розвиток торгівлі і змішання культур сприяли розвитку різних народів. Вплив діяльності великих людей цього історичного періоду на розвиток людства неоціненне. Досі всі лікарі світу вимовляють клятву Гіппократа, в школах починають геометрію з розділів, викладених Евклидом у праці «Начала», закон Архімеда вивчають у курсі фізики.

Середньовіччя

З падінням Римської імперії починається епоха Середніх століть. Варвари з Заходу і загарбники з глибин Середньої Азії внесли свої поправки в розвиток людської цивілізації. Характеристику історичної особистості Середньовіччя вчені зазвичай дають з урахуванням численних воєн того часу. Ці військові конфлікти породили своїх героїв: Чингісхана, Тамерлана, Річарда Левине Серце, Жанну д’арк.

На арені історії з’явилися видатні особистості: загарбники і відважні воїни, лицарі і королі. Поширення християнства, Хрестові походи та інквізиція привнесли в життя простих людей заборони і страх перед Вищим судом. Товариством осуджувалося вільний розвиток особистості, насаджувалися релігійні комплекси. Розвиток науки і технологій уповільнило свій хід.

Епоха Відродження

З винаходом способу масового книгодрукування пов’язують занепад Середньовіччя і початок епохи Відродження. Почався період переоцінки знань, заново відкривали досягнення Античності. Заохочувалося допитливе ставлення до світу, потяг до знань. Найяскравіший представник епохи Відродження – Леонардо да Вінчі. Він був і художником і скульптором, і музикантом, письменником і вченим, і інженером, і винахідником.

Дивіться також:  Улюблена машина Брежнєва (фото)

Суспільство захоплювалося талантами, що надихало геніальних людей проявляти і розвивати свої здібності. Історичний період епохи Відродження дав поштовх для прискореного розвитку самопізнання людини як особистості. До наших днів люди шикуються в черги в музеї, щоб помилуватися полотнами художників епохи Відродження. Багатьох з них можна віднести до історичних особистостей.

Новий час

В епоху розвитку капіталізму цінувався не тихий, невинний, смиренна людина з Середньовіччя, а рішучий, цілеспрямований і активний. Відомі історичні особистості Нового часу — це князі, імператори, політики. Поруч з ними перебували мореплавці, мандрівники, вчені, дослідники. Окрема особистість в Новий час відігравала велику роль, вона могла повести за собою.

Які вимоги висуває суспільство, такі люди і з’являються. Це час великих відкриттів, тоді були винайдені:

  • паровоз;
  • електрика;
  • телеграф;
  • телефон;
  • фотоапарат;
  • метрополітен.

Портрети історичних особистостей того часу можна зустріти в музеях, на них зображені великі вчені, такі як Блез Паскаль, Михайло Ломоносов, Нікола Тесла та ін

Новітній час

З початку 20-го століття пішов відлік епохи Новітнього часу. Поява нових потужних ідеологій – комунізму і фашизму, потрясло людство. Психологічний вплив окремих особистостей на широкі маси прийняло глобальний характер. Розвиток друкарні, радіо, а пізніше кінематографа сприяло швидкому поширенню інформації. Газети, листівки, журнали, книги стають інструментом політичної пропаганди. Ленін «заразив» світ ідеями комунізму. Гітлер насаджував фашизм. Історичними особистостями стають великі оратори, їх вплив на величезні маси можна порівняти з довготривалим сеансом гіпнозу.

Друга половина 20-го століття ознаменувалася бурхливим науково-технічним прогресом. Дослідження космосу вимагають нових героїв, тому на арену світової слави виходять вчені, винахідники, космонавти.

В наші дні характеристика історичної особистості складається з урахуванням нових віянь часу. Сьогодні видатна людина – це лідер успішної групи однодумців. Окрема людина, навіть якби він надзвичайно талановитий, не зможе сам перевершити досягнення групи добре освічених і спеціально навчених професіоналів.

Дивіться також:  США проти СРСР: історія протистояння. Холодна війна

Після створення комп’ютера та Інтернету потреби людства зростають у геометричній прогресії, технології розвиваються з блискавичною швидкістю. Сьогодні кожна людина має всі можливості знайти однодумців та стати знаменитим.

У світовій історії багато великих людей, які значно вплинули на розум і життя народів, рухали прогрес. Відомі історичні особистості і сьогодні формують долі народів, їх люблять або ненавидять, з їхніми іменами пов’язують цілі періоди. Кожна епоха гідна своїх героїв, які з’являлися в потрібний час і в потрібному місці.