Матеріаломісткість — це показник, зворотний материалоотдаче

Для того щоб успішно функціонувати в умовах сучасного ринку, підприємства повинні здійснювати цілий комплекс заходів, спрямованих на збільшення конкурентоспроможності. Факторами підвищення цього показника є: цінова політика, асортимент, розташування місця продажу, якість товару і сервісу, науково-технічний розвиток та сучасне оснащення виробництва, висока кваліфікація персоналу, територіальна поширеність точок продажів усередині країни і за її межами. Для ефективного здійснення цінової політики підприємство повинно регулярно переглядати свої витрати і знижувати їх.

Чинники зниження собівартості

Щоб домогтися зменшення витрат на виробництво товару, необхідно виконувати низку умов:

  • підвищувати продуктивність праці;
  • зменшувати трудомісткість;
  • знижувати показник матеріаломісткості;
  • скорочувати шлюб;
  • ввести режим економії на підприємстві.

У сукупності процедури, спрямовані на скорочення витрат, допоможуть підприємству збільшити прибуток при колишньому або збільшеному обсязі виробництва.

Зупинимося докладніше на матеріаломісткості, оскільки саме стаття матеріальних витрат у більшості випадків займає основну частку в структурі собівартості. Якщо показник збільшується в динаміці, значить, сировину і матеріали використовуються неефективно, і фірма потребує перегляду та коригування витрат сировини і комплектуючих.

Матеріаломісткість

Це показник, що характеризує, яка кількість матеріалів використовується для виробництва одиниці продукції. Іншими словами, яку частку займають матеріальні витрати у складі витрат виробництва. Для прикладу: до виробництв з великою часткою витрат на сировину і матеріали належать виплавка металів, виготовлення цукрового піску, машинобудування та інші.

В структуру матеріаломісткості входять основні матеріали, допоміжні, а також паливо, енергія і амортизація основних виробничих фондів.

Матеріаломісткість — це показник, зворотний материалоотдаче.

Формула обчислення

Матеріаломісткість — це та цифра, яка знаходиться в прямому взаємозв’язку з сумою матеріальних витрат. Тобто чим вище сума витрат на сировину і матеріали в процесі виготовлення продукту, тим більше буде матеріаломісткість, формула для розрахунку якої представлена нижче:

Дивіться також:  Закон Дальтона для суміші газів: формулювання, приклад використання для розвязання задачі

Мо = МЗ / C, де

Me — матеріаломісткість,

МЗ — сума витрат на придбання сировини та матеріалів,

З — повна собівартість готового продукту.

Види матеріаломісткості

Існує кілька видів матеріаломісткості. Це питома, структурна і абсолютна. Питома матеріаломісткість говорить про частки матеріалів у одній штуці товару в натуральному вираженні. Структурна допомагає дізнатися, яку частку в грошовому вираженні займає конкретний вид сировини у виробництві одиниці продукту. Абсолютна величина дозволить менеджеру дізнатися норму витрат ресурсів на виробництво однієї одиниці продукції, а також її частку в чистому вазі і рівень витрат запасів. Вона розраховується відношенням чистого ваги продукту до норми витрат сировини на одиницю продукції. Питома матеріаломісткість є сумою творів видів сировини і їх питомих ваг у складі продукту.

Шляхи покращення

По-перше, визначають, чи відповідає план витрат фактичним цифр. По-друге, вирішують, наскільки організація потребує подібних ресурсах. По-третє, оцінюють ефективність використання матеріалів. По-четверте, за допомогою факторного аналізу з’ясовують, яких ресурсів потрібно більше, і де потрібно знизити споживання ресурсів. По–п’яте, проводять розрахунок вартості матеріалів і її впливу на обсяги виробництва.

На підставі отриманих даних роблять висновки та приймають відповідні управлінські рішення про поліпшення або про скорочення витрат.