Модальні дієслова та їх еквіваленти в англійській мові

Модальні дієслова та їх еквіваленти – важливий інструмент побудови речень і вираження ідей в англійській мові. З ними важко, але без них ще складніше. Доводиться миритися з нетиповою граматикою, відсутністю прийменників перед інфінітивами, закінчення -ing і часів категорії «тривалий», «досконале» і «досконале тривалий». У цій статті будуть розглянуті найбільш часто використовуються модальні дієслова та наведено їх максимально близькі за значенням синоніми.

Навіщо потрібні еквіваленти?

Синонім, або еквівалент модального дієслова – приємний бонус для тих, кому важко заново звикати до якимось правилам граматики. Багато новачки знаходять ці еквіваленти досить зручними. І не дивно: адже вони щойно познайомилися зі складною структурою англійських пропозицій та допоміжними дієсловами, як раптом виявляється, що якісь певні слова цієї структури взагалі не підпорядковуються! Для таких здивованих новачків, в першу чергу, і існують еквіваленти.

Інша переконлива причина вчити еквіваленти – розширення словникового запасу. До того ж синоніми не тільки точнісінько повторюють певне значення слова, але й можуть внести в нього щось нове, якийсь емоційний відтінок, формальний або, навпаки, фамільярний тон.

І, нарешті, остання причина, по якій люди вивчають модальні дієслова та їх еквіваленти – звичайна людська цікавість і задоволення. Напевно, всі російськомовні з радістю і гордістю погодяться, що російська мова красивий і багатий. Проте іноді куди більше зусиль і зацікавленості потрібно, щоб знайти щось гарне і приємне не в рідній, а на чужій мові. Ентузіастів небагато, але деякі все ж знаходяться.

У чому різниця між модальними дієсловами та їх еквівалентами в англійському?

Само собою, ця різниця досить велика. В той же час її важко відразу вловити. У таблиці нижче наведені найбільш важливі, значущі відмінності.

Дивіться також:  Компетенція мовна: визначення поняття, рівні, методи розвитку
Модальні дієслова Еквіваленти модальних дієслів
Після них не вживається прийменник Після них може, а іноді навіть повинен бути вжитий прийменник
З ними ніколи не використовуються допоміжні дієслова Допоміжні дієслова використовуються з більшістю з них так само, як і з звичайними дієсловами
Вони не вживаються у часи категорії «досконалі», «тривалі» і «вчинені тривалі» Вони вживаються у всіх часах і видовременных формах
У них відсутня форма з закінченням -ing. Вони можуть приймати форму герундія та дієприкметника теперішнього і/або минулого часу

Еквівалент дієслова to have to get

Зі шкільної лави або з словників і підручників більшості російськомовних відомо основне значення дієслова to get – «отримувати». Однак дуже часто багато хто забуває, що у цього слова також існує маса альтернативних значень.

Конкретно в даному випадку найбільш примітно тільки одне з них: to get у формі минулого часу легко може замінити to have у формі теперішнього.

Варіант з to have Варіант з to get Переклад
I have a new car. I got a new car. У мене нова машина.
My sister has a new job. My sister has got a new job. У моєї сестри нова робота./Моя сестра отримала нову роботу.
I have never had any girlfriend. I have never got any girlfriend. У мене ніколи не було дівчини.

Еквіваленти модальних дієслів в англійській мові дуже корисні, коли потрібно сформулювати питання або заперечення, тому що вони підпорядковуються стандартними правилами: додається відповідний допоміжний дієслово змінюється порядок слів або додається відповідна частка not.

Еквівалент дієслова can – to be able to

Модальні дієслова та їх еквіваленти можуть сильно відрізнятися. Так, знайомий багатьом дієслово can дуже відрізняється від конструкції to be able to. Дієслово обходиться без прийменника, а конструкція його потребує; дієслово дуже лаконічний, а конструкція здається переобтяженою; дієслово звучить просто, а конструкція – формально. Тим не менш вони цілком взаємозамінні.

Дивіться також:  Що таке чадо? Походження і значення
Варіант з can Варіант з to be able to Переклад
He can run very fast without getting tired. He is able to run very fast without getting tired. Він може (здатний) бігти дуже швидко і не втомлюватися.
Can we use this tool to fix the machine? Are we able to use this tool to fix the machine? Ми можемо (здатні) використовувати цей інструмент, щоб полагодити машину?
They can not live together. They are not able to live together. Вони не можуть (не здатні) жити разом.

Як видно на прикладах, to be able to майже ідентичний to can за своїм лексичним значенням.

Еквівалент дієслова to must – to have to

Всі модальні дієслова та їх еквіваленти чимось схожі. To have to по своїй структурі нагадує трохи to be able to, з тією лише різницею, що друге звучить більш формально, а перше – більш м’яко і лояльно. Has to зазвичай перекладають як «доводиться». Тим не менш у багатьох випадках воно цілком вдало замінює must.

Варіант з to must Варіант з to have to Переклад
I must not go to work now. I have not to go to work now. Я не повинен йти зараз на роботу./Мені не доведеться йти зараз на роботу.
Her fathers says that my friend must marry her. Her father says that my friend has to marry her. Її батько каже, що мій друг повинен/моєму другові доведеться на ній одружитися.
Must we help him? We Have to help him? Ми повинні нам доведеться допомогти йому?

Як показують приклади речень з еквівалентом модального дієслова to must, to have to практично повністю здатна його замінити.

Дивіться також:  Красне слівце в традиціях російської мовної культури

Еквівалент дієслова to may – to be allowed to

В даному випадку доведеться звернути увагу на багатозначність дієслова to may. Він може позначати як розумову здатність (наприклад, «я можу швидко рахувати в умі»), так і дозвіл на що-небудь. Саме друге значення замінюється фразою to be able to.

Варіант з to may Варіант з to be allowed to Переклад
If I may say so, sir. If I am allowed to say so, sir. Якщо я можу/Якщо можна так висловитися, сер.
My mother always says I may visit her at any time. My mother always says I am allowed to visit her at any time. Моя мама завжди каже, що я можу наносити їй візити в будь-який час.
May I ask you a question? Am I allowed to ask you a question? Можна мені поставити вам запитання?

Підводячи підсумки

Модальні дієслова та їх еквіваленти в англійській мові – складний, але цікавий розділ. Само собою, не можна повністю замінити всі модальні дієслова, виключивши їх з повсякденної мови, і після цього пояснюватися вільно і просто. Проте знати еквіваленти все одно дуже корисно: вони дозволять у разі чого не заплутатися в граматиці, розширити словниковий запас і звучати більш впевнено в будь-якій ситуації, будь то неформальна бесіда з друзями або офіційний розмова.