Оформлення лабораторної роботи — особливості, вимоги та рекомендації

Правильне оформлення лабораторної роботи передбачає виділення наступних елементів: вступу, основної частини, висновків. Зупинимося докладніше на всіх етапах, які повинні бути включені в звіт.

Введення

Оформлення лабораторної роботи по ГОСТу передбачає зазначення у введенні значущості і сучасності виконуваної роботи. Актуальність визначає важливість експерименту в конкретній ситуації для вирішення певного питання (завдання).

Висловити її можна певними фразами. Приміром, оформлення лабораторної роботи можна почати так:

 • окреме значення має питання;
 • інтерес до даної проблеми обумовлений;
 • з-за ситуації, що склалася в світі, проблема стала особливо актуальна.

Далі вказується об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це те, що розглядається в процесі експерименту. Предметом є окремі сторони об’єкта, які аналізуються в рамках проведених дослідів.

Наприклад, об’єктом дослідження може стати річка Волга, а предметом дослідження – історія заселення її берегів.

Постановка цілей

Далі оформлення лабораторної роботи передбачає опис мети, тобто того кінцевого результату, який експериментатор планує отримати після завершення своїх дослідів.

Для постановки мети можна використати певну схему:

 • взяти слово «вивчити» («визначити», «перевірити», «проаналізувати»);
 • додати до нього об’єкт дослідження.

Постановка завдань

Далі вказуються завдання, які вирішуються в рамках проведеної практичної роботи. Оформлення лабораторної роботи передбачає постановку завдань, починаючи зі слів:

 • знайти;
 • з’ясувати;
 • виміряти;
 • вивчити;
 • узагальнити;
 • познайомитися;
 • розробити.

Основна частина

В даному розділі виділяють теоретичну і практичну частини. Теорія припускає детальний опис розглянутої області. При написанні цієї частини розглядаються підручники, книги, довідники, які безпосередньо стосуються теми лабораторної роботи.

Оформлення лабораторної роботи з біології, наприклад, передбачає опис фізіологічних особливостей загону, про представника якого піде мова в експериментах.

У практичній частині детально розглядається хід дій, які виконуються в рамках лабораторної роботи, а також досягнутий результат.

Дивіться також:  Поповнюємо словниковий запас: окг — це...

Висновок в експериментах

Оформлення лабораторної роботи по хімії, наприклад, передбачає стислий переказ всього праці, зробленого експериментатором, а також власні висновки, зроблені за підсумками виконаної роботи.

При оформленні тексту проведених експериментів необхідно слідувати певним правилам. Текст роботи розташовують на білих аркушах формату А4, використовуючи шрифт Times New Roman, розмір 14. Вирівнювання береться по ширині, інтервал тексту становить 1,5.

Є вимоги і до полів документа. Класичне оформлення лабораторної роботи з фізики чи іншого предмета передбачає відведення зверху, знизу, ліворуч 20 мм, праворуч – 10 мм

У кожного навчального закладу вимоги щодо оформлення лабораторного звіту можуть мінятися, так як ГОСТ не регулює частина моментів. І все-таки основну суть звіту залишають незмінною, вона спрямована на зазначення усіх дій, виконаних учнем (студентом) у рамках отримання нових навичок і умінь.

Оформлення лабораторних робіт з ФГОС

У системі професійної освіти практичні та лабораторні роботи є проміжними ланками між виробничим і теоретичним навчанням, вони є основними засобами здійснення взаємозв’язку між практикою і теорією. Згідно з новими державними освітніми стандартами, практичні і лабораторні роботи плануються у вигляді окремого варіанту занять. Суттєвою мірою ефективність лабораторних робіт залежить від конкретності поставлених пізнавальних завдань, а також від первинного інструктажу, в рамках якого учні розуміють сутність завдання, алгоритм виконання конкретних елементів.

Варіанти робіт

В даний час використовують різноманітні форми організації практичних і лабораторних занять. При фронтальній формі передбачається одночасне виконання всіма навчаються однієї роботи. Груповий вид – це рішення бригадами по 2-5 чоловік однаковою проблеми.

Для індивідуальної форми передбачається виконання кожним студентом (учнем) завдання, запропонованого викладачем. Приміром, які навчаються пропонуються тренінги, вправи, моделювання конкретної проблеми. При продумуванні змісту практичної роботи, педагог враховує вимоги до вмінь і навичок, які визначені федеральними освітніх стандартів нового покоління.

Дивіться також:  Аудієнція - що це таке? Значення, синоніми і тлумачення

Важливі аспекти оформлення роботи

При виконанні практичних робіт формуються загальні та професійні компетенції у підростаючого покоління. Учні оволодівають початковими професійними навичками та вміннями, які закріплюються і вдосконалюються в рамках виробничої та навчальної практики. При розробці практичних завдань обов’язково проводять та інструктажі: вступний, поточний, заключний.

При доборі змісту практичної частини педагог враховує, щоб в сумі був повний охоплення теорії та відпрацювання навичок.

Висновок

В рамках лабораторних робіт студенти відпрацьовують свої професійні вміння, які знадобляться їм у подальшій діяльності. При виборі змісту лабораторного практикуму педагоги керуються професійними вміннями, зазначеними в ФГОС.

Студент вказує назву роботи, її мету та завдання. В теоретичному описі лабораторного досвіду студент вказує технічні особливості установки, яку він використовує для досягнення поставленої перед ним мети. Зміст практичної роботи виділяються основна і заголовкова частини. Друга частина складається з зазначення мети та завдань роботи, а також вона включає перерахування тих засобів, які застосовуються у її рамках, обов’язкове зазначення правил безпеки для її виконання.

Додатки до роботи припускають довідкові і нормативні матеріали, які забезпечують виконання практично дослідів (норми, інструкції, технічні особливості апаратури).