Позаурочна діяльність в 4 класі за ФГОС нового покоління

Відповідальним завданням вважається формування гармонійно розвиненої людини. Допомагає в цьому вчителю позаурочна діяльність. 4 клас: ФГОС робочі програми складені так, що вони охоплюють художньо-естетичний, інтелектуальний, фізичний розвиток підростаючого покоління.

При організації і проведенні позаурочних заходів педагог враховує інтереси школярів, їх психологічні і вікові особливості.

Специфіка початкової школи

Діти в 7-8-річному віці мають підвищений рівень мотивації до засвоєння нової інформації. Вони прагнуть вивчати навколишній світ, задають масу питань. Сучасні діти ростуть в динамічному інформаційному світі, і це відбивається на формуванні їх основних інтересів.

Як повинна бути організована позаурочна діяльність 1-4 класу? ФГОС пред’являє серйозні вимоги до «портрета» випускника початкової ступені освіти, тому педагог складає детальний план роботи не тільки в рамках навчальних занять, але й після уроків.

Методичні прийоми

Легко зацікавити школярів, але дуже складно утримати інтерес протягом тривалого часу. Саме тому позаурочна діяльність в 4 класі за ФГОС передбачає зміну методичних прийомів при переході від одного виду завдання до іншого. Робота з різними матеріалами передбачає застосування численних технік:

 • квілінгу;
 • колажу;
 • шаблонів.

Значимість позаурочної роботи

При цьому істотно розширюється позаурочна діяльність в 4 класі за ФГОС, збільшуються її можливості.

Участь в численних конкурсах, творчих проектах сприяє розвитку просторової уяви, формування конструкторських здібностей, позитивно позначається на розвитку пам’яті, зорового сприйняття, образного мислення.

Позаурочна діяльність в 4 класі за ФГОС сприяє розкриттю творчого потенціалу підростаючого покоління, удосконалення навичок, які потрібні для освітньої діяльності.

Актуальність програми

Яке значення має систематична позаурочна діяльність? У 4 класі (ФГОС) робочі програми передбачають формування і вдосконалення пізнавальних навчально-універсальних дій:

 • виділяти і формулювати пізнавальну мету;
 • вибирати найефективніші способи вирішення завдань з урахуванням конкретних умов;
 • цінувати і поважати традиції інших національностей;
 • проводити рефлексію дій, контролю й оцінки власної діяльності.
Дивіться також:  Їжа для роздумів - що це таке?

Особистісні УУД

Серед них виділяють:

 • життєве самовизначення;
 • вміння планувати свою діяльність;
 • володіння навичками роботи з різними інформаційними джерелами;
 • морально-етичну орієнтацію;
 • проведення самооцінки на базі позаурочної діяльності.

Все це передбачає програма позаурочної діяльності у 4 класі за ФГОС.

Серед комунікативних навичок, які розвиваються в рамках реалізації даної програми, зазначають:

 • продумування співпраці з однолітками і педагогом;
 • збір і пошук необхідної інформації

Серед форм роботи, найбільш підходящих для позаурочної діяльності, виділимо:

 • розповідь, діалог, бесіду;
 • спостереження, екскурсії;
 • парну, групову, індивідуальну діяльність;
 • перегляд відеосюжетів.

Структура плану

ФГОС «Початкова школа: позаурочна діяльність, 4 клас» включає в себе наступні пункти:

 • нормативно-правову базу;
 • загальні положення;
 • специфіку організації позаурочної роботи при її здійсненні в рамках початкової загальної освіти;
 • цілі і завдання;
 • форми і методи діяльності;
 • структуру;
 • формат реалізації;
 • програмно-методичний комплект на основі ФГОС НГО;
 • утримання за напрямами (загальнокультурне, інтелектуальне, моральне, духовне).

Специфіка плану позаурочній діяльності

Він є організаційним механізмом реалізації програми, розробленої для початкового ступеня навчання. План характеризує структуру і склад напрямів, форми діяльності, обсяг позаурочних занять з урахуванням запитів батьків та інтересів школярів.

Подібна робота передбачає освітню діяльність, здійснювану у формах, відмінних від звичних навчальних занять. Вона спрямована на виконання соціального замовлення суспільства, зазначеного у ФГОС НГО.

План позаурочної роботи в 1-4 класах складається на основі закону «Про освіту в РФ», нормативів Санпін, ФГОС початкової загальної освіти, методичних матеріалів, основної програми початкової школи.

Метою позаурочної діяльності є створення оптимальних умов для виявлення і розвитку здібностей школярів на базі вільного вибору, знайомства з духовними і моральними цінностями.

Завдяки подібній роботі педагог успішно вирішує безліч завдань. Він забезпечує позитивне ставлення у дітей до навчального праці, виявляє здібності і можливості кожного школяра в різних сферах діяльності.

Дивіться також:  Замітка для батьків або у скільки закінчується 6 урок в школі

Залучення учнів початкової школи творчі конкурси, свята, екскурсійні програми сприяє набуттю ними соціального досвіду, вдосконалення їх комунікативних якостей.

В даний час у кожному навчальному закладі нашої країни створюються творчі студії, дослідницькі клуби, танцювальні та спортивні колективи, в яких здійснюється масштабна позаурочна діяльність з учнями початкової школи.

Це сприяє підвищенню пізнавального інтересу дітей до різних наукових галузей, підвищенню самооцінки, соціальної адаптації.