Що таке русистика, що вона вивчає і чого вчить

Російською мовою, одним з п’яти мов ООН, володіють понад 250 млн чоловік. По суті, він є для людей багатьох країн засобом міжнаціонального спілкування і пізнання багатьох сторін життя слов’янських народів. Його історія багата подіями, цікава і повчальна.

Русистика як комплексна наука

Вивчення будь-якого народу можна обмежити пізнанням його історії, це дасть відомості про його походження, місце в світових процесах. Але його справжнє обличчя, душа, характер стають зрозумілими тільки при глибокому дослідженні культури, мови, літератури.

Тим, хто цікавиться тонкими аспектами існування російського народу, слід звернутися до русистики — частини славістики (слов’янознавства), вивчає слов’янські народи.

Це наука:

  • про історію російської мови з давніх часів до наших днів;
  • про його взаимообогащении з іншими слов’янськими мовами;
  • про його структуру (граматика, лексика, звуковимова, фразеологія), включаючи просторіччя і діалекти;
  • про народних говорах;
  • про російської літератури та її мовою.

Сама назва цієї науки говорить про те, що таке русистика і чим вона займається. Російська мова і література — це лише частина, хоча й значуща, цієї науки. Їх вивчення викликає інтерес до історії самого народу, носія мови, його фольклору, культури мовленнєвої і матеріальної, до методик викладання майже в 100 країнах світу. Кожна з цих наук, маючи власні цілі та завдання, є частиною русистики, комплексу наук про російською мовою і про його носії — російською народі.

Трохи історії

Відповідаючи на питання про те, що таке русистика, потрібно познайомитися з її походженням як науки.

Інтерес іноземців до російської мови з давніх часів підігрівала необхідність підтримувати дипломатичні і торгові відносини з Руссю. В музеях нашої країни зберігаються словники і розмовники ще 14-го і пізніших століть, опису іноземними авторами соціальних, культурних і політичних особливостей і відносин між народами, які населяють країну.

Дивіться також:  Безглуздий вчинок — вірний спосіб стати знаменитим

Засновником науки про російською мовою вважається М. в. Ломоносов.

За його «Російської граматиці» 1757 року видання навчалося кілька поколінь учнів. На теоретичні і практичні праці цього видатного вченого орієнтувалися багато дослідників російської мови та русистики.

Жовтневі події 1917 року в Росії, перемога СРСР у війні 1941-1945 рр.., зростання авторитету країни у зв’язку з видатними науково-технічними відкриттями і досягненнями викликали інтерес у політичних та економічних кіл інших країн до російської мови, тому стимулювали його вивчення. Крім того, російську мову і русистика відкрили шляху до освоєння величезного культурної спадщини світового значення, зосередженого на території слов’янських народів.

Величезний словниковий склад, мелодійність, благозвучність, багатство мовних засобів — результат взаємозбагачення різних слов’янських народів в результаті їх історичної та культурної взаємодії. Це зробило російську мову привабливим для народів багатьох країн світу, особливо Європи і Америки, де створені власні системи освоєння русистики.

Сьогоднішні проблеми русистики

Нагальні проблеми лінгвістики тісно пов’язані з особливостями розвитку культури і суспільних відносин на сучасному етапі, з змінами в системі роботи освітніх установ. Пам’ятаючи про те, що таке русистика, слід сказати, що її тісний зв’язок із соціологією, філософією, психологією, педагогікою викликає необхідність займатися вивченням нових тенденцій у розвитку російської мови як засобу комунікації.

Наукові публікації викладають матеріали дискусій фахівців про зміни в лексиці, у змісті та формах міжособистісного спілкування, про нові аспекти сприйняття культурних та історичних подій минулого, про сучасні вимоги до лінгвістичного освіти, розвитку міжнаціонального спілкування та міжкультурних зв’язків.

Один з багатьох проблемних питань — як використовувати можливості русистики в боротьбі з проникненням у мовне середовище нецензурної лексики, сленгу, жаргонізмів. Спостерігається зниження рівня комунікативної культури героїв літературних творів, кіно, театральних постановок, ЗМІ, дикторів телебачення. Вимагають переосмислення освітні реформи.

Дивіться також:  Синонім доброго, значення слова і пропозиції з ним

У зв’язку з цими негативними явищами суспільного життя вимагає активізації просвітницька, роз’яснювальна робота в закладах культури та освіти, в трудових колективах, у ЗМІ. Кожен повинен розуміти, що таке русистика. Це не суха наука, а, по суті, практичне керівництво до збереження і розвитку російської мови, національного характеру, культури і традицій.

Вивчайте цю науку!

Лінгвістична освіта підводить людину до роздумів на багато філософські теми: про його приналежність до великого російського народу, про місце в суспільстві, про користь його існування для світу взагалі і для власних близьких… Цих питань до самого себе безліч, тому що вони виникають на кожному життєвому етапі, в кожній критичній ситуації. Відповіді на них допоможе отримати русистика.

Читати хорошу літературу, роздумувати про місце та призначення російського народу у світовій цивілізації, добре володіти рідною мовою, поважати культуру великих і малих народів світу, прагнути до духовності, толерантності… Всьому цьому і ще багато чому іншому навчить русистика.