Що таке варіація? Поняття і принцип його

Слово «варіативність» знайоме багатьом, але чітко сказати його визначення не завжди виходить. Цей термін означає наявність кількох способів для вирішення тієї чи іншої задачі. Нижче ми визначимо його лексику і етимологію, а також розберемо принцип варіативності у педагогіці та освіті в цілому.

Лексика і етимологія слова «варіативність»

Цей термін прийшов до нас з латинської мови від слів variatus, що в перекладі означає «мінливість» і varius – «різний».

У словниках С. В. Ожегова і Т. Ф. Єфремової значення цього слова полягає в наявності декількох варіантів чого-небудь.

Існує кілька синонімів, які допомагають зрозуміти, що таке варіативність. Це варіабельність, мінливість, дисперсія.

Варіативність у психології і педагогіці має значення вибірки будь-якого предмета в залежності від значень кожного з варіантів. В біології цей термін позначає ті варіанти існування, які виникають в ході еволюції.

Принцип варіативності в педагогіці

Даний принцип реалізується в освіті наступним чином. Варіативність допомагає учневі мислити творчо. Немає умовного і тільки одного правильного рішення. Педагог, наступний принципом варіативності, здатний акцентувати увагу учня не на оцінці та поняття «правильно» або «неправильно». А на зацікавленості дитини знаходити необхідний варіант.

Якщо педагог виховує і навчає дітей за принципом варіативності, то завдання може мати декілька різних рішень. Дитина не буде турбуватися, якщо щось не вийшло. Навпаки, він буде підбирати оптимальні рішення для поставленої задачі.

Цей принцип вчить творчому мисленню, вмінню знаходити нові, раніше не вивчені шляхи вирішення завдань. Це важливо не тільки для процесу освіти в школах та університетах, але і в житті. Адже після того, як молода людина виходить зі школи чи університету, він не знаходить готових шаблонів до вирішення життєвих проблем.

Дивіться також:  Що таке намет і звідки він узявся

Що таке «варіативність»? Вона припускає наявність декількох виходів з будь-якої ситуації або завдання і дає можливість мислити ширше.