Синология — це… Історія, значення

Культура Сходу завжди приваблювала європейців своєю витонченістю і самобутністю. Не дивно, що бажання краще її пізнати призвело до появі наукових дисциплін, які вивчають цю тему. Комплекс наук, що досліджують Схід, називається сходознавством або орієнталістикою. Один з його розділів — синология. Із статті можна дізнатися значення слова «синология», а також історію розвитку цієї наукової дисципліни.

Поняття

Як було сказано, у сходознавстві вивчаються культури країн Сходу. Приклади розділів орієнталістики: японоведение, буддология, египтология, иранистика, семитология та інші. За назвами цих дисциплін можна здогадатися, що вони вивчають. А що таке синология?

У перекладі з пізньолатинського, Sina означає Китай. Таким чином, синология — це комплекс наук, що досліджують культуру, релігію, економіку, історію і мову Китаю. Науковці, що вивчають цю дисципліну називаються синологами. Інша назва синологии — це китаеведение або китаистика.

В даний час наука синология викликає інтерес у багатьох науковців і просто допитливих людей. Люди вивчають китайську мову, вступають до Внз на спеціальності, пов’язані з сходознавством і китаеведением. Але з чого починався розвиток інтересу до культури Піднебесної імперії?

Перші дослідження

Історія синологии — це багатоетапний процес. Початок було покладено в XII-XIII ст. у зв’язку з розвитком торгівлі. Багато європейців побували в Китаї в торгових цілях, але надалі стався розрив контактів, що тривав до XVI століття.

Відновлення відносин почалося в епоху Великих географічних відкриттів, коли був виявлений морський шлях до Індії, в обхід Африканського континенту. Португальські і іспанські мореплавці, прибувши до Індії, дізналися про її торгових зв’язках з певним державою «Чин».

У той час основним напрямком з боку європейців була місіонерська діяльність в Піднебесній. Представники чернечих орденів, зокрема, августиніанці і єзуїти, відправлялися в Китай з метою збору інформації і для проповідницької діяльності.

Дивіться також:  Поліморфізм металів: суть, визначення, приклади

Незабаром почали з’являтися перші публікації, присвячені цій країні, наприклад «Трактат про Китаї» Гаспара та Круза.

У той час ніхто з європейців не знав китайської мови, тому їх дослідження цієї країни не можна повною мірою назвати синологическими. Однак саме вони заклали фундамент для становлення науки.

Синология в XVII-XIX вв

Поступово інтерес до Китаю вийшов за межі Іспанії та Португалії.

З кінця XVII століття центром синологических досліджень стала Франція. Це пов’язано з тим, що французькі ченці-єзуїти стали займати в Китаї посади, наближені до імператора. Зокрема, під керівництвом єзуїта Жан-Батіста Дюальда була видана серія досліджень, присвячених Китаю.

Можна сказати, що з того моменту синология — це офіційна наука, а не просто набір розрізнених відомостей про країну. Дослідження торкалися багато сфер: китайську філософію, мистецтво, виготовлення порцеляни, музику, природу країни і т. д. В цей же час з’явилися перші переклади творів китайської літератури на латинь.

Серед вчених ХІХ століття, які займалися синологией, важливо згадати Джеймса Легга викладача Оксфордського університету, який заснував у ньому кафедру китайської мови. Інший вчений, Роберт Моррісон, відомий тим, що склав перший фундаментальний китайсько-англійський словник.

В Росії теж проявляли інтерес до Китаю. Серед російський вчених-синологов того часу слід відзначити К. А. Скачкова, А. О. Іванівського і С. М. Георгіївського.

Синология XX століття і сучасна синология

У XX столітті, крім вивчення китайських традицій, мови і літератури, виявився підвищений інтерес до історичного минулого країни, зокрема, почали проводиться археологічні дослідження на її території.

Після Великої Жовтневої революції в СРСР стався новий виток інтересу до Китаю, склалася радянська синология. Один з головних праць синологии минулого століття — це переклад «Книги змін», виконаний Юліаном Щуцким.

Дивіться також:  Алебастр: формула і види

У другій половині двадцятого століття виділилися окремі напрями в синологии — це даология, буддология та ін. А в СРСР в цей час з’явилися перші російсько-китайські словники. Наприкінці століття в університетах почали відкриватися спеціальності, присвячені китаеведению.

На початку XXI століття в Росії вийшло енциклопедичне видання «Духовна культура Китаю».

Отже, синология — це комплекс наукових дисциплін, присвячених вивченню Китаю, його мови, культури, історії. Він пройшов довгий шлях з моменту виникнення, і зараз безліч вчених у всьому світі ведуть дослідження в різних його напрямах.