Синтаксис – це розділ науки про мову, який вивчає словосполучення, речення і текст

Лінгвістика, або мовознавство – наука про мову, мову й комунікації – вивчає різні сторони будови і функціонування мов. Синтаксис – це розділ науки про мову, який вивчає словосполучення, речення та текст. Того, що саме і з якої точки зору вивчають фахівці, і присвячена ця стаття.

Словосполучення

Словосполучення – це такі утворення в мові, які конструюються з готових одиниць – слів і фразеологізмів – за допомогою службових слів (прийменників) або без них за певними правилами тої чи іншої мови. Синтаксис – це розділ науки про мову, що вивчає, з яких саме правил слова поєднуються у словосполучення і з допомогою яких засобів.

Для конструювання словосполучення недостатньо взяти два будь-які слова і механічно їх з’єднати. По-перше, вони повинні бути пов’язані за змістом. Скажімо, слова «зяблик» і «висловухий» можуть бути легко з’єднані за всіма правилами граматики (висловухий зяблик, висловухих зябликів і т. д.), однак значення цих слів будуть опиратися такому з’єднанню. Воно може відбутися тільки в тому випадку, якщо обидва цих слова або одне з них будуть вжиті в переносному значенні. Наприклад, «зябликом» можна назвати цуценя, який часто мерзне, тоді і зі словосполученням «висловухий зяблик» буде все в порядку. Це цікаві питання, але ними синтаксис займається опосередковано, це більше поле науки семантики і семасіології – науки про значення слів.

Синтаксис – це розділ науки про мову, який вивчає словосполучення з точки зору їх формального зв’язку. Синтаксистов цікавить питання про те, чому одні поєднання слів сприймаються носіями як граматично правильні, а інші – ні. Найпростіший приклад – «блакитна вода» і «блакитна вода». У першому випадку порушено правило узгодження прикметника і іменника. У російській мові прикметник (визначення) має повторювати форми іменника (обумовленого), щоб словосполучення вийшло коректним. Тому синтаксис – розділ науки про мову, який вивчає словосполучення з граматичної точки зору.

Дивіться також:  Килим - це одне з людських винаходів. Значення, історія

Пропозиція

Зі слів конструюються словосполучення, а словосполучення об’єднуються в речення. Синтаксис – це розділ науки про мову, що вивчає, за якими правилами та згідно з яким моделям це відбувається. Питань для вивчення та дослідження дуже багато, і найпростіше побачити це на прикладі різниці між мовами. Скажемо, в англійському реченні до складу граматичної основи обов’язково повинні входити і підмет, і присудок. Якщо сенс речення не передбачає підлягає, воно все одно повинно бути представлено формально. – It (формальний підмет, в якому немає необхідності з точки зору сенсу) is raining.

В російській же мові граматична основа може бути представлена одночленно: «Весь час дощить»; «Сьогодні холодно»; «Смеркається восени швидко». У всіх цих пропозиціях неможливо виділити підлягають і сказуемые, і одночасно з цим головний член пропозицій (дощить, холодно, смеркає) і є і підмет, і присудок (синтаксичні функції реалізуються ними синкретично). Більш об’ємні об’єднання – тексти – також вивчаються синтаксисом.

Пунктуація

Чому ж всім носіям мови важливо розуміти, що таке синтаксис? Пунктуація (коректна розстановка знаків пунктуації) спирається на синтаксичні знання, тому для того, щоб правильно писати, необхідно розбиратися не тільки в азах, але і в нюанси синтаксису. Припустимо, неможливо зрозуміти, де потрібно ставити кому в сложноподчиненном реченні, не знаючи, що таке складне речення і не вміючи знаходити межі його частин.

Таким чином, синтаксис – наука, що вивчає тексти, закони формування пропозицій і поєднання слів у словосполучення. На синтаксис спираються знання пунктуації.