Спортивна діяльність:… Визначення, загальне поняття, види спортивної діяльності та підходи до вивчення

Здоров’я є найбільшою цінністю. Кожна людина хоче бути здоровим і сильним. Особливо актуальним є нині здоров’я дітей. Спортивна позаурочна діяльність дозволяє педагогам виконувати державне замовлення.

Цікаві факти

Вченими було встановлено, що на 20 % фізичний стан малюка визначається спадковими факторами, а також впливом навколишнього середовища. Близько 10 % — результат функціонування системи охорони здоров’я, а інша половина залежить від людини — від його способу життя.

Більшу частину свого часу діти проводять у школі, тому зміцнення психічного, фізичного здоров’я є не тільки завданням батьків, але і справою педагогів.

Діяльність спортивної організації спрямована на формування у підростаючого покоління правильного уявлення про здоровий спосіб життя, а також проведення заходів, спрямованих на профілактику простудних захворювань.

Мета діяльності

Спортивний напрям позаурочної діяльності – різновид роботи класного керівника. Здоров’я нації є мірою якості життя будь-якої країни. Культурну, інтелектуальну, економічну, національну безпеку країни характеризує здоров’я дітей. Школа є соціальним середовищем, в якій дитині доведеться вирішувати різні психологічні труднощі.

Різні види спортивної діяльності сприятливо позначаються на фізичному стані дітей, їх емоційному стані. Особливо актуальним є питання, пов’язане з загартовуванням та оздоровленням дітей в малокомплектних школах.

Спортивна діяльність — це можливість впоратися з такими проблемами:

 • проводити системний аналіз педагогічної роботи, спрямованої на формування здорового способу життя, зміцнення психологічного та фізичного стану дітей;
 • створювати комфортну розвиваюче середовище на базі індивідуально-диференційованого підходу до різних категорій школярів з обов’язковим урахуванням морального і психічного здоров’я, індивідуальних особливостей.

Завдання діяльності

В даний час основним завданням педагогів є розробка системи заходів, спрямованих на формування у дітей позитивного ставлення до свого здоров’я.

Спортивна діяльність — це можливість вирішувати наступні завдання:

 • визначати можливості, напрями, умови збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління;
 • розкриття значущості спортивно-оздоровчої роботи.
Дивіться також:  Правильна трикутна призма, розгортка її і площа поверхні

Значимість позаурочній діяльності

В даний час спортивна діяльність — це спосіб вдосконалення правових і нормативних умов створення та збереження здоров’я школярів. Вона сприяє популяризації туризму, спорту, фізичної культури.

Успіх спортивних заходів, пропонованих хлопцям в позаурочний час, залежить від зацікавленості педагогів.

Як повинна бути продумана така діяльність? Спортивний напрям дозволяє всебічно розвивати школярів, використовувати масові форми для організації їх вільного часу.

Особливості здоров’язбереження школярів

Спортивна діяльність — це важливий напрямок в роботі будь-якої освітньої організації. У сучасному трактуванні здоров’я школярів передбачає систему ознак:

 • відповідність дихальної, серцево-судинної, нервової, кістково-м’язової системи;
 • пристосування організму до нових умов;
 • висока фізична та розумова працездатність

Щорічні медичні огляди, що проводяться в рамках ОУ, виявляють у дітей основні відхилення:

 • порушення органів зору;
 • проблеми з опорно-руховим апаратом;
 • хвороби судин;
 • порушення діяльності шлунково-кишкового тракту

Основною причиною зниження здоров’я є падіння рівня життя, постійні стреси, неякісна екологічна обстановка в країні, мінімальна рухова активність, недостатня кваліфікація вчителів у питаннях охорони здоров’я, неповноцінне харчування.

Зміст фізкультурно-спортивної роботи

В наші дні спостерігаються суттєві зміни цінностей в освітньому процесі. Крім підвищення якості освіти, на перший план виходить питання адаптації та збереження здоров’я школярів, так як це є однією з вимог ФГОС НГО.

При спільних зусиллях педагогів, батьків, спеціалістів, які володіють теоретичними знаннями з валеології, можна виховувати у дітей правильні звички і навички, стимулювати їх рухову активність.

При продумуванні форм позаурочної діяльності, вчителі здійснюють спадкоємність між виховним і навчальним процесом, що сприяє збереженню здоров’я. В систему заходів можна включити:

 • організацію класних годин, спрямованих на профілактику шкідливих звичок;
 • підготовку та проведення туристичних походів, екскурсій, відпочинку на свіжому повітрі;
 • проведення спортивних свят;
 • організацію змагань;
 • створення спортивних секцій і гуртків.
Дивіться також:  Рекрут - це хто такий? Походження, значення, синоніми та пропозиції

Програма «Здоров’я»

У багатьох освітніх закладах функціонує така програма, яка складається з декількох розділів:

 • підвищення медичних знань вчителів;
 • навчання дітей у навчальний та позаурочний час правил збереження здоров’я;
 • робота з батьками;
 • проведення свят

Для реалізації намічених цілей застосовуються різні форми роботи учнів, педагогічного колективу, адміністрації навчального закладу. Емоційно-ігрова діяльність сприяє підвищенню рівня знань дітей про способи збереження здоров’я, правильного харчування.

Принципи формування позаурочної діяльності:

 • облік вікових особливостей;
 • базування на цінності виховної системи ОУ;
 • поєднання колективних та індивідуальних форм;
 • облік схильностей та інтересів школярів.

При організації позаурочної спортивної діяльності педагоги враховують запити батьків, а також законних представників школярів, поради дитячого психолога.

При реалізації програми «Здоров’я» у школі створюється здоровьесберегающая освітня атмосфера, яка сприяє не тільки збереженню здоров’я, але й зростанню творчого потенціалу школярів. Програма створена з метою раціонального застосування здоров’язберігаючих технологій в процесі навчання дітей. Вона орієнтована на охорону і зміцнення здоров’я за допомогою різних форм позаурочної роботи.

Перспективним напрямком спортивної роботи є організація шкільного туристичного товариства. Крім знайомства з історичною спадщиною регіону, країни, хлопці, відвідують туристичний клуб, зможуть сформувати правильні уявлення про здоровий спосіб життя.