Види науково-дослідницьких робіт, їх основні етапи

В статті мова піде про види науково-дослідних робіт. Ми розглянемо всі різновиди, поговоримо про різних формах цих робіт, а також дізнаємося особливості виконання і оформлення фундаментальних праць. Вся ця тема тісно переплітається з дослідженнями вчених, тому вона буде максимально цікава для тих, хто хоче пов’язати своє життя з наукою. Крім того, ми зможемо побачити зворотний бік медалі нелегкої праці вчених.

Етапи науково-дослідної роботи

Перш ніж говорити про різновиди, слід розібратися в етапи, які проходить вчений на шляху свого дослідження. Ключовим документом, який визначає весь хід дослідження є технічно завдання. У ньому міститься вся необхідна інформація, щодо роботи, її суть і форми здійснення. Також там обговорюється способи реалізації проблеми, тобто спосіб роботи дослідника. Розробляється це завдання науковим керівником, який при цьому використовує методи прогнозування, а також всю інформацію, яка є з цього питання в сучасній літературі і в іноземних джерелах.

На сьогоднішній день виділяють такі основні етапи науково-дослідної роботи:

 • Пошук потрібної інформації.
 • Створення поетапного плану.
 • Початкові дослідження.
 • Підготовка і проведення ключових тестів.
 • Обробка нових відомостей.
 • Комплексний аналіз усіх результатів і узагальнень.
 • Оформлення роботи.
 • Впровадження отриманих результатів на практиці.

При цьому треба розуміти, що всі ці етапи можуть по-різному комбінуватися і поєднуватися. Все залежить від того, в якій галузі ми працюємо і яке саме дослідження проводимо. Але все ж вважається, що традиційні дослідження проходять саме такі етапи. Тепер докладніше розглянемо види науково-дослідної роботи, кожний з яких ми перерахували вище.

Пошук інформації

На першому етапі своєї роботи дослідник займається тим, що повністю поринає у світ досліджуваної теми. Він збирає велику кількість джерел інформації, які ретельно вивчає. В якості можуть виступати статті, звіти, реферати, дисертаційні роботи і т. д. Всі вони ретельно критикуються для того, щоб дослідник можу бути впевнений в їх істинності. Всі свої результати він оформляє в картотеку для того, щоб самому швидше орієнтуватися у своїх джерелах і надати їх науковому керівнику.

Існує три види картотек. Вони діляться на картотеки рефератів, конспектів і джерел. При цьому треба розуміти, що всі перераховані види дослідник вивчає і становить не відразу, тобто все відбувається поетапно. На самому початку роботи він приділяє увагу іншим джерелам, тому що шукає схожі дослідження та аналогічні роботи по цікавить його темі. Картотеки рефератів дозволяють у відносно стислій формі дослідити певне питання. При цьому якість роботи багато в чому залежить від того, наскільки повним і об’ємним було дослідження. Вважається, що в середньому обсяг не повинен перевищувати 15 сторінок, але для особливо великих досліджень він підвищується до 25 сторінок. Тут приділяється увага саме основних положень, а всі доповнення оформляються як окремий додаток. До речі, це додаток може за обсягом значно перевищувати сам реферат.

Дивіться також:  Макросоциология – це що? Значення, особливості, предмет вивчення

Толіка сумніви

Реферування, як і інші види досліджень, ґрунтується на тому, що у вченого з’являються сумніви. Саме з-за цього він починає ретельно вивчати тему, намагаючись знайти якісь суперечності в роботах різних авторів. Тому кінцевою метою роботи є отримання максимальної кількості знань з тієї чи іншої теми, а саме перевірка істинності й достовірності. В майбутньому це дозволяє дослідникові робити свої висновки, ґрунтуючись на перевіреній інформації. Після того як автор сформував свою точку зору, він пропонує свою модель бачення проблеми. Наукові керівники вивчають адекватність цієї моделі і аналізують показники на якість.

Важливим етапом є перевірка висновків, так як на ньому перевіряється якість результатів, а саме те, яким шляхом вони були отримані. Часто на цьому етапі проводять перевірку умов експериментів, використовуваного устаткування і способів обробки інформації. Завдяки цьому незалежним особам вдається відокремити реальні результати від бажаних.

Треба відзначити, що велика увага приділяється звіту по науково-дослідній роботі. В ньому чітко формулюється мета. Вона повинна бути максимально ясною і простий. Так, недостатньо написати, що ви займаєтеся дослідженням можливих шляхів підвищення ефективності якогось приладу. Обов’язково повинна йти мова про те, за рахунок чого очікується підвищення ефективності, які переваги і недоліки цього методу і т. д. Треба додати, що якщо метою наукової роботи є отримання нового способу дослідження або конструювання нового апарату, то в обов’язковому порядку проводяться патентні дослідження. На цьому етапі дуже важливо врахувати всі нюанси, оскільки в сучасному світі наука і техніка розвиваються дуже швидко, особливо у взаємодію з іноземними колегами.

Попередній план

Виконання науково-дослідних робіт починається з того, що ми створюємо попередній план. У ньому обґрунтовуємо економічні аспекти роботи і намагаємося визначити максимальну ефективність. Для отримання найкращих результатів ми чітко визначаємося з кадрами. Іншими словами, ми вказуємо керівників роботи, виконавця і можливих консультантів. Якщо ми досліджуємо певний апарат, то ми вказуємо його технічні характеристики. Якщо ми досліджуємо абстрактне поняття, то максимально розкриваємо суть поняття з посиланнями на авторитетних авторів. Також у попередньому плані ми розповідаємо про те, як і де будемо проводити дослідження, які методи і прилади будемо використовувати, як будемо трактувати наші результати і т. д. При цьому важливо вказати тривалість виконання роботи. Найчастіше для цих цілей використовують мережевий графік. Він дозволяє зв’язати між собою всі етапи роботи і наочно представити поетапність руху. Також ми повинні врахувати джерела фінансування. Після того як всі ці фактори враховані, складається картка, у якій вказується очікуваний обсяг роботи і терміни виконання.

Попередні дослідження

Це наступний вид науково-дослідної роботи, який полягає в тому, що ми визначаємо основні принципи, за якими формуємо нашу роботу. Ми формуємо і обґрунтовуємо нашу гіпотезу, наводимо аргументи. Або ж ми можемо уявити логіко-математичне представлення тієї чи іншої задачі, обґрунтувати її актуальність формулами і цифрами. Також ми розглядаємо, наскільки вигідний досліджуваний об’єкт або процес, з якими обмеженнями можемо зіткнутися в процесі роботи і які гіпотези можемо допустити без зміни початкової інформації.

Дивіться також:  Міське середовище - це що таке... Основні поняття і визначення

Після того як ми все це зробили, треба представити модель в математичному вигляді. Для цього необхідно врахувати всі показники і характеристики, оцінити похибки, які могли допустити через спрощень. При цьому якщо ми досліджуємо процес дуже складний і математично відобразити його не вийде, то ми робимо акцент на емпіричних методах дослідження. Іншими словами, ми наводимо максимальну характеристику нашого явища. Закінчується цей вид науково-дослідної роботи тим, що ми отримуємо технічне завдання, після чого приступаємо до розробки проекту.

Експерименти

На цьому етапі ми починаємо проводити перші експерименти, для чого використовуємо певну техніку та прилади. Дуже важливо документально фіксувати особливості використовуваної техніки для того, щоб на етапі перевірки керівники роботи могли переконатися в достовірності отриманих даних. Якщо експерименти проводяться в промислових умовах, то найчастіше вони дуже обмежені через різних перешкод. Це також слід вказати у звіті про проведену роботу. Якщо при аналізі математичної моделі досить складно оцінити всі можливі наслідки, то слід вдатися до допомоги обчислювальної техніки. Для цього необхідно самостійно створити алгоритм і перевірити його дієвість. Також ми вказуємо, які показники будуть мати постійне значення, які будуть змінюватися, яким чином формуються діапазони варіацій. Дослідні конструкторські роботи завершаться тим, що оформляються результати наших експериментів, в яких ми намагаємося врахувати всі можливі відхилення від початкового плану.

Обробка отриманих даних

Після збору всіх даних ми приступаємо до їх обробки, представляємо готові результати у вигляді схем, кривих і т. д. Бажано наочно продемонструвати співзалежність між елементами дослідження. Також дуже важливо показати статистичні оцінки для того, щоб надати повну інформацію. На базі цих оцінок керівники роботи зможуть оцінити ймовірність того чи іншого результату подій при повторних експериментах. Зазначимо, що оформлення результатів експерименту словесно вважається непрофесійним. Справа в тому, що складні дані, отримані в результаті тривалих обчислень і експериментів, найкраще демонструвати наочно. Це дозволяє робити більш узагальнені висновки та правильно аналізувати інформацію. При цьому після обробки всіх результатів повинна проводитися ретельна перевірка та корекція. Справа в тому, що на етапі корекції виявляється багато відхилень і недоліків, які слід пояснити з наукової точки зору або видалити. Етап закінчується тим, що ми формуємо окремі теорії та положення, які виникли на основі отриманої інформації.

Оформлення

Ми знаємо на які види поділяються науково-дослідні роботи, але часто етап оформлення не надається належної уваги. Насправді це дуже важливий етап, на якому ми систематизуємо всі отримані дані і створюємо звіт. Це дуже важливо для того, щоб наші послідовники могли швидко переконатися в істинності нашої роботи. До звіту по науково-дослідній роботі пред’являються строгі вимоги, а саме:

 • Простота подачі інформації.
 • Наявність раціональних взаємозв’язків.
 • Підкріплена фактами аргументація.
 • Ясність викладу.
 • Короткі думки.
 • Відсутність двоякого розуміння.
 • Представлення конкретних результатів.
 • Можливість повторної доказовості результатів.
Дивіться також:  Університетський коледж ОДУ в Оренбурзі: відомості про організації та навчальні програми

У звіт про роботу не бажано включати дані, які належать іншим джерелам.

Подання

Види і форми науково-дослідної роботи студентів дуже різноманітні, що дозволяє оформити свою роботу згідно всім нормам. Якщо робота містить оригінальні результати, які становлять інтерес для дослідників, то доцільніше їх опублікувати. Для цього вдаються до статтях, монографіях і дисертаціях.

Найпопулярніші види науково-дослідних робіт у внз — це статті. У них описуються результати, отримані в певній галузі, мають важливе практичне значення. Стаття публікується в різних збірниках, газетах, журналах і науково-технічних книгах.

Конкурси науково-дослідних робіт часто призводять до того, що переможці оформляють свою роботу як монографію. Це серйозна наукова праця, який спрямований на вивчення певної сфери. Авторство може належати не лише студента, а й науковому керівнику.

Дисертацію готують для отримання наукового ступеня та публічно її захищають. Ця робота проводиться не студентом, а людиною, який закінчив навчальний заклад і хоче підвищувати свою кваліфікацію.

Зазначимо, що цікаві теми для науково-дослідної роботи вимагають довгих пошуків. Але при цьому варто приділити максимальну увагу питанню, яке ви будете досліджувати. Якщо він спочатку неактуальне, то, швидше за все, не отримає визнання в наукових колах. Пам’ятайте, що цікаві теми для науково-дослідницької роботи – це завжди теми, знаходяться на піку популярності.

Впровадження результатів на практиці

Це завершальний етап, яким в ідеалі повинно завершуватися кожне дослідження. Після оформлення науково-дослідної роботи, вона повинна стати затребуваною. Люди, які впроваджуються в конструкторські бюро, компанії, підприємства зазвичай починають кар’єру з великого злету. Але щоб домогтися такого результату, слід спочатку вибрати цікаву тему і правильно оформляти результати дослідження.

Так, якщо ви навіть взяли відповідну тему, але не змогли зрозумілою мовою пояснити корисність інформації, то, швидше за все, ваша робота буде припадати пилом на полицях, так і не зрозуміла більшістю. При цьому впровадження проводиться в кілька етапів. Спочатку всі запропоновані гіпотези ретельно вивчаються і тестуються. Після документального оформлення результатів переходять до реальних випробувань. Участь автора роботи під час тестових проб завжди обов’язково.

Підводячи підсумки статті, відзначимо, що будь-який вид науково-дослідної роботи вимагає уваги, інтелекту і допитливості. Якщо ви володієте цими якостями, то, швидше за все, ви зробите гідну роботу, яка буде позитивно сприйнята керівниками. Не варто нехтувати нюансами, такими як оформлення результатів та доступний виклад інформації. Не досить того, щоб ви відмінно розбиралися в своїй темі, треба вміти також чітко і ясно донести інформацію до оточуючих людей.