Як підбирається тема магістерської дисертації? Приклади тем магістерських дисертацій

Магістерська дисертація (теми таких робіт обговоримо далі) — це продовження диплома, шлях в науку і освіту. Виконати дипломну роботу та захистити її зобов’язані всі студенти. Писати дисертацію береться не кожен. По-перше, це буде пов’язане з викладацькою діяльністю. По-друге, треба буде продовжувати ще більш напружено вчитися, що не кожному під силу.

Минуле і сьогодення

Вищі навчальні заклади лояльно ставляться до вибору теми магістерської дисертації, надаючи право самостійного рішення. Тему прийнято погоджувати і затверджувати.

Важливо наявність:

 • наукового керівника;
 • не менше трьох публікацій;
 • деякої кількості заслуг, які можна віднести до наукових.

Головне — мати бажання, знання та вміння. Це означає, що майбутній претендент до магістерської підходить з кількома роками досвіду роботи в обраному напрямі, зі спектром публікацій і виступів на наукових конференціях, з методами і результатами власних досліджень.

Змінити тему важко, але можна. По суті, вибір теми визначається попереднім досвідом. Якщо успішний захист диплома відбулася, то тема магістерської дисертації практично визначено.

Рішення продовжити навчання означає, що ведуться роботи і дослідження знаходять новий сенс, велику новизну і більш глибоку актуальність. Фактично, претендент планує вести роботу зі студентами і продовжувати свої дослідження за тематикою, визначеною кількома роками раніше.

Кваліфікаційний перехід

Вища освіта не обов’язкова, але захист диплома — обов’язкова стадія і підстава для отримання диплома. Продовження навчання та магістерська дисертація — це кваліфікаційна робота, яка повинна володіти новизною, актуальністю, соціальною значущістю. Питання про самостійність досліджень тут навіть не обговорюється. Факт затвердження теми кафедри та вченою радою (за правилами навчального закладу) означає: заявка подана, і вона прийнята.

Не виключено, що передують наукові дослідження претендента будуть лежати в стороні від обраної теми, але знання й уміння не корелюються з одним завданням, роботою або напрямком досліджень. Кваліфікація може бути перевірена та підтверджена в будь-якій області знань.

Дивіться також:  Кращі університети Швеції, система освіти, плюси і мінуси

Варіанти тем і їх авторство

Тема магістерської дисертації може бути обрана самим здобувачем, може визначатися списком тем кафедри або комісії з прийому в магістратуру. Частіше бажане узгоджується з рекомендованим.

Різноманіття спеціальностей і навчальних закладів утворює специфічний спектр варіантів. З позицій логіки та системності, незалежно від області інтересів претендента, не так багато основних формул для вибору теми:

 • об’єкт дослідження (підприємство, підрозділ компанії, механізм…);
 • аналіз процесу (явище, динаміка даних, положення в галузі…);
 • рішення задачі (теорія, математика, поля, сили…);
 • модернізація (була одна програма, стала інша, був один фундамент знання, але очевидно, що дуже затребуваний зовсім інший).

Принципово важливо, що магістерська дисертація — це робота на підтвердження кваліфікації, а не на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук. Наука не терпить вискочок, але поважає послідовність у досягненні мети. Якщо робити ставку на геніальність, то для розкриття складної і надзвичайно цікавої теми доведеться піти на штурм свідомості маститих вчених і фахівців. Невдача може покласти край науковій кар’єрі.

Найкраще рішення при виборі теми — покласти в основу список кафедри (вченої ради, комісії по прийому в магістратуру) і поєднати вподобану тему зі своїм варіантом її звучання і формулювання.

Автору завжди приємно, коли його цитують і розвивають. Нехай авторство буде кафедральне, а виконання — розвиваюче. Варіант теми власної, але відсутня у списку кафедри і близько з ним не асоційований — не гріх, але захищати свою позицію доведеться більш серйозно.

Приклади тем магістерських дисертацій

Класична університетська свідомість вважає, що теми дисертацій групуються по об’єкту цілі:

 • аналіз існуючого положення;
 • обґрунтування вузької проблеми;
 • розширення існуючого знання.

Інший варіант погляду на ці групи назв вибирає терміни:

 • об’єкт;
 • процес;
 • рішення;
 • розвиток.
Дивіться також:  Теорема Штейнера або теорема паралельних осей для обчислення моменту інерції

По суті, всі зразкові теми магістерських дисертацій (стандартні) допускають дослідження об’єктів і процесів, досягнення конкретних рішень і подальше невизначений (спочатку) розвиток.

Класичні формулювання пропонованих тем:

 • аналіз і контроль діяльності (установ, компаній, приватного бізнесу…);
 • стратегічний аналіз (грошових потоків, трудових ресурсів…);
 • інструменти оцінки вкладень (гірництво, машинобудування…);
 • бюджетний аналіз і аудит ефективності…;
 • маркетингові інструменти розвитку…;
 • причини та шляхи розвитку кризових ситуацій в…;
 • розробка системи стратегічного управління…;
 • фінансові інструменти підвищення…

Спеціальності з важкої промисловості, топографії, дослідження клімату, вивчення природного середовища, екології і т. д. апелюють до своєї специфіки в тих самих синтаксичних конструкціях.

Перепрофілювання теми

У світі інформації та бурхливого розвитку інформаційних технологій витрачати «магістерська час» на свій розвиток за спеціальністю перспективно, але набагато кращий варіант — поєднати приємне з корисним і вибрати тему, супутню майбутньої теми кандидатської або докторської.

Специфіка молодого вченого завжди така, що думок багато, а часу мало. Ризику немає доповісти і захиститися по темі своєї роботи. Але практичніше звернутися до теми інформації, і тоді питання про те, як обрати тему магістерської дисертації і як її узгодити, не тільки не стане проблемою, але і кафедра, науковий керівник або навчальний заклад поставиться до неї з великим інтересом.

Будь-яке дослідження пов’язане з обробкою інформації. В області автоматизації інформаційних процесів ще багато білих плям, хоча позитивних результатів безліч.

В темі основної роботи претендента циркулює інформація за фахом. Ніщо не заважає трансформувати тему обробки інформації з однієї галузі знань в іншу, де вона ще не знайшла свого втілення.

В такому руслі давати поради складно, але загальне правило відомо. Проста аксіома: якщо математичний апарат був застосований в дисертації з опору матеріалів і була створена програма або запропоновано алгоритм зіставлення даних по матеріалах, то чому це не використовувати у роботі з вивчення громадської думки або аналізу грошових потоків?

Дивіться також:  Педагогічне проектування: етапи, форми та принципи

Цифрові дані не мають природи, вони є і в економіці, і в суспільстві, і в опорі матеріалів. Можна знайти загальні закономірності і у об’єктах, і у процесах, і в рішеннях. Навіть знання розвиваються однаково. Філософ, фізик, хімік і гірський інженер використовують загальну логіку, але маніпулюють різними об’єктами.

Корисність

Тема магістерської дисертації повинна вибиратися з урахуванням її новизни, актуальності, соціальної значущості та реальної корисності для науки, суспільства або компанії. Можливо, розробка обраної теми буде просто корисна в сенсі популяризації знання і призведе до появи нового знання зовсім в іншій області або в інший дисертації.

Часто списки кафедри за пропонованими темами містять в собі одну-дві формулювання саме для цілей популяризації напрямки досліджень. Рідко коли такі теми стають підставою для дисертації, але сам факт їх присутності дозволяє здобувачеві зробити потрібний акцент у формулюванні.

Вибір теми магістерської дисертації в області аналізу і обробки інформації за фахом зазвичай вітається кафедрою. Це цікаво науковому керівнику, корисно для претендента і має суспільне значення.