Як складається довідка за підсумками внутрішкільного контролю

Довідка за підсумками внутрішкільного контролю в початковій школі складається керівником методичного об’єднання або заступником директора ОП.

Головним завданням управлінської роботи школи є перевірка якості викладання певних навчальних дисциплін, а також аналіз позаурочної діяльності.

Законодавча база

Довідка за підсумками внутрішкільного контролю в школі складається у відповідності з наступними документами:

 • Федеральним стандартом нового покоління (ФГОС НГО).
 • Конвенцією про права дитини.
 • Законом про освіту.
 • Положенням про ОУ.
 • Статутом освітньої організації.
 • Положення про портфоліо (індивідуальних досягненнях учнів).

Поставлені цілі

Довідка за підсумками внутрішкільного контролю складається з урахуванням цілей і завдань, які ставить перед собою школа.

Серед них виділяють:

 • забезпечення управління роботою щодо раціонального впровадження нових освітніх стандартів;
 • виявлення та узагальнення кращого досвіду по створенню нових професійних компетенцій педагога;
 • забезпечення збору і обробки інформації про досягнення школярів, вчителів.

Основні завдання

Довідка за підсумками внутрішкільного контролю дозволяє вирішувати наступні завдання:

 • проводити періодичні перевірки виконання основних вимог предметних програм, коригування тематичного планування;
 • здійснювати системний контроль за рівнем викладання навчальних предметів, дотримання педагогами методів, форм виховної роботи;
 • проводити поетапний контроль за розвитком дітей, підвищенням ступеня їх самостійності, рівнем розвитку;
 • надавати допомогу молодим спеціалістам;
 • вивчати і узагальнювати кращі методики викладання та виховання;
 • удосконалювати організацію освітньої діяльності.

Очікувані результати

Довідка за підсумками внутрішкільного контролю дозволяє виявляти збільшення (зниження) успішності, пізнавального інтересу, якості ЗУН.

Серед очікуваних результатів внутрішкільного контролю можна відзначити:

 • збільшення мотивації до вченню;
 • створення сприятливих умов для соціалізації школярів;
 • отримання детальної інформації про результати навчання дітей;
 • своєчасна коригування роботи педагога з метою створення позитивної мотивації до професії;
 • створення і творчого працездатного колективу;
 • формування системного підходу до виховної і освітньої роботи.
Дивіться також:  Трансепт - це... Архітектурні елементи собору

Довідка за підсумками внутрішкільного контролю позаурочної діяльності складається заступником керівника з виховної роботи. Вона відображає реальну картину залучення школярів у позаурочну діяльність. У довідці зазначаються ті напрямки діяльності, які вибирає в якості пріоритетних класний керівник, досягнуті результати, динаміка розвитку дітей.

Довідка за підсумками внутрішкільного контролю складається на основі класного журналу, за результатами контрольних зрізів.

Способи збору інформації: перегляд тематичного планування вчителя, відвідування і аналіз навчальних занять, перегляд учнівських зошитів, бесіди з учнями.

При проведенні контролю перевіряється виконання Статуту школи і Закону «Про освіту» РФ, стан УУН школярів, стан методичної бази.

Зразок

Як повинна виглядати довідка за підсумками внутрішкільного контролю з математики? Нижче представлений варіант написання такого документа.

Аналіз підсумків відвідування уроків математики в 5 класах.

Тема: «Специфіка адаптації п’ятикласників до вимог навчання математики».

Мета: облік особистісних та індивідуальних якостей школярів в адаптаційний період до умов навчання математики в середній ланці.

Термін: квітень 2018 року.

Перевіряючий: Петрова В. І., керівник МО природничого циклу.

Для організації внутрішкільного перевірки була проведена наступна робота:

 1. Відвідування уроків математики, природознавства.
 2. Перевірка виставлення відміток в електронний журнал.
 3. Перевірка відвідуваності п’ятикласниками уроків математики.
 4. Перевірка ведення зошитів учнями.

У поточному навчальному році в школі два п’яті класи, в яких навчається 60 учнів: 5А і 5Б по 30 чоловік.

В процесі розгляду процесу адаптації в п’ятих класах відвідувалися уроки, здійснювалося спостереження за поведінкою школярів на перервах, розглядалися електронні щоденники, учнівські зошити, велись бесіди з вчителями математики, відвідувалися математичні гуртки.

Відвідування навчальних занять показало, що викладачі математики в повній мірі володіють методичними основами ведення уроку, враховують вікові і фізіологічні особливості дітей. Вони формують потрібні ЗУН, застосовуючи для цього різні форми і методики навчання. Вибір дидактичного матеріалу педагогами дозволяє нормалізувати навчальне навантаження школярів, створювати ситуацію успіху у дітей, розвивати навички самостійної роботи. Це позитивно відбивається на адаптації дітей в нових умовах навчання і виховання.

Дивіться також:  Мінерал біотит: хімічний склад, походження та основні різновиди. Практичне застосування, магічні і лікувальні властивості біотиту

Висновки

Результати проведеної роботи показали: обидва класу активні на уроках, проявляють інтерес до досліджуваного предмета, чують вчителя, реагують на його зауваження.

Вчителі своєчасно виставляють оцінки, стежать за якістю ведення робочих зошитів, аналізують відповіді хлопців.

Адаптація до нових умов навчання проходить в допустимих рамках. Вчителі математики застосовують у роботі різні методики викладання, використовують науковий підхід при подачі інформації.

30. 04. 18 р.

Керівник МО /Петрова/ Петрова В. І.