Аналіз вірша Пушкіна Я пережив свої бажання

Твір «Я пережив свої бажання» А. С. Пушкін написав в 1821 році, коли він знаходився в південній посиланням. Цей час виявився складним періодом для поета, оскільки обставини життя його буквально зломили: він був приречений на самотнє існування далеко від ліцейських друзів.

Вірші, які писав автор у 20-ті роки, просякнуті духом романтизму. Поет наділив ліричного героя у цих творах рисами свого власного образу – образу молодого вигнанця, самотнього і сумного, приречених на страждання і розчарування в житті. Зміст віршів зумовило і жанр, в якому А. С. Пушкін творив, – це був жанр елегії.

В основі цього жанру лежать міркування про мінливість долі, розчарування в житті і самоті. Ключова тема може бути виражена у формі питання: чи є сенс боротися з життєвими труднощами, якщо самотності і смерті, уникнути неможливо? Поет своєрідно відповідає на поставлене питання: він створює романтичну картину, центром зображення якої стає єдино залишився на гілці лист.

Композиція вірша складають три строфи, в яких розкривається вся внутрішня життя ліричного героя, а також і його трагедія. У першій строфі відбивається нинішній стан, в якому перебуває герой.

Його мучать страждання, і він відчуває всередині себе спустошеність з-за того, що пропали бажання і втратилися мрії.

У другій строфі приховано вказується на першопричини подібного стану і описуються наслідки. Нещастя в житті сприяли передчасного в’янення ліричного героя. Самотнє існування йому здається тільки тяжким очікуванням майбутньої смерті.

Третя строфа повністю побудована на прийомі порівняння життя ліричного героя з листком на дереві. Лист виявився останнім; хоч і тримався довше за всіх, але і він приречений на загибель. Всупереч похмурим і безнадійному пафосу, поет вклав у вірш і надію: коли дерево втрачає останній лист, воно не вмирає, і нове життя почнеться з того моменту, як настане весна.

Дивіться також:  Характеристика і образ Людмили в поемі Руслан і Людмила Пушкіна твір

Принцип порівняння визначає композицію вірша. Метафори, які використовує автор, персоніфікують внутрішній світ ліричного героя: плоди серцевої порожнечі, бурі долі та ін.

Для поета стає значущим використання багатозначних слів: слово «буря» він використовує при описі невдач в житті, і при створенні образу, який втілює хвилювання природи. Такий прийом ще сильніше стверджує тотожність ліричного героя і листків. У першому випадку слово вживається в якості метафори, а у другому випадку використовується його прямий сенс.

Останній лист, образ якого є центральним у цьому вірші, є символом стійкості і внутрішньої сили, яка дозволяє боротися там, де інші здаються.

Аналіз вірша Я пережив свої бажання за планом