Дезоксирибоза – це моносахарид, який грає важливу біологічну роль

Дезоксирибоза – це моносахарид, що складається з 5 атомів вуглецю (пентоза), який утворюється з рибозы, коли вона втрачає один атом кисню. Емпірична хімічна формула дезоксирибозы C5H10O4, і з-за втрати атома кисню вона не узгоджується з загальною формулою для моносахаридів (ch 2 o)n, де n – ціле число.

Фізичні і хімічні властивості

Формула дезоксирибозы в лінійному вигляді може бути представлена наступним чином: H-(C=O)–(CH2)–(CHOH)3-H. Однак, існує вона і в формі замкнутого кільця з атомів вуглецю.

Дезоксирибоза – це безбарвна тверда речовина, яка не має запаху і добре розчиняється у воді. Її молекулярна маса становить 134,13 г/моль, температура плавлення 91 °C. Виходить вона з рибозо-5-фосфату завдяки дії відповідних ферментів під час хімічної реакції відновлення.

Відмінність між рибозой і дезоксирибозой

Як вже було сказано і як показує назва, дезоксирибоза – це хімічна сполука, атомний склад якого відрізняється від такого для рибозы всього одним атомом кисню. Як показано на малюнку нижче, у дезоксирибозы немає гідроксильної групи OH на другому атомі вуглецю.

Дезоксирибоза є частиною ланцюга ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота), в той час як рибоза входить до складу РНК (рибонуклеїнова кислота).

Цікаво відзначити, що моносахариди арабіноза і рибоза є стереоизомерами, тобто відрізняються просторовим розташуванням відносно площини кільця групи OH близько 2-го атома вуглецю. Дезоксиарабиноза і дезоксирибоза – це одне і те ж з’єднання, але використовується саме друга назва, оскільки виходить ця молекула саме рибозы.

Дезоксирибоза і генетична інформація

Оскільки дезоксирибоза є частиною ланцюга ДНК, вона відіграє важливу біологічну роль. ДНК – джерело генетичної інформації, складається з нуклеотидів, до складу яких входить дезоксирибоза. Молекули дезоксирибозы пов’язують один нуклеотид з іншим в ланцюзі ДНК через фосфатні групи.

Дивіться також:  Гас: температура кипіння, температура займання, теплота згоряння, щільність

Встановлено, що відсутність гідроксильної групи OH в дезоксирибозе надає механічну гнучкість всього ланцюга ДНК у порівнянні з РНК, що, в свою чергу, дозволяє молекулі ДНК утворювати подвійну ланцюг і перебувати в компактній формі всередині ядра клітини.

Крім того, завдяки гнучкості зв’язків між нуклеотидами, утворених молекулами дезоксирибозы і фосфатними групами, ланцюг ДНК має значно більшу довжину, ніж РНК. Цей факт дозволяє кодувати генетичну інформацію з великою щільністю.