Основні новоутворення дошкільного віку: загальна характеристика розвитку дитини

Розвиток дитини — це не тільки фізичний ріст, помітний для оточуючих. Це ще й поступове, поетапне формування психічних, особистісних якостей, не настільки помітних сторонньому спостерігачеві. Дитина як би піднімається сходами від простих до все більш складним і значущим якісним змінам.

Навіщо потрібен віковий підхід у вихованні дітей

Вікові особливості кожної особистості диктують необхідність їх урахування при організації як її фізичного існування, так і психічного і соціального розвитку.

Віковий підхід має на увазі під собою раціональну організацію життєвого простору дитини, яке повинно стимулювати розвиток у нього двох найважливіших психічних процесів:

 • вибір предметів користування згідно з його віковими потребами;
 • способів і змісту спілкування з ним, яке повинно стимулювати пізнавальний інтерес до навколишнього.

Недотримання цих умов призводить до гальмування та викривлення зростання особистісних якостей, до появи відхилень у фізичному і соціальному становленні людини.

Наукова періодизація дошкільного віку

Віковий підхід до виховання дітей будується з урахуванням і використанням специфіки їх фізичного, психічного та соціального розвитку. В даний час прийнята наступна періодизація дошкільного віку:

 • 0-1 рік — раннє дитинство, дитинство;
 • 1-3 роки — ранній вік;
 • 3-7 років — дошкільний вік.

Кожен з цих періодів абсолютно відрізняється від інших своєрідністю відносин і взаємодій дитини з навколишнім світом. Його розвиток — це ряд поступальних змін у психіці, що протікають в певні періоди життя (К. С. Виготський).

Новоутворення в розвитку дитини

Вікові особливості, що вимагають обліку і зміни підходів до виховання дитини, формуються під впливом проявляються новоутворень в його розвитку.

Новоутворення — це щось нове, що з’явилося вперше (наприклад, перший зуб) в результаті дорослішання. Основними новоутвореннями дошкільного віку є:

 1. Поява потреби в осмисленні причин і взаємозв’язків процесів навколишнього світу. Дитина, не володіючи достатніми знаннями, намагається пояснити, що відбувається навколо нього: «Темно, бо сонечко спати пішло».
 2. Формування етичних і естетичних уявлень: «Бруднитися негарно».
 3. Зміна мотивів вчинків від «хочу» до «треба».
 4. Розвиток вольових якостей. Імпульсивність поступово поступається місце свідомого самообмеження у вчинках і бажаннях у відповідності із загальними нормами і правилами поведінки.
 5. Усвідомлення себе як особистості. Поява прагнення зайняти значуще, гідне місце у відносинах з дорослими і однолітками, брати участь в громадських справах.
 6. Поява вираженої потреби в нових знаннях, дитина стає «почемучкой». Висока пізнавальна активність говорить про його психологічної готовності до шкільного навчання.

Розвиток дошкільника характеризується рухом від простого стану до складного, появою нових особливостей (новоутворень), більш складних за структурою і змістом.

Особливості розвитку немовляти

У новонародженого кисть руки стиснута в кулак і розтискається до 5 місяців життя, стаючи органом дотику. Дорослий, вкладаючи в руку немовляти різні предмети, стимулює поява такого новоутворення, як хапання. М’язи руки розвиваються, розширюється простір, стимулюється вміння сідати і сидіти, так як, щоб схопити предмет, треба напружитися і дотягнутися.

Дивіться також:  Гарніше: наголос на і - єдино правильний варіант

У 4-7 місяців малюк хаотично маніпулює іграшками, прислухається до звуків, а в 7-10 місяців уже може діяти двома відразу, щоб постукати, вкласти одну в іншу. З 10-11 місяців він відкриває для себе функціональні можливості предметів: вчиться складати їх один на інший, нанизувати кільця пірамідки, відкривати і закривати коробки, витягувати звуки. Дії стають все більш усвідомленими і точними, швидше розвивається просторове сприйняття.

Сидіння розкриває горизонти зорового сприйняття навколишнього. Віддалені предмети стають доступними для дітей тільки з допомогою дорослих і відносини між ними стають ситуативно-діловими (М. І. Лисиной). Рух руки по напрямку до недоступного предмета все більше приймає вказівний характер: хватательное рух у бік бажаної речі дорослий сприймає як сигнал «дай мені» та подає її дитині. З часом, з повторенням цій ситуації, дитина усвідомлено використовує це рух руки як вказуючий жест.

Інші найважливіші новоутворення дитячого віку — поява ходьби і ситуативної мови. Ходіння розширює пізнаване простір і віддаляє дитини від дорослого, так як мати вже йде за ним, а не навпаки, як це було раніше.

Мова дитини не структурована, складається з не всім зрозумілих звуків і їхніх сполучень, окремих складів, емоційна, але по мірі розвитку все більше стає засобом спілкування.

Характеристика розвитку молодшого дошкільника (1-3 року)

Особистісний та соціальний розвиток дитини в ранньому дитинстві йде на основі наслідування дорослим і в процесі предметно-мовного спілкування з ними. Називаючи й описуючи властивості, якості, призначення величезного числа предметів, що оточують дитину, дорослі розвивають у нього розуміння мови і вчать користуватися нею.

Дорослі забезпечують йому позитивний емоційний стан через задоволення потреб у комфортних умовах проживання, а змістовне спілкування, захист стимулюють активне пізнання навколишнього. Чуттєва підтримка, вираження любові, схвалення вчинків формують самосвідомість, впевненість у собі, прихильність до дорослих. В іншому випадку, коли дитина в цьому віці позбавлений близьких стосунків з батьками, він зростає менш слухняним, не навчається самоконтролю і самодисципліни, у нього низька самооцінка.

Почавши впевнено ходити, малюк цілеспрямовано і наполегливо знаходить і долає всілякі перешкоди. Заява «Я сам!» – це ознака формування сили волі і прагнення до освоєння простору. В 1,5 року він вже здатний маніпулювати добрими і ніжними почуттями до нього, домагаючись від дорослих бажаного, але може проявити жалість і співчуття, якщо бачить, що хтось плаче — обійме, поцілує, погладить.

Дивіться також:  Кумедний - це який? Походження, значення і пропозиції

До 3 років у дитини розвивається потреба у визнанні його успіхів з боку оточуючих. Він чутливий до схвалення і осуду. До цього віку він набуває досвід усвідомлення, оцінки власних і чужих достоїнств і невдач. Навчається співвідносити свої сили і можливості з майбутнім завданням.

Основним видом діяльності до кінця раннього дитинства стає предметно-гарматна. Тобто дитина поступово засвоює призначення предметів і навчається правильно користуватися ними. Це стає основою для розвитку в подальшому ігрової та продуктивної діяльності.

Дошкільник 4-7 років: особливості розвитку

Центральними новоутвореннями дошкільного віку є:

 1. Дистанціювання від дорослого – розширюються межі та коло спілкування, все більше освоюються правила поведінки за межами вузького сімейного світу. Дитина намагається увійти в світ дорослих, але не має можливостей, тому робить це в іграх.
 2. Розвиток творчої уяви. У художній творчості (малювання, конструювання), в сюжетно-рольових іграх дитина виражає свої потреби у повноцінному участь у житті дорослих. Тут він уявляє себе рівноправним членом суспільства, програє ролі, які в реальності йому ще недоступні: зображує на малюнку себе сміливим солдатом, у ляльковій виставі виконує роль ляльки-мами.
 3. Контролююча функція мови. Мова стає для дитини способом організації, планування поведінки та діяльності. Завершується її розвиток, розширюється тематика спілкування з дорослими і однолітками.
 4. Довільність поведінки, що випливає з бажання самостійно планувати і здійснювати свої дії.

Основні психологічні новоутворення дошкільного віку (довільність поведінки і пізнання, уяву, образне мислення, довільна пам’ять і мислення, усвідомлення себе як окремої особистості) є фундаментом успішної адаптації до школи.

Кризові періоди в розвитку дошкільника

По мірі дорослішання дитини дошкільного віку новоутворення вступають в конфлікт зі старими, усталеними формами поведінки і звичками. З’являється необхідність у заміні стали неефективними способів средовой адаптації, тобто настає кризовий стан, конфлікт, що вимагає негайного вирішення.

Кризовими періодами в дошкільному віці психологи вважають:

 1. Криза новонародженості. Дитина, потрапляючи при народженні у зовнішнє середовище, змушений пристосовуватися до нових умов існування, подразників (температура повітря, води, світло, безліч звуків). Різко змінюється тип дихання і харчування.
 2. Криза першого року. Позначає перехід від дитинства до раннього дошкільного віку. Прагнення до самостійності і пізнання навколишнього викликають підвищену активність, яка вимагає розумного стримування з боку дорослих. Це викликає бурхливу, часом істеричну, реакцію, протест проти обмежень. Дитина стає некерованим, впертим, деспотичним, агресивним, суперечливим у своїх вчинках, але в той же час вже орієнтується не тільки на фізичну допомогу, але і на схвалення дорослими своїх дій, шукає його. Відбувається розрив залежних стосунків з дорослими, однак фізичних і психологічних можливостей самостійного існування ще немає.
 3. Криза трьох років. У молодшому дошкільному віці новоутворення у психологічній сфері, у фізичному розвитку призводять до зростання вольових якостей, до потреби діяти самостійно. Крайні форми кризових проявів — негативізм, бунт, свавілля, в чому проявляється потреба в рівноправ’я з дорослими, у повазі з їх боку. Він вимагає рахуватися з його бажаннями, чого б вони не стосувалися, і бачить в цьому ознаку «дорослості». З’являються нові смаки й прихильності, звички, форми поведінки при знеціненні старих. Нерідкі сварки з близькими та іншими дітьми, так як дитина вимагає від них виконання своєї волі, не погоджується виконувати вимоги.
 4. Криза 6-7 років. Психологічні та особистісні новоутворення дошкільного віку роблять дитину внутрішньо готовим до навчання в школі, формують почуття дорослості і викликають потребу демонструвати це оточуючим. Копіювання поведінки дорослих виливається в манерничание, довга пауза між проханням до дитини і її виконанням обертається непослухом і впертістю, але критика викликає сльози і скандали… Дитина відкидає «дитячі» ігри та іграшки і прагне брати участь у «дорослих» справах.
Дивіться також:  Активний і пасивний відпочинок - це що таке? Визначення, приклади

Безсумнівно, вікова криза в дошкільному віці — серйозне випробування як для самої дитини, так і для оточуючих. Межі та ступінь вираженості його розмиті, залежать від індивідуальних термінів та особливостей новоутворень дітей дошкільного віку.

Психолог радить батькам

Головне завдання батьків в кризові періоди дошкільного віку — допомогти дитині впоратися з негативними переживаннями. Він повинен знайти в батьках друзів, зразок спокійного розуміння і допомоги.

Отже, батькам необхідно:

 • Не кричати, не ображати, не порівнювати його з «хорошими дітьми». Спокійне пояснення причин невдоволення дорослих — найкоротший шлях до усвідомлення дитиною свого поведінки.
 • Урізноманітнити і поступово ускладнювати будь-яку його діяльність (пізнавальну, художню, фізичну) з урахуванням віку та особистих інтересів.
 • Також ускладнювати правила поведінки і збільшувати їх кількість, враховуючи дошкільні вікові новоутворення (психологічні, особистісні, соціальні).
 • Стимулювати бажання брати участь у спільних справах, підтримувати стосунки з іншими дітьми, поважати їх думки.

Важлива батьківська завдання — з раннього віку формувати у дитини емоційну чуйність, залучаючи до посильної допомоги іншим людям.

Висновок

Батьки завжди хвилюються за здоров’я дитини — і це правильно. Проте у вихованні малюка не завжди враховується, що він також потребує не тільки в турботі і у виразах батьківської любові, але і в повазі, у визнанні його як автономної особистості.

Дорослі повинні бути грамотними у виборі виховних засобів, коли психологічні новоутворення дошкільного віку заявляють про себе змінами в поведінці дитини часом не в кращу сторону. І тут доречний рада Фрекен Бок (хто її не знає!): «Терпіння, тільки терпіння!»