Past participle – це причастя?

Past Participle – це англійське причастя, вживане в минулому часі. Інакше воно називається Participle II. В російською мовою час Past Participle відповідає страдательному причастя минулого часу. Наприклад: продуманий, переглянутий, вкрадений, зроблений. Past Participle – це неособисту форму дієслова і включає в себе як його ознаки, так і ознаки прислівника та прикметника.

Види англійських дієприкметників

Часто уживаними формами дієприкметників в англійській мові вважаються:

 1. Present Participle.
 2. Past Participle.

Для кращого розуміння розглянемо їх окремо.

Present Participle

Причастя в Present Participle, що виражає дію, що відбувається в один і той же час з дією присудка. Якщо присудок стоїть у минулому часі, то і причастя буде в минулому, якщо присудок – в майбутньому часі, то причастя, відповідно, в майбутньому і так далі.

Причастя Present Participle утворюється додаванням закінчення -ing, наприклад:

 • scream [skriːm] – кричати/screaming [ˈskriːmɪŋ] – кричущий;
 • float [fləʊt] – плисти/floating [ˈfləʊtɪŋ] – плаваючий.

Особливості додавання закінчення -ing

1. Якщо слово закінчується на приголосну, а їй передує короткий голосний стоїть під наголосом, перед -ing приголосна подвоюється. Наприклад:

 • run [rʌn] – бігати/running [ˈrʌnɪŋ] – той, що біжить;
 • sit [sɪt] – сидіти/sitting [ˈsɪtɪŋ] – сидить.

2. Якщо слово закінчується на -l і перед нею стоїть короткий гласний, то буква l подвоюється. Наприклад:

 • travel [trævl] – подорожувати/travelling [ˈtrævlɪŋ] – мандрівний;
 • cancel [ˈkænsəl] – скасовувати/cancelling [ˈkænsəlɪŋ] – відміняє.

3. Якщо слово закінчується на -r, а попередній голосний під наголосом і не є дифтонгом, то буква r подвоюється. Наприклад:

 • prefer [prɪˈfɜː] – віддавати перевагу/preferring [prɪˈfɜːrɪŋ] – полюбляє;
 • refer [rɪˈfɜː] ставитися/referring [rɪˈfɜːrɪŋ] – відноситься.

4. Якщо слово закінчується на буквосполучення -ie,- ing поєднання -ie змінюється на -y. Наприклад:

 • tie [taɪ] – прив’язувати/tying [ˈtaɪɪŋ] зв’язує;
 • lie [laɪ] – брехати/lying [ˈlaɪɪŋ] – брехун.
Дивіться також:  «Вогкий» — це і «сирий», і «застарілий»

5. Якщо слово закінчується німим -e, то перед -ing його опускають. Наприклад:

 • drive [draɪv] – їхати/driving [ˈdraɪvɪŋ] – їхав;
 • make [meɪk] – робити/making [ˈmeɪkɪŋ] – робить.

Past Participle

Яке це причастя – Past Participle? Воно показує дію, що передує дії присудка. Past Participle – це причастя, виражає завершений процес.

Причастя Past Participle утворюється додаванням закінчення -ed у правильних дієслів, наприклад:

 • wash [wɔʃ] – мити/washed [wɒʃt] – вимитий;
 • shift [ʃɪft] – зміщуватися/shifted [ˈʃɪftɪd] – зрушений.

У неправильних дієслів форму Past Participle можна подивитися в таблиці неправильних дієслів (це третя колонка, звана Participle II (V3)). Дана таблиця є в будь-якому підручнику з англійської граматики (вона наведена на рисунку нижче). Приклади:

 • think [θɪŋk] – думати/thought [θɔ:t] – придуманий;
 • smell [smel] – пахнути/smelt [smelt] – відчуваючи запах.

Особливості додавання закінчення –ed:

1. Якщо слово закінчується на літеру y, якій передує приголосна, то перед -ed закінчення-y змінюється на -i. Наприклад:

 • study [ˈstʌdɪ] – дослідити/studied [ˈstʌdɪd] – вивчений;
 • try [traɪ] – намагатися/tried [traɪd] – випробуваний.

2. Якщо букви y передує голосна, то перед -ed вона залишається незмінною. Наприклад:

 • enjoy [ɪnˈʤɔɪ] – насолоджуватися/enjoyed [ɪnˈʤɔɪd] – насолодитися;
 • stay [steɪ] – залишатися, сидіти/stayed [steɪd] – відсидів.

3. Якщо слово закінчується на літеру l, то перед -ed вона подвоюється. Наприклад:

 • signal [sɪgnl] – сигналізувати/signalled [ˈsɪgnld] – сигнализированный;
 • rebel [rebl] – бунтувати/rebelled [rɪˈbɛld] – повсталий.

4. Якщо слово закінчується на -е (-ee), то додається тільки закінчення -d. Наприклад:

 • explore [ɪksˈplɔː] – дослідити/explored [ɪkˈsplɔːd] – досліджений;
 • agree [əˈgriː] – погоджуватися/agreed [əˈgriːd] – узгоджений.

5. Якщо слово закінчується на одну приголосну, якій передує короткий гласний під наголосом, то приголосна подвоюється. Наприклад:

 • stop [stɔp] – зупиняти/stopped [stɒpt] – зупинений;
 • occur [əˈkɜː] – відбуватися/occurred [əkɜːd] – виник.
Дивіться також:  Галльський мова гордого народу

6. Якщо перед приголосної букви неударный або довгий голосний, то приголосна не подвоюється. Наприклад:

 • order [ˈɔːdə] – замовляти/orded [ˈɔːdəd] – замовлений;
 • cool [kuːl] – остигати/cooled [kuːld]- охолоджений.

7. Винятком є тільки кінцеві літери x -w. Вони не подвоюються. Наприклад:

 • mix [mɪks] – змішувати/mixed [mɪkst] – змішаний;
 • snow [snəʊ] – сипати снігом/snowed [snəʊd] – снеживший.

8. Якщо слово закінчується на -ic,- ed закінчення-ic перетворюється в -ick. Наприклад:

 • mimic [ˈmɪmɪk] – імітувати/mimicked [mɪmɪkt] – імітований;
 • panic [ˈpænɪk] – панікувати/panicked [pænɪkt] – паніки.

Використання Past Participle в реченні

У реченні дієприкметник в Past Participle може виступати в такій ролі:

1. Визначення. У цьому випадку Past Participle – це причастя, відповідає на запитання яка, яке, якою, які. Зазвичай стоїть попереду визначуваного слова. Наприклад:

 • I postponed the studied material. – Я відклав вивчений (який?) матеріал.
 • On shelves teetered washed utensils. – На полицях стояло вимита (яка?) посуд.

Також причастя може стояти позаду обумовленого іменника, утворюючи причетний оборот. Наприклад:

 • My brother did the homework assigned by the teacher. – Брат виконував хатню роботу, задану вчителем (яку?).
 • Dad fixed the chair broken yesterday. – Тато полагодив стілець, зламаний вчора (який?).

2. Обставини. Відповідає на питання “як?”, “чому?”, “коли?”. Ставиться в кінці речення, так і в початку і є поясненням до дієслова-присудка. Часто використовується спільно з сполучниками: if (якщо), when (коли), though (хоча), until (поки що…), unless (якщо…). Наприклад:

 • If called, he will be ready to answer. – Якщо його покличуть, він буде готовий відповідати.
 • When came, they didn’t want to stay. – Прийшовши, вони не хотіли залишатися.

3. Смислового дієслова для отримання пасивного застави. У цьому випадку причастя Past Participle в Past Simple Passive (пасивному заставі). Наприклад:

 • The building was demolished last year. – Будівлю було знесено в минулому році.
 • The program was installed yesterday. – Програма була встановлена вчора.
Дивіться також:  Швидко відходиш - це як? Важливо вміти прощати?

4. Смислового дієслова для отримання часів Past Perfect, Present Perfect і Future Perfect. Наприклад:

 • She has already cutting out the roses. – Вона вже закінчила зрізати троянди.
 • He had been in the school by 8 a.m. already. – Він був у школі вже до восьмої ранку.

Англійське причастя Past Participle завжди скоєного виду і використовується виключно в минулому часі. Дане причастя використовується в страдательном значенні.

Якщо розібратися у всіх нюансах вживання Past Participle, то англійська мова та англійські часи будуть сприйматися простіше. Також буде зрозуміло, коли причастя використовується в ролі визначення, а коли в ролі обставини, коли в страдательном заставі, а коли входить до складу конструкції часів Perfect.