Педагог-психолог у школі: обовязки, посадові інструкції, плани роботи, завдання, цілі виховання, аналіз і підсумки роботи

Конфліктні ситуації в школі і проблеми, пов’язані з освітнім процесом, – це поширені явища. Педагоги не завжди можуть вирішити такі проблеми через свою завантаженість, а батьки не мають достатньої кількості знань у галузі дитячої психології, щоб грамотно підійти до вирішення виниклої проблеми.

Професія педагог-психолог

Педагог-психолог – це співробітник навчального закладу, який здійснює нагляд за соціальною адаптацією учнів, проводить роботу по корекції відхиляється поведінки дітей, вживає заходи, спрямовані на профілактику психологічних відхилень.

Посадові обов’язки педагога-психолога в школі включають ведення особових справ учнів, спостереження за дітьми та проведення заходів щодо усунення проблемних ситуацій. Особистісні якості психолога відіграють велику роль для організації його роботи. Взаєморозуміння, уміння слухати і приймати рішення – обов’язкові якості, якими повинен володіти педагог-психолог.

Особистісні якості психолога повинні відповідати займаній посаді. Дитина з більшою ймовірністю піде на контакт, якщо педагог-психолог буде володіти наступними якостями:

 • комунікативність;
 • дружелюбність;
 • справедливість;
 • толерантність;
 • сучасність;
 • інтелігентність;
 • оптимістичність.

Стати талановитим фахівцем у цій галузі зможе далеко не кожен, так як продуктивність роботи педагога-психолога в школі залежить від особистісних якостей самої людини.

Посадові обов’язки педагога-психолога

Фахівець може займати дану посаду тільки за умови наявності у нього вищої або середньої спеціальної освіти за напрямом “Педагогіка і психологія”. Федеральний державний освітній стандарт, або ФГОС, педагога-психолога в школі регламентований Міністерством освіти і науки Російської Федерації.

Функціональні обов’язки педагога-психолога в школі не обмежуються тільки вирішенням конфліктних ситуацій і роботою з проблемними дітьми.

Перерахуємо основні посадові обов’язки психолога:

 • Забезпечення сприятливих умов для розвитку, навчання і соціалізації учнів.
 • Виявлення причин виникнення проблемних ситуацій між учнями.
 • Надання психологічної допомоги дітям, які цього потребують.
 • Участь у розробці розвиваючих та корекційних програм.
 • Контроль навчального процесу.
 • Консультування педагогів і батьків з питань розвитку, соціалізації та адаптації дітей.
 • Аналіз творчих і освітніх досягнень дітей, їх успішності.
 • Оцінка ефективності роботи педагогів.

Це тільки невелика частина обов’язків педагога-психолога. Повний перелік прописується в посадових інструкціях при прийомі на роботу фахівця на цю посаду.

Програма педагога-психолога

Робоча програма складається на один навчальний рік у відповідності з вимогами закону “Про освіту”. Кожна програма розробляється з певною метою. Для досягнення поставленої мети призначається список завдань, виконання яких приводить до бажаного результату.

Кожна програма має кілька напрямків роботи, а діяльність педагога-психолога в школі підрозділяється на наступні напрями: корекційно-розвивальне, психолого-педагогічне, аналітичне, консультування і освіта. По кожній категорії діяльності складається докладний план дій. Перелічуються засоби і методи, які необхідно застосувати для досягнення поставленої мети.

Дивіться також:  Формули і властивості правильної чотирикутної піраміди. Усічена піраміда

Зазначаються прогнозовані результати роботи для кожної категорії учнів. Програма складається на основі індивідуальних і вікових особливостей учнів. Програма повинна включати планування роботи з батьками учнів, враховуючи індивідуальні особливості сімей, виявлення неблагополучних, неповних сімей. Обов’язком педагога-психолога в школі є і спостереження за вихованням дитини в сім’ї.

Психологічне просвітництво

Для того, щоб соціалізація і розвиток особистості протікали гармонійно, необхідно створити для цього всі необхідні умови. Зокрема, подбати про формування позитивних установок до психологічної допомоги дитині у батьків, педагогів і самих дітей. У більшості випадків батьки, не мають знань у галузі дитячої психології, при виникненні конфліктних ситуацій не знають, як себе вести. Іноді відбувається так, що дорослі погіршують ситуацію своєю реакцією або неправильною поведінкою. В обов’язки педагога-психолога в школі входить проведення занять з психологічної просвіти вчителів і батьків з постійною періодичністю. При виникненні конфліктних ситуацій психолог повинен розпочати індивідуальну роботу з учнем та його батьками.

Психологічна діагностика

На даному етапі психолог проводить діагностику психологічного стану учнів. Виявляє особливості емоційного стану, рівень розвитку, а в деяких випадках і ступеня соціальної занедбаності або наявність психічних відхилень. Діагностичне дослідження проводиться в різних варіаціях. Це може бути тестування, захід, групове заняття і т. д. Педагог-психолог обробляє отриману в ході діагностики інформацію і виділяє групу ризику. У таку групу можуть потрапити діти, які не мають друзів серед однолітків, учні, створюють конфліктні ситуації, діти зі слабкою емоційною стійкістю. Будь-яке відхилення від норми може стати приводом для початку індивідуальної роботи з дитиною та її батьками.

Психологічна корекція

Після виявлення проблеми починається етап корекції поведінки. Педагог-психолог повинен підготувати програму щодо виправлення наявного відхилення. Діяльність фахівця, педагогів повинна здійснюватися в комплексі з діяльністю батьків. Позитивним результатом психологічної корекції буде повне виправлення відхиляється.

Корекція відхилень виконується індивідуально або всередині групи. У 1 класі, наприклад, практикується групова корекція, яка дозволяє дітям познайомитися ближче й об’єднатися в один колектив. Захід цієї спрямованості проводиться у формі гри.

Корекційна робота спрямована на дітей, які мають такі відхилення від нормальної поведінки:

 • гіперактивність;
 • агресія;
 • надмірна тривожність;
 • надмірна сором’язливість;
 • наявність постійного страху;
 • дефіцит уваги;
 • погана пам’ять;
 • труднощі в засвоєнні матеріалу;
 • утруднене мислення.
Дивіться також:  Російська школа в Дубаї: відгуки. Ukrainian International School

Якщо відхилення проявляється дуже гостро, не піддається корекції і при цьому спостерігається комплексна неуспішність дитини в рамках шкільної програми, тоді психолог повинен поставити питання про переведення учня в спеціалізоване освітнє установа.

Психологічна профілактика

Включає комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку, соціальної адаптації та навчання. Педагог-психолог повинен запобігти відхилення або проблеми, які можуть виникнути у дитини при спілкуванні з однолітками або педагогами.

Профілактичні заходи можуть включати в себе наступні тактики поведінки:

 • доброзичливість у спілкуванні з дітьми;
 • навчання правильній поведінці на особистому прикладі дорослого;
 • прояв інтересу і уваги по відношенню до гіперактивним дітям;
 • забезпечення стану спокою дітям, які схильні до швидкого стомлення;
 • поступовий розвиток у дітей навичок самоконтролю.

Лояльне ставлення до дітей повинні проявляти не тільки співробітники школи, але й батьки та родичі дитини. Заняття з психологічної профілактики проводяться всередині класу, так і між паралельними класами.

Робота психолога з батьками учнів

Якщо в сім’ї дитини відбуваються ситуації, які провокують які-небудь відхилення, тоді педагог-психолог зобов’язаний провести бесіду з батьками учня. Без комплексного підходу виправити отклоняющееся поведінка не вийде. Особливу увагу психолог повинен приділяти дітям з неблагополучних сімей. Проблемні батьки не завжди готові піти на взаємодію, тому необхідно обрати відповідну тактику спілкування, позначити доводи та перспективи ефективного співробітництва.

Психолог повинен активно взаємодіяти з батьками, допомагати їм вирішувати спірні ситуації з дитиною. Консультування з питань виховання може відбуватися в індивідуальному порядку, якщо є така необхідність. Тактика поведінки батьків не повинна відрізнятися від схеми поведінки педагогів у школі. Сам процес співпраці зі шкільним психологом батьки повинні розглядати як можливість поповнення своїх знань у галузі дитячої психології та педагогіки. Психолог не повинен завантажувати роботою батьків, це може відлякати їх. Інтерес до такої співпраці швидко пропаде.

Робота психолога в початковій школі

Початок навчання в школі – це дуже відповідальний етап для дитини і його батьків. Саме в школі дитина починає активно розвиватися й адаптуватися в соціумі. Відносини з однолітками будуються на основі певної схеми, яку опрацьовують педагоги і батьки. Перед надходженням дитини в перший клас психолог повинен визначити готовність до навчання в школі.

На етапі початку навчання дітей завдання психолога буде полягати в адаптації дитини в середовищі своїх однолітків і вчителів. Обдарованим дітям із високим рівнем розвитку потрібно приділяти особливу увагу, щоб у них не пропав інтерес до навчання. Учням, які відчувають труднощі в освоєнні шкільної програми, потрібно надавати своєчасну допомогу. Відстеження шкільної успішності дітей – це одна з обов’язків педагога-психолога в школі.

Дивіться також:  Формулювання третього закону Ньютона: приклади, звязок з прискоренням системи та її імпульсом

Якщо психолог спостерігає невідповідну поведінку дітей або вчителів, він повинен негайно відреагувати. Діяльність педагога-психолога в початковій школі ґрунтується на особливостях сприйняття і розвитку дітей даного віку. Між дитиною і вчителем повинні складатися довірчі відносини співпраці.

Проведення позакласних заходів

Позакласний захід, в залежності від його специфіки, може мати різні цілі. Педагог-психолог підбирає такі завдання або ігри, які можуть дати необхідну інформацію про дітей. У цьому випадку метою заходу буде діагностика, виявлення проблемних ситуацій в колективі, спостереження за спілкуванням дітей. Для цієї мети підійдуть командні завдання. Хлопці відразу визначать кілька лідерів, які будуть очолювати команди.

Якщо діти вже знайомі один з одним, але спостерігаються конфліктні ситуації між певними представниками класу, тоді метою позакласного заходу буде згуртування колективу, формування дружніх і довірливих стосунків між учнями. У цьому випадку учасники конфлікту повинні опинитися в одній команді. Необхідно створити таку ситуацію, яка підштовхне дітей до співпраці.

Програма педагога-психолога в школі має включати різні заходи. Проводяться вони на протязі всього навчального року в усіх класах.

Аналіз роботи психолога в школі

По закінченні навчального року складається докладний звіт. Аналіз роботи педагога-психолога в школі повинен включати висновки про виконання поставлених цілей і завдань. У звіті перераховуються заходи, які були проведені психологом, надається список проблемних дітей, а також детально розписується хід роботи з ними. У звіті психолог вказує прізвища та імена учнів, з якими були проведені індивідуальні заняття.

Аналіз включає в себе висновок психолога про готовності учнів старших класів до вибору професії. Складається список успішності по кожному класу і список профорієнтації для учнів 4 класів. Це робиться в тому разі, якщо в школі передбачено профорієнтовані класи. Також вказуються перспективи розвитку дітей на наступний навчальний рік.

Висновок

Продуктивність роботи педагога-психолога полягає не лише в скороченні випадків виникнення конфліктних ситуацій, але і в підвищенні успішності серед школярів. Це дуже важлива людина в навчальному закладі.