Правила утворення іменників в англійській мові

Словотвір – один з найважливіших розділів в англійській мові. Як і в російській, тут існує безліч суфіксів, префіксів, за допомогою яких можна утворити нове слово від вже існуючого. Наприклад, візьмемо найпростіше слово, швидше за все, вам вже відоме, – hard (важкий, складний). Від нього можна утворити прислівник hardly (ледве, навряд чи) за допомогою суфікса прислівників -ly, причому в цьому випадку значення слова кардинально змінюється.

Іменник в англійській мові

The Noun – іменник позначає предмет, явище, абстрактне поняття або яка-небудь особа і завжди відповідає на питання “Хто?” і “Що?”. Як і в російській, англійській існують деякі класифікації, групи, за якими можна розділити іменники. З точки зору освіти іменники в англійській мові поділяються на такі три групи:

 • Прості (Simple) – ті слова, від яких виробляються інші іменники. Зазвичай вони мають тільки один єдиний корінь: cat (кішка), weather (погода) day (день), rain (дощ) і так далі.
 • Похідні (Derived) – іменники, які утворені від простих за допомогою приставок, суфіксів і так далі. Зазвичай вони складаються з декількох морфем: friendship (дружба), brotherhood (братство), introduction (вступ), whiteness (білизна).
 • Складні чи складені (Compound Nouns) – іменники, мають два різні основи. Вони можуть бути записані як через дефіс, так і злито: toothbrush (зубна щітка), armchair (крісло), passer-by (перехожий).

Освіта іменників в англійській мові

Як вже було сказано, утворюватися іменники можуть різними способами. Розберемо найпоширеніші варіанти, які допоможуть вам розбиратися в утворенні іменників і морфеми. Цій темі дуже важливо надати значення і приділити якийсь час: словотвір не даремно вважається одним з найбільш важливих розділів в англійській мові.

Правил утворення іменників в англійській мові як таких не існує.

Однак у словообразовании немає якихось певних правил: тут все приходить тільки з практикою.

Утворення множинних іменників в англійській мові

Множина в англійській мові утворюється досить просто. Для цього до іменника потрібно підставити закінчення-s. Воно може читатися по-різному.

 • Множинне закінчення читається дзвінко ([z]) після голосних та дзвінких приголосних: shoe – shoes (туфлі – черевики), day – days (день – дні), pen – pens (ручка-ручки), dog – dogs (собака – собаки).
 • А після глухих приголосних закінчення читається як глухий звук [s]: cat – cats (кіт – коти), parent – parents (батько – батьки), look – looks (погляд погляди).
Дивіться також:  Белиберда - це... Походження слова і його значення

Є ще один різновид закінчення множини – закінчення -es, вживається з іменниками, що закінчуються на шиплячі звуки s, ss, x, sh, ch. У такому разі закінчення слів у читаються як [iz]:

 • brush – brushes (кисть – кисти), match – matches (сірник – сірники), beach – beaches (пляж – пляжі).

Якщо іменник в однині закінчується на -y, то у множині y змінюється на i, і до речі додається закінчення -es.

 • hobby – hobbies (захоплення – захоплення), baby – babies (малюк – малюки), lady – ladies (леді (одна) – леді (кілька)).

Однак тут є винятки. У імен власних, а також дієслів y не змінюється на i.

Однак якщо перед закінченням однини -y стоїть голосна, то вона не змінюється, і множина утворюється за загальними правилами:

 • boy – boys (хлопчик – хлопчики), toy – toys (іграшка – іграшки).

Іменник може мати закінчення-o, тоді до нього додається -es:

 • tomato – tomatoes (помідор – помідори), hero – heroes (герой – герої).

Іменники, що мають закінчення -f або -fe, утворюються за власним правилом. У їх випадку ці закінчення змінюються на v і додається закінчення -es:

 • wife – wives (дружина – дружини), wolf – wolves (вовк – вовки).

Додавання – один із способів освіти

Складові іменники, про які вже було сказано на початку статті, містять у собі різні основи від різних (часом і за значенням) слів. Шляхом додавання утворюються нові слова з уже новим значенням. Додавання можна назвати одним з найбільш легких способів утворення іменників в англійській мові.

 • butterfly (butter (“масло”) + fly (“політ”)) – метелик;
 • snowman (snow (сніг) + man (“чоловік”)) – сніговик;
 • lipstick (lip (“губа”) + stick (“палиця”)) – губна помада;
 • voice-over (voice (“голос”) + over (“над”)) – голос за кадром;
 • haircut (hair (“волосся”) + cut (“відрізати”)) – стрижка.
Дивіться також:  Що таке головні члени речення і другорядні члени речень?

Конверсія – перехід з однієї частини мови в іншу

У російській мові нерідко зустрічаються слова, які були утворені переходом з однієї частини мови в іншу. І в англійській теж зустрічаються такі іменники.

 • to play (грати) – a play (гра);
 • to post (відправляти по пошті) – a post (пошта);
 • to set (встановлювати) – a set (установка);
 • to work (працювати) – work (робота).

Ще більш простий спосіб утворення іменників, який також отримав широке поширення в англійській мові.

Морфемный спосіб освіти

Однак найбільш поширеним є морфемный спосіб освіти з застосуванням різних префіксів і суфіксів. Морфемами відбувається і утворення прикметників від іменників в англійській мові, та створення інших нових слів.

Префікси

Приставки або префікси займають важливе місце в англійській мові. Їх багато, але в таблиці внизу ми постаралися зібрати найбільш часті й поширені. Освіта іменників в англійській мові часто відбувається саме за допомогою приставок.

Префікс (и) Значення Приклад
dis-, mis-, un-, im-, il-, ir-, in-, non- Означають заперечення чого-небудь. У російській мові цей префікс не- disagreement (заперечення, незгода), impoliteness (неввічливість), impossibility (неможливість), nonsence (марення)
co-, com-, con-, col- “з”: сприяння, спільно, будь-яке об’єднання collaboration (колаборація), coworker (сорабочий), connect (з’єднання)
sub- Аналог у російській мові – приставка суб-, означає знаходження внизу subway (метро)
re- Повторення якої-небудь дії reporter (репортер), repost (репост)
inter- Інтер: між interview (інтерв’ю)
ex- Колишній ex-president (колишній президент), ex-husband (колишній чоловік)

Суфікси

Освіта іменників в англійській мові складно уявити без суфіксів. В англійській мові існує величезна кількість суфіксів, найпоширеніші з них разом з їх значеннями і конкретними прикладами наведені нижче.

Суфікс(и) Значення Приклад

-er, -or, -r

Суфікс, який використовується для позначення діяча, тобто особи, яка щось робить (залежить від дієслова)

to read (читати) – a reader (читач);

to buy (купувати) – a buyer (покупець)

-arian, -ant, -ary, -ant, -ist, -ician Позначають професії, посади, пологи занять, а також конкретних осіб librarian (бібліотекар), vegetarian (вегетаріанець), secretary (секретар), bilogist (біолог), servant (слуга)
-dom Абстрактні, абстрактні поняття; стану людини freedom (свобода), boredom (нудьга, туга)
-hood Абстрактне поняття. В російській мові часто має закінчення-у, -о. Нерідко позначають періоди життя або стану brotherhood (братство), manhood (мужність), childhood (дитинство)
-ship Абстрактні поняття, групи людей, стану, положення людей friendship (дружба), championship (чемпіонат)
-ade, -age Позначають процес, результат або сама дія. Досить часто є словами іноземного походження, частіше французької та іспанської. Приєднуються до дієслів і утворюють абстрактні іменники

blockade (блокада, перешкода), marriage (весілля, одруження), breakage (поломка), passage (прохід)

-ism Найчастіше позначають політичні або релігійні течії communism (комунізм), racism (расизм), Buddhism (буддизм)
-ist Застосовується до прихильників якої-небудь течії communist (комуніст)
-ment, -al Дія, будь-який процес improvement (поліпшення), movement (рух), arrival (прибуття)
-ity, -ety, -ty Стан або якість предмета чи особи Activity (активність), flexibility (еластичність)
-ness Абстрактні поняття, які найчастіше позначають якості людини або стан предмета Whiteness (білизна), kindness (доброта)
-sion, -tion, -ation Позначають дії, процеси, різні абстрактні поняття. На російську мову суфікс -tion частіше перекладається як -ція: intonation – інтонація revolution (революція), introduction (подання), expression (емоція)
-th, -ty Найчастіше абстрактні поняття і якості людей, а також різні системи вимірювання Truth (правда), length (довжина), honesty (чесність)
-ing Утворюються від дієслів і позначають дію.

Reading (читання), dreaming (мрії, мрії), meating (зустріч)

Дивіться також:  Слово тащемта - що значить?

Утворювати іменники в англійській мові не так складно. Особливу складність представляють морфеми, адже немає жодних точних правил, за якими утворюються іменники. Проте все приходить з практикою.