Прислівники способу дії в російській мові.

Прислівники становлять великий пласт лексики в російській мові, і в нашій мові вони зустрічаються досить часто. Але чи знали ви, що у прислівників є різні розряди? І що лише один з них відповідає на питання “як?”, а саме, прислівники способу дії. Не знали? Тоді вам варто трохи освіжити свої знання з цієї теми.

Частини мови

Перш ніж дізнатися, що таке прислівник, потрібно познайомитися з усіма частинами мови. Частини мови – це основні граматичні групи слів. Їх ділять на два основних типи: службові і самостійні, проте існує ще й третя група, в яку входять вигук і звуконаслідування. Самостійні отримали цю назву із-за того, що вони можуть функціонувати без додаткових слів, а службові частини мови повинні обов’язково поруч з собою мати слово, до якого вони відносяться. Також важливим відзнакою самостійних частин мови від службових є те, що вони відокремлюються графічно під час розбору пропозиції щодо членів.

Самостійними частинами мови є іменники, прикметники, дієслова і їх форми у вигляді дієприкметників і дієприслівників, числівники, займенники, прислівники і категорія стану, яку деякі вважають предикативными прислівниками і не виділяють як окрему частину мови. Службові частини мови: сполучники, прийменники, частки.

Прислівник

Прислівник – самостійна частина мови (як вже було сказано раніше), що характеризує ознаку протікання дії. Це незмінна частина мови, так як у нього зовсім немає закінчення. У реченні є обставиною або, зовсім рідко, присудком. У прислівників можна виділити шість розрядів, які відповідають на різні питання і мають різну семантику.

Розряди прислівників і питання, на які вони відповідають:

  • способу дії (яким чином? як?);
  • місця (де? куди? звідки?);
  • часу (коли? як довго?);
  • міри та ступеня (якою мірою?скільки разів? наскільки?);
  • причини (з якої причини? чому?);
  • мети (для чого? з якою метою?).
Дивіться також:  Хто знає, що це - обшлаг?

Прислівники способу дії

До цього розряду задаються питання “як?” і “яким чином?”. Найчастіше, прислівники способу дії відносяться до дієслів або глагольным форм (причастиям, деепричастиям і инфинитивам), також до цієї групи відносять прислівники порівняння і уподібнення. Їх мета – вказувати на те, як саме дію було вироблено. Ці прислівники не відмінюються і не схиляються, тому що не мають флексії. Найбільш частотним суфіксом для цього розряду є -про-, також для утворення прислівників даного розряду нерідко використовуються конфиксы (парні афікси)-__-йому/ому,__скі/цкм/чиї. Приклади прислівників способу дії: так, швидко, дружньо, по-дівочому, по-іншому, весело.

Важливо не плутати предикативні прислівники (категорії стану та прислівники, що відповідають на питання “як?”. Наприклад, “весело грати” і “мені весело”. У першому випадку “весело” є наріччям способу дії, а у другому- категорією стану. Щоб не допускати подібних помилок, варто пам’ятати, що предикативні прислівники можуть грати роль присудка, а прислівники способу дії залежать від присудка і в реченні виконують роль обставини.

Ця стаття повинна була допомогти вам відповісти на всі ваші запитання, пов’язані з прислівниками способу дії в російській мові.