Програма психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу в рамках впровадження ФГОС

Психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу особливо актуально для розвиваючої роботи та корекційної діяльності. Фахівці підбирають певний еталон, до якого вони намагаються наблизити дитину.

Психолого-педагогічний супровід дітей з ОВЗ в розвивального середовища спрямоване на створення таких умов, у яких дитина змогла б підніматися на більш високий рівень розвитку.

Сучасні реалії

Корекційна робота передбачає «виправлення» різноманітних відхилень, Розвиваюче психолого-педагогічний супровід освітнього процесу ФГОС є не тільки тренінгом якийсь здібності, але і орієнтацією на роботу.

В даний час воно реалізується у вигляді комплексного проектування освітніх матеріалів.

Такі можливості з’являються завдяки відмінностям у освітньої та навчальної програми. Якщо перший варіант орієнтований на становлення, розвиток, виховання особистості в сумі її емоційних, мотиваційних характеристик, то друга програма акцентується на володінні навичками, уміннями, знаннями.

Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу передбачає аналіз стартових можливостей дитини, оцінку його максимальної динаміки в освітній діяльності.

Етапи процесу проектування

Базою для роботи психологів і педагогів для всіх ступенів освіти є нормативно-вікова модель розвитку дитини певного віку. Вона передбачає побудову для нього індивідуальної траєкторії, по якій він буде рухатися разом з наставником.

Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу включає декілька етапів:

 • мотиваційний, на якому встановлюється емоційний контакт між психологом і педагогом, йде аналіз можливих варіантів співпраці, уточнюються професійні очікування;
 • концептуальний, в його рамках розкривається зміст майбутньої роботи, визначається позиція психолога і вчителя по відношенню до дитини, розподіляються функціональні обов’язки між всіма учасниками процесу;
 • проектний, на якому розробляється освітня програма на базі початкової діагностики, відбувається психолого-педагогічна підготовка інших учасників програми;
 • практична реалізація проекту, проведення аналізу та рефлексії;
 • рефлексивно-діагностичний, спрямований на оцінку результатів, перехід на новий етап розвитку.

Важливі аспекти

Програма психолого-педагогічного супроводу учнів – це не просто сукупність різних методів корекційної та розвивальної роботи з дітьми. Це комплексна технологія, окрема культура допомоги, підтримки дитини у вирішенні практичних завдань. Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу сприяє вихованню, навчанню, індивідуальному розвитку кожної дитини.

Для того, щоб впоратися з поставленим завданням, фахівцю необхідно володіти не тільки методиками консультування, діагностики, корекції, але і мати здібності до програмування, системного аналізу.

Організація психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу вимагає спільної діяльності всіх учасників освітнього процесу: педагогів, батьків, однолітків, дитини, адміністрації.

Призначення супроводу

Мета психолого-педагогічного супроводу учня полягає в наданні дитині реальної допомоги. В залежності від ступенів освіти, психологи і педагоги використовують різні завдання.

Дивіться також:  Вписані та описані піраміди: приклади. Піраміда - геометрична фігура

На стадії дошкільної освіти проводиться рання діагностика, своєчасна корекція відхилень у розвитку, підготовки до школи.

Психолого-педагогічний супровід учнів початкової школи передбачає формування навчальної і пізнавальної мотивації, розвиток самоорганізації та самостійності, підтримку і розвиток творчих здібностей.

Специфіка середньої ступені

В основній школі виділяється адаптація до нових умов. ФГОС ТОВ передбачає підтримку особистісного і смислового саморозвитку і самовизначення. Педагог-психолог допомагає своїм вихованцям вибудовувати відносини з однолітками, з батьками.

Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в основній школі дозволяє вести профілактику неврозів. Хлопці набувають навичок поведінки в суспільстві, вчаться успішно вирішувати життєві проблеми.

Старша школа

ФГОС ТОВ визначає роботу фахівців з підлітками. На старшій ступені навчання передбачається допомога у професійному визначенні. Акцент приділяється підтримці в самопізнанні, пошуку сенсу життя, досягнення індивідуальності, профілактики наркотичної залежності, девіантної поведінки.

Основні рівні

Психолого-педагогічні умови супроводу освітнього процесу передбачають виділення перехідних етапів у створенні та розвитку дітей. На рівні групи (класу) основну роль відіграють педагоги і класний керівник. Саме вони забезпечують необхідну підтримку дитини у вирішенні розвиваючих, освітніх, виховних завдань.

Головною метою діяльності є формування самостійності у вирішенні проблемних ситуацій, своєчасному вирішенні конфліктних ситуацій.

На рівні школи роботу ведуть педагоги-психологи, вчителі – логопеди, соціальні педагоги. Спільними зусиллями вони надають первинну допомогу дитині у вирішенні питань, що стосуються навчання, взаємин з батьками, вчителями, однолітками.

Очікувані результати

Основні учасники освітнього процесу розраховують на наступні підсумки:

 • успішну адаптацію до навчальної та виховної діяльності;
 • гармонійний розвиток особистості, вдосконалення інтелектуального, фізичного, особистісного потенціалу;
 • успішну адаптацію обдарованих школярів

Особлива увага приділяється збереженню в рамках такого супроводу здоров’я підростаючого покоління.

Робота з особливими дітьми

Окремої уваги заслуговує психолого-педагогічний супровід дітей з ОВЗ. У цьому напрямі передбачається рішення наступних завдань:

 • формування навичок самостійного управління стресом;
 • профілактика і розвиток установок на здоровий спосіб життя

Сучасні методики, використовувані при створенні профілактичних програм, що сприяють ефективному та безпечному навчання дітей, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

В даний час у нашій країні функціонує державна програма, спрямована на дистанційне навчання і розвиток дітей, що мають обмежені можливості здоров’я.

Призначення фахівців супроводу

Вони повинні вирішувати різні за типом проблемні ситуації, які пов’язані з неприйняттям дитини колективом. Приміром, подібна ситуація можлива при зовнішніх особливостях, етнічних відмінностях.

Дивіться також:  Значення і походження фразеологізму танцювати під чужу дудку

Для успішного вирішення цих завдань потрібна професійна діяльність дорослих, які взаємодіють у шкільному середовищі з дитиною.

Приходячи в освітнє установа, школяр повністю занурюється в нове середовище, намагається вирішувати якісь проблеми. Психологи і педагоги, які знаходяться поруч з ним, повинні створювати максимально сприятливі умови для того, щоб у школяра була можливість розвиватися за певної особистісної траєкторії.

В даний час психолого-педагогічний супровід є обов’язковим компонентом освітньої системи.

Особливості психологічної роботи

В основі різноманітних моделей лежать три основних принципи. Перша думка полягає в науковому і методичному керівництві виховної та навчальної діяльності освітньої організації. Друга ідея в тому, що суть роботи шкільного психолога полягає в наданні реальної допомоги дітям, що зазнають проблеми соціально-психологічної та психологічної природи. Здійснюючи супровід, педагоги-психологи виявляють подібні проблеми, підбирають методики їх успішного усунення.

Не входять у таку взаємодію ті школярі, які благополучні в психічному відношенні. Тільки при прояві з їх боку яких-небудь відхилень в суспільній поведінці психолог приділяє їм деяку частку уваги.

Третя ідея психологічної шкільної роботи полягає у супроводі дитини протягом всього навчання в ОУ. Фокусування цілей педагогічної і психологічної практики на особистості школяра – відмінна можливість об’єднання зусиль різних фахівців, які здійснюють психолого-педагогічний супровід.

Який істинний сенс «супроводу»? Передбачається спільне пересування з дитиною на його життєвому шляху. Дорослий спеціаліст прислухається, придивляється до юному колезі, виявляє основні його потреби, бажання, зазначає будь-які досягнення, допомагає долати проблеми і труднощі.

Важливо відзначити, що підтримка є ненав’язливою, її психолог надає тільки в тому випадку, якщо про неї просить дитина.

Перебуваючи поруч з вихованцем, педагог-психолог пропонує йому життєві орієнтири, у дитини є право прислухатися до порад дорослого, або від них відмовитися.

Вибір свого життєвого шляху – це обов’язок і право особистості. Безумовно, усвідомлене пересування до наміченої мети під керівництвом досвідченого наставника – прекрасна можливість уникнути додаткових прикростей і розчарувань.

Основним призначенням шкільної психологічної служби є створення оптимальних умов для повноцінного і результативного просування дітей по шляхах, обраним ним відповідно до вимог сім’ї і школи. Фахівці, що супроводжують дитину, допомагають йому справлятися з певними життєвими ситуаціями, уникати конфліктів, усвідомлювати свою унікальність і значимість.

В якості об’єкта психологічної практики виступає розвиток і навчання дитини в рамках шкільної взаємодії. Предмет – це створення соціально-педагогічних умов для повноцінного розвитку і якісного навчання підростаючого покоління.

Дивіться також:  Халява: походження слова і його значення

Слідства ідей супроводу

Подібний процес є цілісною діяльністю практичної роботи шкільного психолога, в рамках якої виділяють три взаємозалежних компонента:

 • постійне відстеження психолого-педагогічного статусу школяра, динаміки його психічного вдосконалення в рамках освітньої діяльності;
 • формування психологічних і соціальних умов для формування гармонійно розвиненої особистості;
 • підбір спеціальних умов для допомоги школярам, які отримують можливість вирішувати проблеми психологічного характеру

Завдяки злагодженим діям фахівців, з’являється можливість підходити до процедури відбору змісту роботи обґрунтовано і відповідально. Соціально-педагогічний статус школяра розглядається у вигляді системи психологічних характеристик дитини, в яку включені параметри особистого життя, що дозволяють йому успішно розвиватися і навчатися. Їх психологи ділять на дві групи. Перша частина стосується особливостей школяра. Наприклад, тут можна виділити стиль спілкування, інтереси, психологічний настрій, відношення до оточуючих людей.

Друга група включає різні труднощі та проблеми, які з’являються у дитини в різних сферах, починаючи з роботи на уроках, закінчуючи погіршенням самопочуття. Подібні проблеми необхідно своєчасно виявляти, коригувати, не допускаючи серйозних психологічних травм у дитини.

В організаційних питаннях найбільш яскраво простежуються психотехнічні можливості ідеї супроводу. У педагога-психолога з’являється можливість побудувати свою поточну роботу так, щоб охоплювати всі основні напрями, всіх учасників шкільного життя.

Подібна робота базується на декількох організаційних принципах:

 • постійна діяльність шкільного психолога;
 • вибір форм співпраці психолога і педагога для досягнення оптимального результату;
 • контроль результатів

Підводимо підсумки

Психолог, який працює в контексті такої моделі, набуває можливість вибудовувати позитивні і функціональні відносини з усіма учасниками освітньої діяльності: дітьми, педагогами, медичним працівником, батьками. Всі вони розглядаються в якості суб’єктів психолого-педагогічного супроводу, що беруть участь у процесі на добровільних засадах.

Психологи спільно з іншими фахівцями підбирають найбільш результативні методи корекції проблем емоційного плану, виявлені за результатами різноманітних діагностичних досліджень.

Спільні зусилля всіх дорослих, зацікавлених у формуванні гармонійно розвиненої, успішного школяра, дають бажані результати.

Супровід є перспективним варіантом професійної діяльності психолога, воно грунтується на індивідуально-особистісний підхід до кожного школяра. Нові федеральні стандарти, впроваджені у вітчизняну систему освіти, містять в якості обов’язкового елемента проведення рефлексії. Це сприяє аналізу особистісних досягнень кожної дитини, виявлення проблем, складання індивідуальних освітніх траєкторій.