Що таке світловий рік: визначення і приклади використання в астрономії

Людство в ході свого розвитку використовувало багато одиниці для вимірювання відстаней між об’єктами. Так, в Античній Греції користувалися стадіями, а в Древній Русі – сажнями. В даний час прийнятим стандартом для вимірювання відстаней на Землі вважається метр і похідні від нього (міліметр, кілометр та інші). В астрономії ж користуються зовсім іншими одиницями виміру вказаної величини. У статті розглядається питання, що таке світловий рік.

Швидкість світла та пов’язана з ним одиниця виміру відстаней

Що таке світловий рік? Почувши це питання, багато людей, які мало знайомі з астрономією, почнуть свою відповідь приблизно так: “Це рік …”, припускаючи тим самим, що їх запитують про деякої одиниці вимірювання часу. Така відповідь буде невірним.

Що таке світловий рік? Визначення можна дати наступне: це відстань, яку проходить фотон електромагнітного випромінювання в абсолютному вакуумі далеко від впливу гравітаційних і магнітних полів протягом часу, що дорівнює одному юліанським році.

Знаючи, що швидкість світла дорівнює 3*108 м/с, а юліанський рік (середнє значення земного року) становить 365,25 земних діб, можна отримати еквівалентну відстань у метрах (кілометрів). Відповідаючи на питання, що таке світловий рік і чому він дорівнює, скажімо, що він еквівалентний 9,46*1012 км Спеціального символу для позначення світлового року не існує, тому часто використовують скорочення “с. р.”.

Щоб наочно уявити, наскільки велике значення 1 ц. р., зазначимо, що воно приблизно в 63 тисячі разів більше, ніж відстань від Землі до Сонця.

Нижче наведено відео, в якому розповідається, що таке світловий рік.

Світловий рік і парсек

Незважаючи на те, що світловий рік є величезною відстанню в астрономії частіше використовується інша одиниця вимірювання дистанції між космічними об’єктами. Вона називається “парсек”. Один парсек приблизно дорівнює 3,26 ц. р., а 1 ц. р. становить 0,31 парсека.

Дивіться також:  Що таке дендрити і дендритні шипики

Відстані між космічними об’єктами у світлових роках

Знаючи, що таке світловий рік, цікаво навести інформацію про відстані і розміри деяких космічних об’єктів, виражених в аналізованих одиницях виміру.

Світловий рік не використовується для опису розмірів Сонячної системи, оскільки вона є надто маленькою. Наприклад, 8-я планета нашої системи, Нептун знаходиться від Сонця на відстані всього 0,00062 ц. р., тобто світло від нього доходить до периферії нашої планетарної системи всього за 5,45 години.

Більшість комет, які присутні в Сонячній системі, ведуть своє походження з так званого Хмари Оорта. Це хмара знаходиться на периферії нашої системи, на відстані приблизно 1 ц. р.

Коли ми виходимо за межі Сонячної системи, то світловий рік виявляється корисним. Так, найближча до нас зірка – це Проксима Центавра. Вона знаходиться на відстані 4,22 ц. р.

Діаметр нашої галактики (Чумацький Шлях) оцінюється в 150 тисяч світлових років, а ця величина для Туманності Андромеди становить 240 тисяч світлових років.

Сучасні телескопи дають змогу спостерігати об’єкти Всесвіту, що знаходяться на відстанях в 13,7 млрд світлових років. Тобто якщо припустити, що наша планета знаходиться в центрі Всесвіту, тоді діаметр досліджуваної сфери складе 27,4 млрд світлових років.