Визначення підстави: хімічні властивості, одержання

В природі все взаємопов’язане. Величезну роль у встановленні сприятливих умов відіграють хімічні елементи і їх з’єднання між собою. Найважливішими речовинами, завдяки яким відбуваються багато необхідні для існування живих організмів процеси, є кислоти, солі та підстави.

Коротка характеристика

У хімії визначення підстав звучить наступним чином: це речовини, що мають у своєму складі гидроксогруппу ВІН-, яка відщеплюється при вступі в реакцію з іншими реагентами. Найчастіше підстави перебувають у твердому стані. Деякі з них, в основному луги, такі, як NaOH, Са(ОН)2, що не розпадаються навіть при нагріванні, що говорить про їх стійкості. Більш того, лугів (гідроксиди літію, натрію, калію, кальцію, амонію, барію) є їдкими, здатними нашкодити шкірі, речовинами. Вони дуже активно взаємодіють з водою, тому вимагають більш обережного застосування.

Згідно з іншим визначенням підстав, їх також називають електролітами, так як вони здатні дисоціювати на катіони металу (у рідкісних випадках неметалів) і аніонів – гідроксидів ВІН – при розчиненні у воді.

Отримання

За визначенням підстави діляться на розчинні (луги) та нерозчинні у воді. Луги можна отримати шляхом взаємодії відповідного активного металу з водою. Реакція супроводжується виділенням газоподібного водню:

2К + 2Н2О = 2КОН + Н2

Луги також отримують за допомогою реакції оксиду активного металу з водою:

Li2O + Н2О = 2LiOH

Для отримання погано розчинних підстав на водні розчини солей діють лугами:

CuSO4 + 2КОН = Cu(OH)2 + K2SO4

Існує промисловий спосіб визначення підстав – електроліз водних розчинів солей. Таким методом в основному вдається отримати гідроксиди натрію та калію:

2KCl + 2Н2О = 2КОН + Cl2 + Н2

Хімічні властивості

  • Взаємодіють з кислотами з утворенням солі і води:

2КОН + H2SO4 = K2SO4 + 2Н2О

  • При реагуванні підстав кислот з оксидами продуктами є також сіль і вода:
Дивіться також:  Дітям про професії: ігри, оповідання, розвиваючі завдання

2КОН + SO3 = K2SO4 + Н2О

  • При вступі підстав в реакції з солями виходить інша кислота та інша підстава. При цьому один із продуктів реакції повинен випадати в осад, йдучи з розчину:

2КОН + CuCl2 = 2KCl + Cu(OH)2

  • За визначенням підстави можуть розкладатися на відповідний оксид і воду при нагріванні, тільки якщо вони не розчиняються в воді:

Cu(OH)2 = CuO + Н2О

Також існують підстави, які мають властивості як підстав, так і кислот. Вони називаються амфотерними і набувають характерні реакції.

Більш того, ці речовини можуть використовуватися в лабораторіях в якості прискорювачів інших хімічних реакцій, тобто каталізаторів.