Які види тропів існують в українській мові?

При вивченні російської мови неминуче доводиться стикатися з різними видами тропів і стилістичних фігур. Вони роблять нашу мову усну та письмову яскравіше і багатше. Ці художні засоби допомагають розставити акценти на певних словах або провести наочну асоціацію. Можливостей у тропів величезна безліч. До їх допомоги часто вдаються письменники. Варто відкрити будь-твір художньої літератури, і можна легко знайти приклад тропів.

У цій статті ми розберемо існуючі види тропів, а також дізнаємося значення цього терміна.

Що таке стежок?

Стежок є риторичною фігурою і використовується для посилення образності. Використовується він у переносному значенні, що допомагає зробити мову більш виразним. Стежки прийнято відрізняти від стилістичних фігур. Останні використовуються просто для посилення експресії, вони не мають переносного значення. Існує досить велика кількість видів тропів. Зараз ми розберемо найпоширеніші з них.

Метафора

Напевно, кожен хоч раз чув про цей вид стежка. У перекладі з грецької термін «метафора» означає «переносне значення». Це слово чи навіть ціле вираз, вжите в переносному значенні. В основі метафори лежить порівняння, основою якого є загальний ознака. Назву одного предмета переноситься на інший на основі їх подібності. Метафори дуже часто зустрічаються в художніх творах.

Приклад: Осінь життя, як і осінь року, треба вдячно приймати. (Е. Рязанов)

Тут метафорою є вираз «осінь життя». Вона заснована на порівнянні з природою. Осінь – пора, коли природа в’яне, готується заснути перед довгою зимою. Цей ознака переноситься на людське життя, адже роки швидкоплинні.

Уособлення

Цей вид досить легко зауважити в мові. Воно ґрунтується на уподібненні не одухотвореного предмета живій істоті. Іншими словами, якості людини переносяться на неживі предмети, що допомагає створити яскравий образ. Цей вид стежка також досить часто зустрічається в художніх творах.

Дивіться також:  TED - це... Визначення, особливості, характеристика

Приклади уособлення:

  1. Утішиться безмовна печаль… (А. С. Пушкін). Очевидно, що печаль не може втішитись, адже це ознака живої істоти, який присвоєно цього терміну.
  2. І зірка з зіркою говорить (М. Ю. Лермонтов). Зірка – неживий предмет, отже, і говорити вона не може.

Порівняння

Ще один вид стежка в російській мові, який зустрічається в літературі досить часто. Помітити його досить легко. Це зіставлення різних предметів і явищ. Дуже часто порівняння утворюється за допомогою союзів «як», «ніби», «начебто» та ін. Також для утворення цього стежка може використовуватися порівняльна ступінь прикметника.

Приклади порівняння:

  1. Ніби крізь туман століть (Л. Н. Толстой). Тут порівняння утворюється за допомогою союзу «ніби».
  2. Він був схожий на вечір ясний (М. Ю. Лермонтов). Тут порівняння виражено словом «схожий».

Гіпербола

Цей вид стежка теж можна назвати перебільшенням. Гіпербола – це не просто опис предмета або явища. Це значне перебільшення його якостей, ознак і так далі.

Одним з прикладів художньої літератури може стати фраза, яку чув кожен – за тридев’ять земель. Це не просто далеко, це неймовірно, казково далеко. Тут використовується навмисне перебільшення.

Литота

Цей стежок можна протиставити гіперболі. Тобто литота – свідоме применшення ознак, явищ, яких-небудь якостей і так далі.

Литота часто зустрічається в казках, оповіданнях і притчах, тому знайти приклади нескладно.

Наприклад, відомі з самого дитинства слова “хлопчик з пальчик”, “мужичок з нігтик”. Не просто маленький, а буквально крихітний. Це свідоме применшення для створення яскравого образу.