Англійські неправильні дієслова з перекладом і транскрипцією

Одна з особливостей англійської мови, як, втім, і багатьох інших, – зміна форми дієслів для вказівки часу дії. Найбільш частий варіант для утворення форми минулого часу від англійського дієслова – додавання закінчення -ed, проте є безліч дієслів, що не піддаються цьому правилу.

Для них:

  • при утворенні простого минулого часу (Past Simple) використовується друга форма неправильного дієслова;
  • для утворення одного з вчинених часів (Past Perfect, Present Perfect, або Future Perfect) застосовується модальне дієслово have в одній із форм (had — для минулого часу, have/has – для цього, will have/shall have – для майбутнього) і неправильний дієслово в третій формі.

Окрема складність розуміння часів англійської мови, проте конкретно в цій статті увагу приділено англійських неправильних дієслів з транскрипцією та перекладом. Читайте і запам’ятовуйте!

Принцип швидкого запам’ятовування неправильних дієслів англійської мови

Транскрипція і переклад, пропоновані в будь-яких навчальних посібниках, не допоможуть знайти будь-які пояснення або допомогти в сортуванні для кращого розуміння. В такому випадку більшість вивчають англійську мову вдаються до простої зубріння, але в цій справі зазубрювання – найгірший ворог. Насправді, можна простежити закономірності та схожості в утворенні форм неправильних дієслів (з транскрипцією та перекладом це легше засвоїти) практично для всіх їх видів.

Групи

Перша група неправильних дієслів з транскрипцією та перекладом:

Перша форма Транскрипція Переклад Друга форма Транскрипція Переклад Третя форма Транскрипція
cost [кост] коштувати cost [кост] коштував/коштувала/коштувало cost [кост]
cut [кат] різати cut [кат] різав/різала/різало cut [кат]
hurt [хет] поранити hurt [хет] поранив/поранила/поранило hurt [хет]
let [лэт] дозволяти, відпускати let [лэт] дозволяв, відпускав/дозволяла,відпускала/дозволяло, відпускало let [лэт]
put [пут] класти, ставити, розміщувати put [пут] клав, ставив, розміщував/клала, ставила, розміщувала/клало, ставило, розміщувало put [пут]
read [рід] читати read [ред] читав/читала/читало read [ред]
set [сет] встановлювати set [сет] встановлював/встановлювала/встановлювало set [сет]
Дивіться також:  Музичний інструмент варган - що це?

Як можна бачити в таблиці, всі три форми цих неправильних дієслів пишуться однаково (а в більшості випадків і читаються однаково).

Друга група неправильних дієслів з транскрипцією та перекладом

Перша форма Транскрипція Переклад Друга форма Транскрипція Переклад Третя форма Транскрипція
become [бикам] стати became [бикейм] став become [бикам]
come [кам] прийти came [кейм] прийшов come [кам]
run [ран] бігти ran [рен] біг run [ран]

У цій групі неправильних дієслів збігаються їх перша і третя форми.

Третя група

Нижче дана наступна група неправильних дієслів з транскрипцією та перекладом.

Перша форма Транскрипція Переклад Друга форма Транскрипція Переклад Третя форма Транскрипція
bring [брін] принести brought [брот] приніс brought [брот]
burn [берн] спалювати burnt [бернт] спалив burnt [бернт]
buy [бай] купити bought [bot] купив bought [bot]
catch [кэтч] ловити caught [кіт] зловив caught [кіт]
feel [філ] відчувати felt [фэлт] відчував felt [фэлт]
fight [файт] битися fought [фоп] бився fought [фоп]
find [файнд] знаходити found [фаунд] знайшов found [фаунд]
get [гет] отримувати got [гот] отримав got [гот]
have [хев] мати had [хед] мав had [хед]
hold [холд] тримати held [хэлд] тримав held [хэлд]
keep [квп] продовжувати kept [кэпт] продовжував kept [кэпт]
lead [лід] вести led [лэд] вів led [лэд]
learn [льон] вчити learnt [стрічок] вчив learnt [стрічок]
lose [луз] втрачати lost [лост] втрачав lost [лост]
make [мейк] робити made [мейд] робив made [мейд]
mean [хв] мати на увазі meant [мэнт] мав на увазі meant [мэнт]
pay [пі] платити paid [пэйд] платив paid [пэйд]
say [сей] говорити said [сэйд] говорив said [сэйд]
sell [сэлл] продавати sold [солд] продавав sold [солд]
send [сенд] відправляти sent [сент] відправляв sent [сент]
shine [щайн] світити світилася [шоун] світил світилася [шоун]
sit [звт] сидіти sat [сет] сидів sat [сет]
sleep [сліп] спати slept [слэпт] спав slept [слэпт]
smell [смэл] пахнути smelt [смэлт] пах smelt [смэлт]
spend [спэнд] витрачати spent [спэнт] витрачав spent [спэнт]
stand [стенд] стояти stood [студ] стояв stood [студ]
teach [тіч] викладати taught [той] викладав taughr [той]
tell [тэлл] розповідати told [толд] розповідав told [толд]
think [синк] міркувати thought [сотень] розмірковував thought [сотень]
understand [андэстэнд] розуміти understood [андэстуд] розумів understood [андэстуд]
win [увп] вигравати won [уон] вигравав won [уон]
Дивіться також:  Що це таке - кандибобер ? В капелюсі і без капелюха

В цій групі у неправильних дієслів друга і третя форма однакові.

Четверта група

Неправильні дієслова з транскрипцією та перекладом:

Перша форма Транскрипція Переклад Друга форма Транскрипція Переклад Третя форма Транскрипція
be [бі] бути was, were [вооз, уе] був been [бін]
begin [бегін] починати began [бигэн] почав begun [биган]
blow [блоу] дути blew [блю] дув blown [блоун]
choose [чуз] вибирати chose [чоуз] вибрав chosen [чоузен]
do [ду] робити did [дід] робив done [дан]
draw [дроу] малювати drew [дрю] малював drawn [дроун]
drink [дрінк] пити drank [дрэнк] пив drunk [дранк]
eat [іт] є ate [ейт] їв eaten [хв]
fall [фол] падати fell [фел] падав fallen [фолэн]
fly [флай] літати flew [таміфлю] літав flown [флоун]
forget [фогет] забувати forgot [фогот] забував forgotten [фоготн]
give [гів] давати gave [гейв] давав given [гивэн]
go [гоу] йти went [уэнт] йшов gone [гон]
grow [гроу] рости росло [грю] рос grown [гроун]
hide [хайд] ховатися hid [хид] ховався hidden [хидн]
know [ноу] знати knew [нью] знав known [ноун]
lie [гавкіт] брехати lay [лей] брехав lain [лейн]
ride [райд] їхати (на чомусь) rode [роуд] їхав (на чомусь) ridden [ридн]
rise [райз] підніматися rose [роуз] піднімалося risen [ризн]
see [сі] бачити saw [соу] бачив seen [син]
shake [щейк] трясти shook [шук] тряс shaken [шэйкэн]
sing [син] співати sang [сен] співав sung [сан]
speak [спік] говорити spoke [споук] говорив spoken [споукэн]
steal [стіл] красти stole [стіл] крав stolen [стоулэн]
swim [сдім] плавати swam [свэм] плавав swum [свам]
take [тейк] брати took [тук] брав taken [тэйкэн]
throw [сроу] кидати threw [срю] кидал thrown [сроун]
wake (up) [уейк (ап)] прокидатися woke (up) [уоук (ап)] прокидався waken (up) [уэйкэн]
wear [уеа] носити wore [уоа] носив worn [уон]
write [урайт] писати wrote [уроут] писав written [уритн]
Дивіться також:  Клюка - це що таке? Походження, значення і тлумачення

У цю групу неправильних дієслів потрапили ті, у яких всі форми різні. Втім, все ж можна відстежити однакові “формули будови” серед деяких з них.

У середньостатистичної людини йде близько одного тижня на запам’ятовування основних неправильних дієслів, тому залишилося лише докласти трохи зусиль, щоб вивчити їх з цього списку неправильних дієслів з транскрипцією та перекладом.