Аналіз заняття вихователя дитячого садка: приклад, схема

Аналіз прикладів занять вихователів дитячих садків сприяє вдосконаленню системи виховання, допомагає планувати і проводити час з дітьми плідно і з найбільшою користю. Аналізувати уроки в дитячому саду потрібно систематично, а спеціально організовані відкриті уроки, на яких присутні батьки, вихователі даного дитячого садка, представники організацій системи освіти та гості допоможуть узагальнити педагогічний досвід, отримати корисні поради, виявити недоліки.

Навіщо робиться «розбір польотів»

На прикладі аналізу заняття вихователя дитячого садка можна визначити:

  1. Професійну підготовку ведучого.
  2. Його вміння знайти індивідуальний підхід до дитини і працювати з дитячим колективом.
  3. Здатність підтримувати рівень інтересу до процесу навчання.
  4. Виявити помилки, знайти шляхи їх виправлення.

У хорошого педагога на відкритому уроці завжди є чому навчитися.

У процесі аналізу заняття для вихователів дитячих садків оцінюється його організація. Важливо, щоб методичного матеріалу вистачало на всіх дітей. Якщо передбачено заняття з малювання за шаблоном, то всі діти повинні бути забезпечені папером, олівцями або фломастерами. Потім розглядаються етапи логічного побудови уроку.

Логічні етапи побудови уроку

Малюкам у вступній частині пояснюють, що і чому вони будуть робити, основної частини вони приступають до виконання. Тут їм потрібно надавати допомогу, особливо важливо розуміння педагога, у кого виникають труднощі у виконанні і з яких причин. За освітнім стандартам розвиток проводиться в п’яти напрямках: пізнавальний, мовленнєвий, соціально-комунікативна, художньо-естетичне, фізичне. Завдання підбираються у відповідності з віком.

У кінці уроку треба висловити схвалення і підтримку дітям.

Як складається план занять

Робота вихователя в дитячому саду здійснюється за планом, який складається з урахуванням особливостей дітей в певному віці, режиму дня, дозованого навантаження. Навчальний процес повинен бути безперервним і систематичним, допомагати дитині активно пізнавати навколишній світ, враховувати індивідуальні особливості.

Дивіться також:  Дим коромислом: значення фразеологізму та його походження

Працівник ДНЗ складає плани на перспективу і на кожен день, а на підставі проведених занять складає звіт роботи вихователя в дитячому саду. В ньому послідовно описано, які роботи планувалися, як вони проводилися, що змінилося в поведінці дітей, чому вони навчилися.

Для чого потрібні результати аналізу

Наслідком грамотного аналізу заняття вихователя дитячого садка, наприклад, є робота над помилками, виявлення позитивного досвіду, який можна використовувати при плануванні подальшої роботи.

Для цього проводять оперативний самоаналіз, який дозволяє аналізувати щоденні спостереження, а потім узагальнювати результати за певний період, робити корисні висновки. В ході тематичного аналізу проводиться дослідження певної області (ФІЗО, ФЕМП).

У звіті описано виконана роботи, способи її організації, цілі, успіхи, оцінюється ступінь досягнутих результатів у порівнянні з очікуваними.

Робота з батьками

У прикладах аналізу занять вихователя дитячого саду часто досліджується не тільки робота з дітьми, але і з батьками, так як вони в процесі взаємодії з дитиною мають на нього більший вплив. Часто вони приводять дитину на заняття з запізненням, а спочатку дня з дітьми проводять гімнастику, в такому випадку потрібно звернути їх увагу на важливість своєчасного приходу, поговорити про труднощі малюка у виконанні певних завдань, про його емоційному стані.

У звіті оцінюється, наскільки поєднуються наочні, творчі, словесні, ігрові прийоми.

Вихователь повинен протягом заняття приділити час кожному дитині, його мова і інтонації повинні відповідати тематиці. Він виконує пункти програм у відведений час, а якщо його не вистачило, то зазначити, з яких причин: у результаті неправильного планування або порушення ритму занять.

Згідно з федеральними вимогами, вихователь повинен проводити самостійний аналіз кожного заняття для того, щоб виявити недоліки, відзначити цінні педагогічні знахідки, продумати, як можна допомогти малятам у розвитку.

Дивіться також:  Площа Амурської області, населення, природа та клімат

Для чого проводяться відкриті уроки

Прикладом аналізу занять в дитячому садку є оцінка педагогами інших ДДУ відкритого уроку.

Оцінка відкритого уроку проводиться за тією ж схемою, що і самоаналіз. Відзначається готовність дітей до заняття і те, як педагог допоміг їм впоратися з хвилюванням від присутності гостей, присвятив їх у тему заняття, сформулював завдання, що поставив мотивацію.

Педагоги відзначають, наскільки діти добре організовані, правильно чи обрані прийоми навчання, як стимулювати пізнавальну активність дітей, утримання уваги. Аналізуючи хід занять, відзначають, як було розподілено час для різних видів діяльності за змістом і формою сприйняття. Гості досліджують на обговоренні, виправдана обрана структура заняття, як опрацьовано кожен етап заняття, а також плавний перехід одного етапу до іншого.

Схема аналізу заняття з переказу прочитаного

Наприклад, якщо темою заняття є переказ оповідання, у звіті зазначається, що метою є сформувати вміння послідовно і виразно повторити почуте.

Для цього повинні щепитися навички: уважно слухати текст, усвідомлювати зміст, говорити без сорому голосно і виразно, відповідати на поставлені запитання повними реченнями.

Такі заняття відіграють розвиваючу роль, вони тренують пам’ять і увагу. У процесі такого уроку діти повинні з повагою ставитися один до одного, проявляти терпіння, надавати підтримку, що стимулює соціально-комунікативний розвиток.

Аналіз відкритого уроку

При аналізі схеми заняття в дитячому садку відзначають, що діти навчилися розбивати текст на частини, була закріплено вміння вживати єдине, множинне число, змінювати слова за допомогою закінчень у відповідних відмінках. На занятті були використані тематичні картинки, побудова уроку було логічно обґрунтоване. Вихователю вдалося залучити і зацікавити дітей, утримувати увагу протягом заняття. Приміщення для занять було добре підготовлено і провітрено. Діти зробили вчасно уроку невелику зарядку. Педагогу було рекомендовано активніше заохочувати індивідуальні успіхи, намагатися побачити особливості кожної дитини.

Дивіться також:  Газовий закон - це... Визначення, різновиди

Аналіз уроків, вдумливе ставлення педагога до виховного процесу, уважне ставлення до кожної дитини обов’язково допоможуть зробити заняття корисними та цікавими.