Французькі займенники: типи і види

У мовознавстві займенником називають частина мови, що вказує на який-небудь предмет або ознаку, але не яка називає його. Займенник може замінювати іменник, прикметник, прислівник або числівник. В індоєвропейських мовах виділяються приблизно одні і ті ж розряди або типи займенників. У статті дана частина мови буде розглянута стосовно до французької мови.

Розряди займенників

Зазвичай виділяють такі типи займенників у французькій мові:

 • питальні;
 • особисті;
 • відносні;
 • вказівні;
 • присвійні;
 • невизначені.

Кожну з цих груп необхідно розглянути окремо.

Особисті займенники

Даний розряд займенників відносяться до граматичної категорії особи. У французькій мові, як і в російській, виділяють 3 особи:

 • Перша особа: я, ми;
 • Друга особа: ти, ви;
 • Третя особа: він, вона, вони.

Число у французькому буває єдине і множинне. Що стосується категорії роду, то французи виділяють тільки чоловічий і жіночий рід. Категорія середнього роду відсутня.

Особові займенники у французькому поділяються на самостійні (ударні) і приглагольные (неударные).

У другому випадку займенники замінюють підмет. Вони не мають наголосу і формують загальну ритм-групу з дієсловом, тому називаються “ненаголошені”.

Таблиця особистих неударных французьких займенників:

особи/числа єдностей. множин.
1 je nous
2 tu vous
3 il, elle (м. і ж.р.) ils, elles (м. і ж.р.)

Переклад відповідає російської парадигми.

Приклади вживання:

 • Je veux une pomme. – Я хочу яблуко.
 • Tu es très belle. – Ти дуже красива.
 • Il veut visiter Marseille. – Він хоче відвідати Марсель.
 • Elle va au stade. – Вона йде на стадіон.
 • Nous sommes étudiante à l’université. – Ми студенти університету.
 • Ils reviennent tard. – Вони повертаються пізно.

Самостійні займенників французької мови мають наголос і не прив’язані до дієслова.

особи/числа єдностей. множин.
1 moi nous
2 toi vous
3 lui, elle eux, elles
Дивіться також:  Пригнічує - це що значить? Походження, значення, пропозиції і синоніми

Приклади вживання:

 • Qui veut une pomme? – Moi. – Хто хоче яблуко? – Я.
 • Je suis heureux, et toi? – Я щасливий, а ти?
 • Moi, la acheter? – Мені купити її?

Серед займенників французької можна окремо виділити невизначено-особисте займенник on. Воно не перекладається на російську і узгоджується з дієсловом у третій особі і однині. В російському варіанті перекладу використовується невизначено-особиста пропозиція:

 • On dit elle est malade. – Кажуть, вона хвора.

Окремим випадком є вживання займенника soi. Воно використовується замість lui і elle в реченнях з займенником on і в дієслівної конструкції il faut.