Граматика англійської мови: в чому між словами affect, effect різниця?

Англійська мова в багатьох аспектах дуже схожий на російську (багатозначність, наявність смислових каламбурів або гри слів). Але існує багато тонкощів, які притаманні тільки одному з мов і є непереводимыми на інший. Іноді у вивчають мову виникає питання з приводу особливостей написання, перекладу, використання співзвучних слів і різниці між affect і effect. Щоб не допускати помилок, варто розібратися з цим питанням.

Особливості слів affect, effect

Очевидною відмінністю є правопис. У першому випадку affect пишеться з букви А, в іншому — через E, effect. Наступний критерій — значення. За змістом ці два слова максимально близькі, тому є синонімами. У повсякденному повсякденній мові між словами affect, effect різниця полягає в тому, що одним з цих слів можна замінювати інше. Ці слова взаимозамещаемые. Також відрізняється і семантичне значення. У affect, effect різниця англійською прикладі проявляється в наявності або відсутність прийменника to перед словом, що перетворює іменник в дієслово.

Випадки вживання affect

Між affect, effect різниця полягає в наступній схемою: affect найчастіше використовується в реченні як дієслово, тобто відіграє роль дії в реченні. Перекладається слово як «впливати на кого-то».

This movie affected me deeply. — Цей фільм сильно на мене вплинула.

Weather change has affected my grandparent’s health. — Зміна погоди вплинуло на здоров’я моїх бабусі з дідусем.

У цих прикладах проілюстровано використання слова affect в якості дієслова, що вказує на дію або вплив на конкретний або абстрактний об’єкт.

Випадки вживання effect

Значення слова effect поєднує в собі ознаки іменника і перекладається як «результат дії».

Travelling has a great effect on his health. — Подорожі зробили сильний вплив на його здоров’я (покращене здоров’я — це результат дії, тобто подорожей).

Дивіться також:  Як правильно ставити у слові торти наголос

Visual effects in this movie were awful. — Візуальні ефекти в цьому фільмі були огидними (ефект вже є видимим результатом).

Але між affect, effect різниця полягає в наступному. Іменник effect може бути перехідним словом, тобто крім іменника виступати в реченні як дієслово. Як правило, подібних змін і застосування другого значення слова вимагають лише офіційні заходи та ділові зустрічі. Іменник effect змінює своє значення «бути причиною», «досягати».

The fastest way to effect the job is to improve your skills. Найшвидший спосіб досягти бажаного результату роботи — це поліпшувати свої навики.

Toxic waste disposal in the inappropriate place effected the environmental pollution. — Викид токсичних відходів в недозволеному місці став причиною забруднення навколишнього середовища.

Fear of darkness in childhood has effected on my psyche in adolescence. — Страх темряви у дитинстві вплинув на моє душевне здоров’я в юності.

Англійська мова багата подібними випадками, коли слова, близькі за звучанням, відрізняються за змістом. Так само, як і в російській мові, в таких ситуаціях бажано уникати помилок. Для цього необхідно знати, в чому ж між словами affect, effect різниця. Щоб подібна тема не викликала надалі труднощів, бажано запам’ятати переклад кожного з слів і випадки вживання в реченні. А також можливі винятки. Хоча у звичайній розмовній англійській мові ці слова взаємозамінні без граматичного впливу. Але в діловому листуванні або переговорах краще вживати слова за призначенням і за затвердженими правилами з закріпленим значенням.