Часи в англійській мові: Past Perfect and Past Perfect Continuous and Past Progressive

Англійська мова – запорука успішної побудови кар’єри у сучасному світі, вдалих подорожей в англомовні країни, так і в цілому такий skill (навичка) нікому не завадить. Під час вивчення англійської мови важливо не забувати про граматику, а саме про часи. Часів в англійській мові чимало, проте для того, щоб правильно і доречно вживати той чи інший час, важливо не тільки вивчити правила, а й навчитися порівнювати. Наприклад, яка різниця в Past Continuous та Past Perfect Continuous? А ось коли можна вживати тільки Past Perfect? Всі питання розглянуті нижче. Також наведені приклади з перекладом.

Past Perfect

Вживається в той момент, коли необхідно підкреслити наявність тих чи інших результатів на момент минулого часу. Формула: had + дієслово з закінченням -ed або дієслово в третій формі.

Розглянемо на прикладах варіанти вживання даного часу в граматиці англійської мови. Коли йдеться про дію, яка відбулася перед іншою подією у минулому або на певний момент у минулому.

  • They had just finished the report when their friend arrived. – Вони якраз закінчили звіт, коли приїхав їхній друг.

Коли йдеться про певне дію, яке завершилося в минулому, при цьому результат від цього завершеного дії був помітний у минулому.

  • She got the big bonus. She had bought 50 bottle of milk. – Вона отримала великий бонус. Вона купила 50 пляшок молока.

В даному часу вживається наступні супутні вирази: just, already, when, after, before.

Past Continuous

Час минув тривалий. Вживається, коли треба вказати на процес, який тривав у певний момент у минулому. Якщо порівнювати з Past Simple, в минулому тривалому чітко вказується момент дії.

  • When she arrived I was taking a shower. – Коли вона приїхала, я приймала душ.
Дивіться також:  Поповнюємо словниковий запас: бухта — це...

  • When you I was called texting a message about next party. – Коли ти подзвонив, я писав повідомлення про наступній вечірці.

Як видно з прикладу, будується на to be в минулому часі + Ving.

Past Perfect Continuous

Тривалий час у минулому. Вживається для того, щоб зробити акцент на тривалості конкретної дії в минулому. Форми Past Perfect Continuous представлені нижче.

Вживається для того, щоб загострити увагу на тому, що дія мала тривалість, що відбулося в минулому перед іншою дією.

  • She had been developing the product for 6 years before they launched this product. – Вона розробляла продукт шість років, перш ніж вони запустили його.

Вживається для того, щоб підкреслити дію, яке тривало якийсь час у минулому часі так, що видимий результат від цього було досягнуто також у минулому.

  • They were disappointed. They had been dreaming about this event for 12 hours. – Вони були розчаровані. Вони мріяли про цю подію 12 годин.

Супутні вирази: for, how long, before, since.

Різниця між Past Perfect and Past Perfect Continuous

У Past Perfect акцент робиться на результаті, а ось у Past Perfect Continuous ставиться особливий акцент саме на тривалості дії в минулому.

  • She had translated 3 letters when her girlfriend arrived. – Вона перевела 3 листа на момент, коли її подруга приїхала.
  • She had been translating for 8 hours when her girlfriend arrived. Вона перекладала вже вісім годин, коли її подруга приїхала.

Аналізуючи наведені приклади, бачимо, що в першому випадку людина робить акцент на результаті своїх дій до певного моменту, проте про час не згадується. Тобто перед нами Past Perfect. У другому ж реченні робиться акцент на часі. І можна з упевненістю сказати, що був ужитий Past Perfect Continuous. Це одна з найбільш важливих особливостей, яку варто запам’ятати при вивченні даних часів в граматиці англійської мови.

Дивіться також:  Ініціатор - це про вас. Що значить бути ініціатором, і як навчитися проявляти ініціативу?

Які ще особливості в Past Perfect and Past Perfect Continuous? Їх досить багато.

Наприклад, дієслова hope (сподіватися), intend (створені), want (хотіти), plan (планувати/організовувати) використовуються для вживання Past Perfect and Past Perfect Continuous для того, щоб звернути увагу на те, що хтось хотів щось зробити, але не зробив.

Вивчаючи часів англійської мови, важливо приділяти увагу деталям. Однак тепер всі деталі й особливості Past Perfect and Past Perfect Continuous відомі.