Способи та види тлумачення

У статті поговоримо про те, які бувають види тлумачення. Це досить цікава тема, якій приділяється не так багато уваги. Насправді ж трактувати різні закони, акти і норми можна досить по-різному. І все це залежить від того, який спосіб тлумачення ви вибираєте. Спробуємо заглибитися в цю тему, вивчити її повноцінно.

Про що йдеться?

Справа в тому, що для того, щоб правильно трактувати норми права, необхідно добре орієнтуватися і глибоко знати основи законодавства. Від того, які правові норми ми розглядаємо, багато в чому залежить вибір засобів тлумачення.

Вважається, що об’єктом тлумачення є цілий комплекс різних законних актів. В якості предмета розглядають волю упорядника закону, який хоче висловити свою думку в тому чи іншому акті.

Необхідність

Вважається, що існує кілька причин для правильного трактування. Перерахуємо їх:

 • Вміння використовувати законодавчі акти, які написані спільною мовою для застосування в конкретних життєвих ситуаціях.
 • Необхідність пояснювати простим громадянам складні юридичні терміни, поняття та скорочення.
 • Необхідність уникати складних конструкцій і неясності викладу, яка так чи інакше притаманна всім законодавчим актам, що надає їм двозначності. Це може бути неправильно зрозуміле і витлумачено не професійними людьми.
 • Дії, спрямовані на те, щоб суть закону відповідала тому, що в неї вкладав законодавець.

При цьому хочеться відзначити, що поняття і види тлумачення досить універсальні, так як вони необхідні в будь-яких галузях діяльності. Це дозволяє державним службовцям та звичайним людям правильно розуміти та використовувати ті чи інші акти. Іншими словами, правильна трактування дозволяє розвивати правову сторону людини і виховувати його з юридичної точки зору.

Визначення

Тлумачення права, роз’яснення якого ми зараз наведемо, дає найбільш повне і глибоке розуміння цього терміна. Отже, під ним розуміють процес осмислення суті законодавчого акта, який необхідно для того, щоб самому зрозуміти сенс і пояснити комусь ще. Ще цим терміном позначають інтелектуальну діяльність, яка спрямована виключно на те, щоб зрозуміти самому і пояснити іншому сенс того чи іншого документа.

Елементи

Види тлумачення неможливо уявити без основних елементів. Вважається, що їх існує всього два.

Перше – це тлумачення-роз’яснення, яке полягає в тому, що необхідно викласти суть того чи іншого документа стороннім особам або звичайним громадянам, які не мають ніякого відношення до юридичної сторони життя. Є ще з’ясування, яке полягає в тому, що людина, яка вивчає той чи інший документ, намагається сам для себе зрозуміти його сенс. Іншими словами, можна сказати, що з’ясування — це пояснення для себе.

Відзначимо, щоб краще зрозуміти суть того чи іншого акта, дуже корисно пояснювати її комусь іншому. Все це випливає з педагогіки, адже така діяльність дозволяє краще розуміти взаємозв’язок між тим, що ви тільки що засвоїли.

Способи

Існує кілька способів тлумачення. Ми розглянемо кожен з них. Перед цим зазначимо, що законних актів і документів існує досить багато, а це означає, що до кожного з них повинен бути певний підхід. Саме тому є різні методи. Всього виділяють чотири способи тлумачення, які спираються на ці чотири стовпи:

 • Філологія.
 • Систематика.
 • Історія.
 • Логіка.
Дивіться також:  Основи педагогічної майстерності: сутність та формування, програми і методичні посібники

Отже, розглянемо кожен з них по порядку.

Коли трактування відбувається з логічної точки зору, вона дозволяє зрозуміти суть того чи іншого правового документа на основі морфологічних та синтаксичних правил. Іншими словами, ми детально вникаємо в те, які слова використовуються і як вони взаємодіють, для того щоб зрозуміти головну думку автора. Велика увага при такому способі трактування приділяється різним спілкам, причастиям і дієслів. Ми прекрасно знаємо, що іноді від того, де стоїть союз багато в чому залежить і зміст усього речення. І найцікавіше, що він кардинально змінюється.

Тлумачення на основі систематичного підходу дозволяє правильно структурувати різні тексти. Іншими словами, можна дуже старатися зрозуміти той чи інший документ, але все одно не досягти поставленої мети. Вся справа в тому, що для розуміння необхідно звернутися до інших джерел, для того щоб вони допомогли роз’яснити основну думку. До такого способу трактування вдаються досить часто, оскільки в юридичній тематиці цього не уникнути. Дуже часто до складних наукових статей і зверненнями йдуть додаткові роз’яснювальні листи, які дозволяють читачам дійсно зрозуміти хід думки автора. При цьому треба враховувати, що використовувати такий спосіб тлумачення дуже важливо, тому що в праві часто бувають випадки, коли одна норма частково суперечить іншій, або вони підкріплюють один одного. Бувають випадки, що вони можуть працювати лише у взаємодії.

Логічна трактування полягає в тому, що ми використовуємо певні логічні прийоми і раціональне мислення, для того щоб переконатися в точності висловлювання. Найчастіше вдаються до таких методів, як аналіз, логічні умовиводи, висновки, проведення паралелей, роздуми від протилежного, абсурдність, виключення зайвого, синтез.

Якщо ми трактуємо виходячи з історичного способу, то отримуємо дуже комплексне знання, яке дозволяє зрозуміти походження і сенс того чи іншого документа. Ми спираємося на певні знання і документи минулого, які дозволяють знайти логічні взаємозв’язки і причини, що викликали появу документа. Найбільшу роль відіграють різні правові процеси в минулому, а саме обговорення, статті, пояснювальні записки і т. д.

Види

Види тлумачення залежать багато в чому від суб’єктів, які займаються тим, що пояснюють зміст документа. Вище ми вже говорили те, що є роз’яснення та уяснення. Так от, роз’яснення може бути офіційним і неофіційним. Поговоримо про це докладніше.

Офіційне роз’яснення полягає в тому, що воно виходить від особи державного або певного органу влади, який має спеціальний дозвіл на те, щоб доносити зміст спеціальних актів. Більш того, він формує свої думки у спеціальному документі, який завіряється печатками і призначається для певного кола осіб. При цьому тлумачення може бути нормативним і особистим. Останнє ще називають казуальним.

Нормативне означає те, що ми описуємо зміст документа, виходячи із загальних випадків. Тобто ми розглядаємо загальну ситуацію, яка є лише типовим прикладом. При цьому не задіюються якісь певні юридичні норми. Особисте або казуальна трактування полягає в тому, що документ роз’яснюється виходячи з конкретного випадку, в якому він застосовується. Основна мета такого трактування полягає в тому, щоб зрозуміти, як той чи інший документ може допомогти при вирішенні певної задачі.

Дивіться також:  Методи спортивного тренування: характеристика, завдання та цілі

Неофіційна трактування

Тлумачення договору може відбуватися неофіційно. Що ж це означає? Це означає, що трактування не є обов’язковою з юридичної точки зору, тобто вона може носити характер особистого інтересу. Це означає, що адвокат, юрист, суддя або інший представник закону може усно або письмово пояснити яку-небудь поправку або статтю.

У свою чергу, неофіційна трактування поділяється ще на три види. Перший вид – це буденна роз’яснення. Воно полягає в тому, що людина, яка по своїй професійній діяльності пов’язаний з державними актами, може пояснювати той чи інший документ в колі своєї родини або друзів. Наступний вид – це професійна трактування. Її дають професіонали своєї справи, їх діяльність фіксується відповідними документами. Сюди можна віднести консультації юристів, адвокатів і т. д. Також трактування може бути дослідної. Це означає, що вона використовується в різних книгах, працях монографіях і т. д.

Інтерпретаційні акти

Дуже часто в них міститься достатньо інформації для того, щоб зрозуміти сенс того чи іншого документа. По суті, інтерпретаційні акти – синонім тлумачення. Справа в тому, що вони містять дуже докладні відомості по будь-якому питанню, але не містять різних складних термінів, які тільки ускладнюють сприйняття. Подібні акти поділяють за деякими ознаками:

 • Способи офіційного трактування. Відзначимо, що якщо це нормативна трактування, то вона дається верховними органами влади. Тлумачення особистого характеру даються і місцевими адміністративними органами.
 • Юридична суть. Визначаються документи, які дозволяють створювати додаткові акти та використовувати їх. В цьому і полягає їх юридична суть.
 • Сила. Юридична сила буває різною в офіційній і неофіційній трактування. До документів офіційного трактування відносяться різні постанови та укази від органів державної влади. До документів неофіційного тлумачення відносяться різні підручники, коментарі, роз’яснення і т. д. Все це не має достатньої юридичної сили для того, щоб враховуватися в тому чи іншому процесі. Цінність такої заяви багато в чому залежить від авторитетності особи, яка дала роз’яснення, а також від рівня і якості наведених аргументів.

Правила

Тлумачення Конституції Російської Федерації відбувається за певними правилами, які діють і для трактування різних документів і актів. Розглянемо основні правила:

 • Різним спеціалізованим термінам технічного або наукового характеру дається така інтерпретація, яку вони мають у своїй рідній області знань, якщо в законі не вказані застереження.
 • Тлумачення норм має ґрунтуватися на чіткому дотриманні літературній мові. Так, усі слова повинні інтерпретуватися виходячи з їх реального значення, без спотворень і домислів. Виняток може бути у випадку, якщо в правовому акті вказані особливості того, як варто вживати той або інший термін.
 • Якщо уповноважена особа чи спеціальний офіційний орган державної влади вже дали роз’яснення того чи іншого закону, то необхідно слідувати цій інтерпретації і враховувати її силу у своїй практиці.
 • Якщо виникає якась складність при трактуванні, то слід вибирати найсправедливіший варіант, який може відповідати головної думки і загальними правилами правової системи.
 • Дуже важливо враховувати і інші акти, з якими досліджуваний перебуває в тісному взаємозв’язку. Також слід враховувати різні міжнародні документи і класичні наукові погляди на те чи інше питання, і пояснення специфічних термінів.
 • У деяких випадках необхідно окремо встановлювати ті мотиви, які керували автором при створенні того чи іншого положення.
Дивіться також:  Види науково-дослідницьких робіт, їх основні етапи

Відзначимо, що крім всіх перерахованих правил, дуже важливо також враховувати загальноприйняті юридичні норми, які закріплені в документах найвищого рівня. Тлумачення – синонім інтерпретації, саме тому варто приділяти велику увагу тому, наскільки точно і чітко буде передана думка законодавця. Дуже важливо не додавати особистих поглядів і точок зору при роз’ясненні.

Результат

Тлумачення договору розраховане на отримання певного результату. Він частіше за все полягає в тому, що ми можемо використовувати норми певного документи для того, щоб вирішити конкретну ситуацію. Іншими словами, результативність залежить від того, чи змогли ми застосувати текст для того, щоб захистити свої інтереси і довести правоту. Як ми знаємо, до видів тлумачення відносяться офіційні і неофіційні роз’яснення. Так от, для того щоб отримати найкращий результат, краще звертатися до офіційних джерел трактування. Вони дозволять дослідити документ більш детально вивчити його у взаємодії з іншими актами і максимально використовувати ключові положення. При цьому зазначимо, що фахівець, який інтерпретує документ, повинен роз’яснювати його не тільки буквально, а й розширено. Іншими словами, він повинен не тільки передати суть документа, а також пояснити громадянам, який у цьому сенс, як це відіб’ється на правовідносинах і які наслідки буде мати.

При цьому зазначимо, що результат трактування залежить від цілого ряду причин, але не останнє місце серед них займає технічне та юридичне оформлення тексту, а також якість професійної підготовки людини, який сформулював документ.

Як бачимо, види тлумачення можуть бути дуже різні. Все залежить від того, хто займається цим питанням, які повноваження має і які цілі переслідує. Звичайним громадянам при вирішенні стандартних проблем краще звертатися до юристів та адвокатів, які можуть надати просту і не ускладнену термінами трактування. У виняткових випадках, коли ситуація дійсно масштабні, краще звернутися до офіційних джерел, які представлені вищими органами влади.

Не рекомендовано намагатися самостійно розібратися в складних питаннях такого рівня, тому що це, швидше за все, призведе до того, що ви абсолютно розгубитеся і заплутаєтеся. Поки ви будете цим займатися, ви втратите дорогоцінний час, яка б могла допомогти при вирішенні тієї чи іншої ситуації. Завжди пам’ятайте, що держава надає надійну законодавчу базу, яка дозволяє регулювати конфлікти на будь-якому рівні і мирно вирішувати будь-які виникаючі суперечки.