Значення слова аналог і його походження

На перший погляд, значення слова “аналог” має одне визначення – це предмет зі схожими властивостями іншого об’єкта. Однак це не так. У даного слова існує чимало інших спеціальних значень у різних науках і гуманітарних і точних. Нижче розібрана етимологія і лексична наповненість слова, а також представлені синоніми.

Етимологія слова “аналог”

Походження цього терміна відноситься до давньогрецького мови. Слово analogos перекладається як “відповідний, співрозмірний”. Його етимологія, тобто історія розвитку, дає поняття загальним значенням.

Саме слово розглядається також в контексті походження терміна “аналогія”. Якщо розібрати грецьке слово analogia за морфемам, то вийде, що ana перекладається як “зразок”, а logos – “вчення, слово, думка”. Тобто аналогія, виходячи з прямого значення, – це вчення за зразком.

Лексичне значення слова “аналог”

Після того, як розібрана етимологія терміна і його морфологія, варто перейти до лексики. Що означає “аналог”? Даний термін можна розділити за лексичної наповненості на широкий сенс і вузький.

У широкому сенсі слова аналог – це якийсь об’єкт, який за своїми характеристиками відповідає іншого предмета з подібними властивостями.

Існує кілька вузьких смислів терміна:

  1. Філософський. В контексті даної дисципліни слово “аналог” відноситься до понять зі сфери теорії пізнання. Щось ідеальне (наприклад, поняття) адекватно відображає матеріальний об’єкт).
  2. Медицина. Тут це слово розглядається як ліки, яке схоже по своєму складу з іншим.
  3. Контактний аналог або конаналог – це такий механізм, що відображає інформацію, може створити цілісний вигляд якої-небудь системи.
  4. Економіка. Розглядається як схожий продукт зарубіжного або вітчизняного виробництва.

Синоніми до слова “аналог”

Природно, що значення будь-якого терміна зрозуміло краще, коли до нього наведені синоніми. Якщо вони добре відомі, то ще зрозуміліше. Нижче представлено кілька синонімів до слова “аналог”:

  • свого роду;
  • щось схоже/схожу;
  • подібне;
  • зразок;
  • схожість;
  • відповідність.
Дивіться також:  Лексичне значення слова іскритися: пояснення і приклади

Таким чином, аналог – це слово грецького походження, що має кілька значень і смислів. Однак спрямованість розуміння цього слова ґрунтується на синонімічних словах “подібність, схожість, відповідність”. У будь-якому випадку термін містить у собі значення щось схожого на вже існуюче. Наприклад, є зарубіжні аналоги яких-небудь вітчизняних ліків, хімічних речовин, різноманітних продуктів споживання і багато іншого.