Етапи НТР: основні напрямки, етапи, структура та наслідки

Науково-технічна революція (НТР) характеризує сучасний рівень науково-технічного прогресу, особливістю якого є стрімкий розвиток принципово нових галузей промисловості та відкриття раніше невідомих законів природи. Причому результатом успіху стають не тільки технологічні розробки, але і розширення теоретичного знання. Виділяють різні етапи НТР, які мають свій характер, особливості розвитку та вплив на подальший хід прогресу. У той же час відзначаються і негативні сторони науково-технічного розвитку. Вони також вносять внесок у темпи прогресу.

Сутність НТР та її особливості

Революційні зміни в науково-технічній сфері можна розглядати в якості актуальної проблеми суспільно-соціального розвитку. Формально НТР являє собою періоди часу, пов’язані з певними історичними процесами. Однак першорядним було і залишається її вплив на віддалені і безпосередні аспекти соціального середовища.

Щодо сутності НТР поки що єдиної думки немає. Одні експерти визначають її через процес зміни виробничих сил суспільства, а інші розуміють її як шлях до створення суперпотужних автоматизованих машин. У більш широкому сенсі пропонується розглядати етапи НТР як хронологічні процеси зростання ролі науки в області розробки інформаційно-технологічної інфраструктури і технічних засобів нового покоління. У кожному разі сутність відображається через окремі ознаки прогресу, але є і загальні відмінні риси та особливості.

Насамперед, НТР – це інша якість технічного прогресу, докорінно змінює характер взаємодії виробництва і науки. Тому головна ознака НТР обумовлюється темпами злиття науки і техніки в єдиний процес. Причому наукове розвиток щодо техніки виступає як провідний фактор визначення шляху подальшого руху і розподілу виробничих сил.

Також можна виділити наступні характеристики етапів НТР:

  • Прискорення перетворень у сфері виробництва. Скорочується час на відкриття нових виробництв, їх облаштування і запуск у роботу.
  • Універсальність. Нові відкриття і розробки в різній мірі, але впливають на всі галузі та сфери життєдіяльності людини.
  • Військово-технічний розвиток. Поліпшуються і з’являються нові види озброєння.
  • Зростання вимог до сировини і трудовим силам. Підвищення якості технічних засобів, відповідно, не обходиться без поліпшення якісних показників суміжних факторів виробництва.
Дивіться також:  Нескінченна сходи Пенроуза і багато іншого