Найімовірніше: коми ставити чи не ставити?

Вираз “найімовірніше” викликає у багатьох складності з розстановкою розділових знаків, так як може вимагати або не вимагати виділення комами в залежності від ролі в реченні (контексту). Проте навчитися визначати, чи потрібно відокремлення в даній ситуації, справа нехитра.

Ввідна конструкція

Для правильної розстановки розділових знаків потрібно визначити, чи є вираз “найімовірніше” вступним обігом.

Що це означає?

Вступне слово (або стійке поєднання слів) – це конструкція, яка не є членом речення і синтаксично не пов’язана ні з одним з його членів. До неї неможливо задати питання ані від суб’єкта, ні від присудка, другорядних членів, від неї також неможливо поставити запитання до інших членів.

Ввідні слова можуть, наприклад, передавати емоційний окрас пропозиції (“на щастя”, “на жаль”), виражати впевненість (“звичайно”, “зрозуміло”) або невпевненість (“напевно”, “може бути”) автора або позначати посилання на чиюсь думку (“по-моєму”, “говорять”).

“Найімовірніше” виділяється комами, якщо це вступний оборот зі значенням невпевненості, так як вступне слово або вираз завжди вимагає відокремлення.

Як це визначити?

  1. Вступний оборот можна переставити в будь-яку частину пропозиції без втрати сенсу. Якщо “найімовірніше” стоїть на початку речення, то його можна вжити і в кінці або в середині, при цьому суть пропозиції залишиться незмінною.
  2. Вступний оборот можна замінити будь-який інший синонімічно вступної конструкцією. Вступне вираз “найімовірніше” потрібно спробувати замінити вступним словом “напевно” або конструкцією “може бути”. Якщо “найімовірніше” – вступне слово, то буде змінюватися ступінь впевненості, але сенс твердження не зникне.
  3. Вступний оборот можна виключити. Пропозиція повинна залишитися граматично коректним.

Якщо умови виконані, “найімовірніше” виділяється комами.

Словосполучення з прикметника та займенника

Слово “найімовірніше” може бути прикметником в порівняльної ступеня і входити до складу присудка. Тоді “все” – це залежне слово також у складі присудка, є определительным займенником.

Дивіться також:  Красиві слова німецькою: значення, звучання, особливості вимови, правила усного та писемного мовлення

Як це визначити?

Достатньо перевірити ті ж три умови.

Якщо умови не виконані, тобто при відкиданні, переміщенні в іншу частину пропозиції або заміні на вступні конструкції “може бути”, “напевно” пропозиція втрачає свій сенс або стає граматично неправильним, “найімовірніше” комами не виділяється.

Приклади

Розглянемо два схожі пропозиції:

Така поведінка, найімовірніше, було передбачено заздалегідь.

Така поведінка було найімовірніше.

У першому випадку переміщуємо, щоб зрозуміти, чи потрібні коми, в початок пропозиції “найімовірніше”:

Найімовірніше, така поведінка було передбачено заздалегідь.

Замінюємо словосполучення на “напевно”:

Така поведінка, напевно, було передбачено заздалегідь.

Тепер спробуємо відкинути розглянуте словосполучення:

Така поведінка було передбачено заздалегідь.

У всіх трьох випадках пропозицію зберегло сенс і залишилося граматично правильним. Можна зробити висновок про те, що в даному реченні “найімовірніше” – ввідна конструкція. Виділяємо комами з обох сторін. Звичайно, крім випадків на самому початку або в кінці речення, коли достатньо комою з одного боку.

Перейдемо до другого пропозицією.

Перемістимо “найімовірніше” в початок пропозиції.

Найімовірніше така поведінка було.

Як видно, вийшла фраза, вкрай незручна для сприйняття. Але щоб переконатися, перевіримо інші дві ознаки.

Замінимо на “напевно”:

Така поведінка була напевно.

Сенс втрачено повністю.

Якщо відкинути “найімовірніше”, то залишиться:

Така поведінка було.

У цьому випадку також сенс втрачено повністю.

Висновок: у розглянутому реченні “найімовірніше” не є вступним словом. Значить, не виділяємо “найімовірніше” комами.