Що таке графо? Значення і використання в російській мові

Лексика будь-якої мови включає в себе споконвічну і запозичену. Російський тут не є винятком. До його складу входять слова, що прийшли з англійської, німецької, французької, латинської, грецької та багатьох інших мов. Одне з слів грецького походження, подарував російській безліч слів і понять, — це “графо”.

Що таке “графо”? Як перекладається?

Слово “графо” чув практично кожен російськомовний чоловік. Ще в школі багато дізнаються, що таке “графо” в перекладі з грецької мови: γράφω — “пишу”, “писати”.

Таким чином, це слово з’являється у величезній кількості дисциплін та сфер діяльності, що мають хоч якесь відношення до писемності, а також до креслення або образотворчого мистецтва. Наприклад: каліграфія (гарний почерк, стиль шрифту), графоманія (надмірна схильність до письменництва), графіт (пишучий матеріал).

З’ясувавши, що таке “графо” з грецької мови, необхідно познайомитися з його словотвором у російській.

Словотвір з “графо”

Найчастіше слова російської мови, утворені за допомогою грецького “графо”, мають складний склад. Простіше кажучи, вони мають два і більше кореня, один з яких — “графо”. Друга складова частина зазвичай є конкретизатором, прив’язують “графо” до певної галузі знань або діяльності.

Можна навести такі приклади:

  • фотографія (світло + графо);
  • географія (земля + графо);
  • поліграфія (численний + графо);
  • аерографія (повітря + графо);
  • графологія (графо + наука, вчення).

Переважно в якості другого кореня використовуються також слова грецького походження. Зрідка бувають винятки, коли слово прийшло в російську не безпосередньо з грецької, а через інші мови, як, наприклад, у випадку з аерографією.

Словосложение — не єдиний спосіб отримання нових слів з допомогою кореня “графо”. Багато з них з’явилися завдяки аффиксальному способом: графема, графік, графіті, графічний, графіт, графа.

Сфери вживання слова

Ми з’ясували, що таке “графо” і як з його допомогою утворюються слова. У яких же сферах вони найчастіше застосовуються?

  1. Медицина. В області медичної термінології це слово знайшло часте застосування. Можна навести такі приклади: флюорографія, електрокардіографія, томографія, энцефалография, мамографія. До речі, грецьке слово “грама” (написання), родинне “графо”, теж міцно закріпилося в словниковому складі російської, наприклад “енцефалограма”.
  2. Терміни, зв’язані з письмом, малюванням, кресленням: автограф, піктографія, графіка, стенографія, орфографія, картографія, графологія.
  3. Назви наукових дисциплін: географія, етнографія, історіографія.
  4. Терміни, що пов’язані з діяльністю людини: літографія, друкарня, фотографія, хореографія.
Дивіться також:  Докладно - це як? Значення, синоніми та пропозиції

З грецької мови на російську прийшло багато слів, не тільки пов’язаних з “графо”. Наприклад, галактика, гімнастика, ностальгія, символ, енергія, істерія, евтаназія та ін.

Як можна переконатися, слово “графо” має широку сферу вживання в російській та інших мовах, куди воно прийшло з грецької. Тепер ви знаєте, що таке “графо”, як це перекладається і в яких галузях знань використовується найчастіше.