Основні мовні рівні: поняття, класифікація та види

Мова – це унікальне явище вже хоча б тому, що це єдиний науковий феномен, який описує сам себе. Крім того, його природа досить складна, що породжує безліч наукових підходів, різних теорій і способів опису сутності мови.

Сучасна лінгвістика визнає мову складною знаковою системою.

Системний підхід

Системний підхід як методологічне вимога увійшов в лінгвістику завдяки працям Ф. де Соссюра. Під системою звичайно розуміють єдність однорідних взаємопов’язаних елементів. Але мова об’єднує одиниці різного порядку, а тому визнаний складною структурою, якій взаємодіють один з одним підсистеми окремих ярусів мовної структури. Ці яруси і утворюють рівні системи мови. Значущою характеристикою системних відносин у мові є їх ієрархічність: одиниці кожного наступного ярусу складаються з одиниць попереднього.

Дивіться також:  Алфавіт: наголос падає на...