Педагогічні уміння – це… Визначення, загальна характеристика, формування та розвиток педагогічних умінь

Педагогічні уміння – це сукупність різних дій викладача, за допомогою яких він здійснює свою діяльність. Саме вони виявляють індивідуально-психологічні особливості вчителя і свідчать про притаманною йому професійної компетенції.

Які ці вміння? Як вони формуються? Чому вони так важливі? На що впливають? Оскільки тема цікава і важлива, варто приділити її вивченню особливу увагу.

Аналітика

Абсолютно все в оточенні педагога впливає на успіх його роботи, а тому підлягає педагогічного аналізу. Зокрема:

 • Педагогічні ситуації.
 • Особливості учнів.
 • Створення особистої педагогічної системи, підтримання її функціонування.
 • Специфіка колективу.
 • Результати навчання.
 • Проблеми.

Педагогічні вміння та навички аналітичного характеру дуже важливі. Вони допомагають викладачеві розділяти певні явища, з якими доводиться стикатися, на складові елементи, а також детально їх осмислювати, визначати взаємозв’язок з іншими компонентами вчительської діяльності.

Також аналітика сприяє знаходженню в психолого-педагогічній теорії певних закономірностей, висновків та ідей, вичлененню головних педагогічних завдань, визначення способів їх вирішення.

Рефлексія

Перераховуючи педагогічні вміння, це якість також потрібно відзначити увагою. Рефлексією називається здатність людини звертати увагу на самого себе, на свою свідомість, а також на результат особистої (в даному випадку – професійної) активності.

У викладацькій діяльності це дуже важливе вміння. Вчитель зобов’язаний піддавати контролю і оцінки те, що він робить і говорить.

Дуже важливо, щоб він регулярно з’ясовував, чи у повній мірі інші учасники освітнього процесу (а це не тільки учні, але ще батьки і колеги) розуміють його як педагога. Сюди відносяться особистісні особливості вчителя, його емоції, професійні підходи до проведення занять і т. д.

Також вчитель повинен усвідомлювати, в якій саме мірі отримані результати є наслідком його діяльності.

Аналізувати самого себе не завжди просто. Потрібно враховувати масу нюансів:

 • Правильність формулювання цілей.
 • Подальша їх конкретизація в певні завдання.
 • Вміння знаходити адекватні способи для їх вирішення.
 • Здатність доводити учнів до поставлених цілей.
 • Ефективність застосовуваних методів.
 • Їх відповідність віку і рівню розвитку учнів.
 • Уміння досліджувати причини успіхів і невдач.
 • Здатність виправляти допущені помилки і більше їх не робити.

Це педагогічне вміння властиве далеко не кожному викладачеві. Але той учитель, який їм володіє, демонструє воістину вражаючі результати.

Прогнозування

Прогнозування – ще одне найважливіше педагогічне вміння. Це той навик, який розвивається з роками все сильніше. У викладацькій діяльності без нього ніяк, оскільки управління педагогічним процесом неможливо без орієнтування на чітко сформований у свідомості результат.

Дивіться також:  Методика забарвлення за Грамом: підготовка, проведення, оцінка результату

Основу прогностичних умінь складає управління логікою та сутністю своєї діяльності, а також закономірності індивідуального та вікового розвитку учнів. Вчитель, обізнаний в цьому плані, може передбачити такі моменти:

 • Що саме учні можуть неправильно зрозуміти.
 • Який сенс вони можуть надати тим чи іншим викладацьким дій.
 • Який досвід буде сприяти глибшому проникненню в суть досліджуваного.
 • Як саме вони сприймуть досліджуваний матеріал, як їх життєві уявлення на це вплинуть.

Також педагог повинен передбачити, які якості учням можна прищепити за той чи інший час, яку кількість інформації вони можуть засвоїти за певний період, з якими труднощами зіткнуться і т. д.

Проектування

Жоден учитель не обходиться без цього професійно-педагогічного вміння. Без нього неможливо здійснення наступних завдань:

 • Конструювання процесу навчання з урахуванням інтересів і потреб вихованців, а також можливостей наданої матеріальної бази і свого особистого досвіду.
 • Переклад змісту і змісту освіти на конкретні цілі.
 • Визначення основних і супутніх завдань для кожного етапу педагогічного процесу.
 • Відбір тих видів діяльності, які відповідають поставленим завданням.
 • Планування системи творчих справ.
 • Опрацювання індивідуальних зустрічей, спрямованих на усунення перешкод, що заважають певним вихованцям вчитися, а також на їх всебічний розвиток.
 • Створення середовища, сприятливого для особистісного розвитку учнів.
 • Продумування прийомів, стимулюючих інтерес вихованців та їх активність.
 • Підтримка позитивно-продуктивних відносин з громадськістю та батьками.

Проектування – то професійно-педагогічне вміння, яке безпосереднім чином пов’язане з раніше перерахованими. Все у викладацькій діяльності проходить в три етапи: аналіз, прогноз і проект. А потім вже – результат.

Організаційні вміння

Є вчителі, яких вони не властиві. Але такі викладачі, як правило, не домагаються особливих результатів у своїй діяльності. Та й їм самим стає нелегко працювати з дітьми.

Організаційно-педагогічні вміння педагогів можна визначити в такий перелік:

 • Управління активністю і поведінкою вихованців.
 • Захоплення дітей заняттями, іграми та іншими перспективами.
 • Швидке прийняття оптимальних рішень.
 • Знаходження найбільш ефективних засобів педагогічного впливу.
 • Об’єднання учнів у групи з обов’язковим урахуванням індивідуальної специфіки і сформованих взаємин у колективі.
 • Вміння доступно, логічно і чітко пояснювати вихованцям правила, вимоги і завдання.

Останнє, мабуть, вдається виробити в собі складніше всього. Воно вимагає від учителя певного досвіду, психологічних навичок, інтелектуальної розвиненості, навіть хитрощі. Викладач зобов’язаний вміти робити все перераховане грамотно, не втрачаючи поваги в колективі (як у дитячому, так і в учительському).

Треба розуміти, що між організаційними вміннями та тиранією (коли все вирішується криками і нескінченними двійками в журналі) є величезна різниця.

Дивіться також:  Рекрут - це хто такий? Походження, значення, синоніми та пропозиції

Залучення уваги

Важливим аспектом є здатність привертати увагу учнів до матеріалу, матеріалу або, інакше кажучи, прояв мобілізаційних умінь. Види педагогічних навичок багатогранні. І здатність залучити, а потім утримати увагу вихованця, дорогого коштує.

Адже вчитель – це той, хто розвиває в учнів стійкий інтерес до знань і праці. Він формує у дітей потребу в отриманні нової корисної інформації. Педагог озброює їх навичками навчальної роботи, допомагає звикнути до використання їх у реальному житті.

Саме вчитель здатний допомогти вихованцям сформувати у себе творче ставлення до навколишнього світу, стати набагато більш морально й інтелектуально розвиненими особистостями.

Донесення інформації

У розвитку педагогічних умінь важливо надати особливе значення навичці вчителя викладати навчальний матеріал. Справжній викладач здатний здійснювати такі дії:

 • Грамотне пояснення матеріалу простою мовою.
 • Формулювання запитань в максимально доступній формі.
 • Робота з джерелами інформації.
 • Дидактичний перетворення отриманих відомостей.
 • Логічна побудова розповіді.
 • Перестроювання навчального плану і ходу викладу матеріалу, якщо це необхідно.

Кажучи простими словами, вчитель повинен вміти донести до своїх вихованців інформацію так, щоб вони усвідомили і запам’ятали.

Виховання і моральність

Цю тему також необхідно торкнутися увагою, раз мова йде про педагогічної діяльності та уміння. Крім усього перерахованого вище, вчитель зобов’язаний займатися моральним вихованням дітей. Це важливо для формування особистості.

Педагог повинен намагатися прищепити дітям висока свідомість, моральні почуття, поняття правильної поведінки у відповідності з принципами моралі та ідеалами. Вчитель зобов’язаний донести до них: вчинки і слова характеризують ставлення людини до всього, що його оточує.

Це дуже складний і тривалий процес. Кожна дитина пройде чималий шлях від базового засвоєння моральних понять до опанування їх змістом. Надалі моральне виховання учнів відіграє регулюючу роль в їх поведінці і ставленні до навколишнього світу, людей, природу, тварин і т. д.

Перцепція

Перераховуючи педагогічні знання, вміння і навички, необхідно трохи уваги приділити і такої теми. Важливість перцепції не можна недооцінювати. Адже якщо вона притаманна вчителю – значить, він здатний розуміти інших, усвідомлювати їх особистісні особливості і унікальні ціннісні орієнтації.

Ця якість дозволяє йому визначати стан учня і характер його переживань. Завдяки перцепції вчитель знаходить в діях, словах і вчинках кожної дитини те, що відрізняє його від інших (або навіть від самого себе в інших ситуаціях).

Дивіться також:  Університет Каліфорнії: освіта, навчання та відгуки

Коммуникационность

Не можна не відзначити увагою і це найважливіше педагогічне вміння. Знання та навички спілкування викладач застосовує у своїй діяльності кожен день. Саме за допомогою комунікації він розподіляє увагу учнів, підтримує його стійкість, визначає найбільш підходящий спосіб контактування.

Через спілкування вчитель може проаналізувати вчинки дітей, побачити переслідувані ними мотиви, визначити їх поведінку в тих чи інших ситуаціях, створювати досвід емоційних переживань і, нарешті, примирити учнів.

Слово – це дуже могутній інструмент, яким викладач зобов’язаний володіти досконало. Є вчителі, які забувають спілкуватися з учнями, вислуховувати їх. А адже це може суттєво допомогти освітнього процесу.

Управління собою

Важливо відзначити, що формування педагогічних умінь вимагає від педагога колосальної роботи над собою. Ця професія підійде не кожному. Лише сильні, всебічно розвинені особистості зможуть займатися подібною діяльністю.

Ось що потрібно педагогу для постійного самовдосконалення, поліпшення результатів і своїх умінь:

 • Витривалість.
 • Міцне фізичне здоров’я.
 • Увагу.
 • Розвинена уява.
 • Наявність творчого підходу.
 • Грамотно поставлена мова.
 • Здатність використовувати пантомимику і міміку для досягнення освітніх цілей.
 • Стабільний емоційний стан.
 • Соціальна чутливість.
 • Вміння стримувати негатив.

І, звичайно ж, педагог сам зобов’язаний постійно вчитися. Лише так можна удосконалюватися і розвиватися.

Любов до своєї діяльності

Вище було багато сказано про те, які повинні бути вміння хорошого педагога. Але можна висловитися набагато простіше.

Кращим педагогом є той чоловік, який так сильно любить свій предмет, що відчуває бажання захопити ним інших. Йому властиві всі перераховані якості – вони відбудуться з цієї його потреби.

Захоплена людина охоплений цікавістю і навіть якоюсь пристрастю, а тому він вміє підібрати потрібні слова, пояснити інформацію простою мовою, підібрати цікаві приклади і т. д. Напевно у кожного з нас є такий приклад з життя: коли на урок певного предмета було лінь ходити з-за нудного, безініціативного вчителі, а ось заняття іншого педагога навіть не хотілося пропускати – настільки цікаво він розповідав.

До того ж викладачі цієї категорії завжди набагато більш ерудовані, ніж інші. Вражаюче, наскільки у них капітальний рівень знань і широкий розумовий кругозір. А все тому, що такі викладачі постійно відчувають спрагу у вивченні нової інформації.

І це дає свої плоди. Адже, як говорив В. А. Сухомлинський: «Щоб дати вихованцям хоч іскорку знань, самому потрібно випити море світла».