Підданий – це … Визначення, походження, синоніми

Підданий – це хто такий? Зазвичай це слово пов’язується з підданством, яке розуміється як взаємозв’язок людини і держави. Однак такий підхід є не зовсім точним. У випадку з підданством мова йде не про країну взагалі, а про монарха як її чолі. Докладніше про те, хто це – підданий, буде розказано в статті.

Що сказано в словнику?

Щоб з’ясувати значення слова «підданий», звернемося до його словниковим тлумаченням. Там ми бачимо два варіанта:

 1. Особа, яка складається в підданстві в якомусь державі.
 2. Застаріле слово, що позначає людину, що знаходиться в економічній залежності від іншої особи.

Для розуміння першого з наведених значень «підданого» необхідно розібратися в тлумаченні слова «підданство». Якщо ми подивимося в юридичний словник, то побачимо, що в ньому цей термін трактується як належність тієї чи іншої особи до такої держави, на чолі якого знаходиться монарх.

Синоніми та походження

Щоб краще зрозуміти, хто це – підданий, розглянемо синоніми до цього слова та його походження.

Серед синонімів знаходяться такі, як:

 • підвладний;
 • підлеглий;
 • васал;
 • подначальный;
 • данник;
 • громадянин;
 • підвідомчий;
 • підневільна;
 • залежний;
 • підсудний.

Що стосується походження, то, на думку дослідників-етимологів, воно сходить до латинського прилагательному subditus. У польській мові є слово poddany, яке є калькою з латинського мови. У XVII столітті воно перейшло в російську і в дослівному перекладі розуміється, що знаходиться під даниною, обкладений податками, тобто залежний.

Щоб легше було засвоїти значення досліджуваного нами слова, розглянемо його в порівнянні з близьким, але не тотожним йому інститутом громадянства.

В чому суть підданства і громадянства?

Підданство є більш раннім правовим інститутом порівняно з громадянством. Його поява відносять до часів затвердження монархічного ладу. В основі підданства – зв’язок індивідуума і монарха, правлячого країною, в якій проживає людина. Таким монархом може бути, наприклад, король, цар, імператор. Зазначена зв’язок виражається в тому, що підданий зобов’язаний служити своєму монархові і підкоритися йому в усьому беззаперечно.

Дивіться також:  Задоволений – це що таке?

Громадянство – це також різновид правового зв’язку, але вже між іншими суб’єктами. Такими суб’єктами є індивід і держава. Ці взаємини припускають присутність двосторонніх зобов’язань між людиною і владою. Перший повинен виконувати встановлені державою закони, а друга – організувати його життя в гармонії з цими законами.

Для остаточного з’ясування питання про те, хто це – підданий, виділимо схожість і відмінність двох правових інститутів.

Схожість і відмінність

Схожість громадянства і підданства полягає в тому, що і перше, і друге висловлюють тісний взаємний зв’язок між людиною і тими найвищими структурами влади, які в конкретний момент часу знаходяться на чолі держави.

Тоді як відмінності між ними полягають у наступному:

 1. Щодо територіального утворення: підпорядкування влади в особі володарюючого одноосібно правителя, у разі підданства; в особі держави, що є колегіальним органом, в ситуації громадянства.
 2. Щодо структури взаємин. Інститут підданства передбачає існування зобов’язань, які приймаються індивідом в односторонньому порядку. Вони не тягнуть за собою відповідальності іншої сторони. Громадянство ж містить у собі взаємні права та обов’язки.
 3. Щодо участі у реалізації владних повноважень. Люди, що живуть в країні, керованій монаршої особливою, ставляться підданими в положенні безумовних виконавців вказівок государя. А громадянство дає їм можливість участі в обранні владних структур через процедуру голосування, а також можливість прийняття історичних рішень через участь у референдумі.

Все сказане дозволяє говорити про те, що розуміння підданого як особи, що перебуває у підданстві у держави, є некоректним і допустимо тільки при вживанні його в розмовної мови. Правильним буде сказати, що поданий – це людина, яка знаходиться у тісному правовому зв’язку з монархом.