Позаурочна діяльність у 5 класі за ФГОС. Робоча програма позаурочній діяльності

Що являє собою позаурочна діяльність у 5 класі за ФГОС? Проаналізуємо призначення даної роботи, її необхідність в освітніх установах.

Почнемо з того, що саме позаурочна діяльність у 5 класі за ФГОС здійснюється з метою формування гармонійно розвиненої особистості. Вона включає в себе різні види діяльності: художню, спортивну, інтелектуальну.

«Творчість у нашому домі»

Ця робоча програма позаурочної діяльності розрахована на дітей 10-11-річного віку. Термін її функціонування – навчальний рік. Програма позаурочної діяльності: «5 клас. Творчість у нашому домі» може реалізовуватися на паралелі п’ятих класів в будь-якій загальноосвітній організації.

Пояснювальна записка

Робоча програма позаурочної діяльності створена для проведення занять з учнями п’ятих класів в позаурочний час. Вона в повному обсязі відповідає вимогам нових федеральних стандартів загальної освіти.

Так як позаурочна діяльність у 5 класі за ФГОС спрямована на виконання соціального замовлення, при розробці програми основним орієнтиром стало формування гармонійного синтезу пізнавального, особистісного, соціального, комунікативного розвитку підростаючого покоління. Особливий акцент зроблений на розвиток у дітей прагнення до пізнання сімейних традицій, формування шанобливого ставлення до людей старшого віку, розвитку трудових навичок.

Методологічна основа

Позаурочна діяльність у 5 класі за ФГОС ґрунтується на системно-діяльнісному підході, який передбачає активацію на середньої ступеню навчання художньої, творчої, естетичної, пізнавальної діяльності дитини з урахуванням її індивідуальних і вікових можливостей і потреб.

Розв’язувані задачі

Заняття практичної художньої діяльністю сприяють художнього виховання, допомагають розвивати творчий і інтелектуальний потенціал підростаючого покоління. Кожна дитина являє собою неповторну індивідуальність, що володіє певними психофізичними особливостями, емоційними уподобаннями. Самореалізуватися йому допомагає позаурочна діяльність. У 5 класі історія, література, географія, математика – ті предметні області, в яких є достатньо цікавих напрямків діяльності, які можуть стати базою для творчих проектів та досліджень.

Дивіться також:  Фізична культура - що таке? Програма з фізкультури в школі

Завдяки освоєнню численних технологічних прийомів при роботі з новими матеріалами, дитина отримує величезні можливості для творчого та інтелектуального зростання. Він не тільки вдосконалює наявні вміння і навички, але і здобуває нові знання, що позитивно відбивається на розвитку комунікабельності, ініціативності, логічного мислення, винахідливості.

Основні напрями програми

У план позаурочної діяльності «5 клас. Творчість у нашому домі» включається духовно-моральне формування дітей. В рамках предметного змісту створюються оптимальні умови для розвитку таких якостей:

  • патріотизму через вивчення традицій свого народу;
  • творчого і працьовитого ставлення до життя, навчання;
  • формування правильних уявлень про красу природи, виразності предметів, зроблених своїми руками;
  • дбайливого ставлення до природних матеріалів, навколишнього середовища.

Крім даного напряму діяльності, в програмі приділено увагу прищеплювання п’ятикласникам трудових навичок і умінь, спеціальних технологічних знань. Серед них можна згадати:

  • інтеграцію предметних сфер у формування уявлення про цілісність матеріального світу;
  • розвиток інформаційної грамотності сучасного учня, формування його комунікативної компетентності;
  • навчання плануванню, контролю, оцінювання своїх дій відповідно до поставленої мети;
  • застосування символічних і знакових засобів надання відомостей для побудови моделей аналізованих процесів і об’єктів, вирішення практичних завдань;
  • оволодіння логічними прийомами: аналізом, синтезом, узагальненням, аналогії, класифікації;
  • формування навичок побудови причинно-наслідкових зв’язків.

Етапи роботи

Допомагає вирішувати всі ці завдання у 5 класі інформатика. Позаурочна діяльність буде ефективною лише в тому випадку, коли вона ґрунтується на методичних прийомах і методах.

Спочатку необхідно сформувати у дитини навички спостереження. ВІН аналізує побачене зображення предмета, намагається зрозуміти, з яких матеріалів виготовлено виріб.

На наступному етапі школяр складає план своїх дій, продумує методи і прийоми, якими він при цьому буде користуватися.

Організація діяльності

Завданням заняття є освоєння нового прийому, а не копіювання вироби, показаної педагогом. Подібний підхід сприяє оптимальному врахуванню можливостей кожної дитини, так як можна спрощувати (ускладнювати) завдання.

Дивіться також:  За що можуть відрахувати зі школи: порушення правил поведінки, невиконання вимог внутрішнього розпорядку школи, умови для відрахування і суворе дотримання законодавчих та правових актів

Діти створюють власні вироби, вносячи певні зміни в запропонований зразок, або реалізують власний задум. Робота передбачає пошук нових матеріалів, що дозволяє впроваджувати в програму елементи дослідження.

Наповнюваність групи становить 12-15 чоловік, що дозволяє педагогу впроваджувати особистісно-орієнтований підхід у позаурочній діяльності.

Періодичність проведення занять – два рази на тиждень по годині (68 годин на рік). Місце проведення – майстерня по технології.

Актуальність і новизна програми

Її зміст спрямований на активізацію естетичної, художньої, пізнавальної діяльності кожної дитини з урахуванням її індивідуальних і вікових можливостей і потреб, на формування позитивного ставлення до праці, організації позаурочного часу.

Окрему увагу приділено в програмі формування інформаційної культури на базі правильного застосування ІКТ. Для передачі навчальної інформації пропонуються різноманітні види: викрійки, малюнки, креслення, схеми. У заняття включаються такі завдання, які спрямовані на пошук нової інформації в довідниках, словниках, довідниках.

Вдосконалення комунікативної компетентності здійснюється шляхом отримання досвіду колективної роботи, формування навичок ведення навчального діалогу, розвитку самооцінки.

Програма передбачає блокове будова, що включає в себе кілька розділів. Головні змістові лінії спрямовані на виховання пізнавального інтересу у школярів до різноманітних видів діяльності, формування у підростаючого покоління деяких професійних навичок.

Курс дозволяє дитині повною мірою зрозуміти можливості застосування різних матеріалів в повсякденному житті. Завдяки прикладного творчості, запропонованому педагогом у позаурочний час, хлопці збагачують свій внутрішній світ, розвивають комунікативні навички.

У програмі передбачені тематичні перетину з математикою, біологією, географією, історією. Для створення власних художніх образів хлопці застосують засоби виразності, освоєні ними на уроках образотворчого мистецтва.

Висновок

Як повинна бути організована в освітньому закладі позаурочна діяльність? «Математика: 5 клас – за рамками шкільної програми» – таку назву можна дати додаткового курсу для хлопців, які захоплюються цією складною і важливою наукою, готові вирішувати приклади і задачі в позаурочний час. Крім математики, у багатьох школах у п’ятикласників є можливість навчитися грати в шашки або шахи, організовуються численні спортивні секції, дослідницькі клуби.

Дивіться також:  Поповнюємо словниковий запас: каталог — це...

Модернізація системи освіти, яка відбувається в нашій країні, позитивно позначилася на організації вільного часу дітей. Багато гуртки, секції, творчі об’єднання, що створюються на базі шкіл і центрів додаткової освіти, пропонують свої послуги абсолютно безкоштовно.