Present Simple. Приклади вживання і правила використання часу

Вивчення часів – сама велика і значуща тема англійської граматики. Як і у всіх мовах, в ній є теперішній, минулий і майбутній час. Різниця – в їх кількості. Чотири справжніх, чотири майбутніх і чотири пройшли – ось в чому належить розібратися тим, хто налаштувався заговорити мовою Туманного Альбіону. Вивчення завжди починається з цього простого (Present Simple Tense). Приклади речень з перекладом і правила використання представлені в цій статті.

Present Simple Tense

У перекладі на російську мову – теперішній простий час. При цьому воно не вживається в ситуаціях, коли діяння відбувається прямо зараз. Даний час використовується, коли ми говоримо про дії, які відбуваються постійно, регулярно, повторюються з дня на день. Крім того, ми використовуємо його, коли говоримо про загальновідомі факти, теоріях, які не вимагають доказів (наприклад, день змінює ніч).

Освіта Present Simple

Нижче будуть представлені приклади речень у Present Simple: стверджувальні, негативні і питальні. Але для початку необхідно розібратися в тому, як вони утворюються.

Для побудови позитивної пропозиції використовується дієслово в першій формі (так, як він записаний у словнику) або дієслово з закінченням -s (-es), що додається тільки в тому випадку, якщо підмет стоїть в третій особі однини (займенники він, вона, воно).

Для утворення питальних форм використовуються допоміжні дієслова – Do або Does. Does застосовується тільки в тих реченнях, де підмет стоїть в третій особі однини.

Допоміжне слово ставиться в початок пропозиції, далі слід підмет і тільки потім присудок, яке має бути виражене дієсловом у 1-й формі (закінчення додається тільки в позитивних формах).

Для утворення негативного висловлювання, як і для знаків, що використовуються слова Do або Does, а також частка not. Це і буде відмінною рисою цих пропозицій. Порядок слів будується так: підмет – допоміжний дієслово – негативна частка not – смислової дієслово в першій формі – інші члени речення.

Дивіться також:  «Не багато» або «мало» - як зробити правильний вибір при написанні?

Present Simple, приклади речень з перекладом

Ствердні пропозиції:

I swim in the lake near my house every summer. – Я купаюся в озері поруч з моїм додому кожне літо.

My colleagues gather together in every Friday the cafe. – Мої колеги збираються разом кожну п’ятницю в кафе.

Tim lives in New-York with his parents and his little sister. – Тім живе в Нью-Йорку з його батьками і маленькою сестрою.

My friend studies at the Faculty of Engineering. – Мій друг навчається на інженерному факультеті.

My brother looks after our younger sister. – Мій брат доглядає за нашою молодшою сестрою.

Негативні пропозиції:

I do not swim in the lake near my house every summer. – Я не купаюся в озері поруч з моїм додому кожне літо.

My colleagues do not gater together in every Friday the cafe. – Мої колеги не збираються разом кожну п’ятницю в кафе.

Tim does not live in New-York with his parents and his little sister. – Тім не живе в Нью-Йорку з його батьками і маленькою сестрою.

My friend does not study at the Faculty of Engineering. – Мій друг не вчиться на інженерному факультеті.

My brother does not look after our young sister. – Мій брат не доглядає за нашою молодшою сестрою.

Приклади Present Simple Tense повинні допомогти краще розібратися в темі, щоб самостійно виконувати вправи в подальшому.

Питальні речення:

Do I swim in the lake near my house every summer. – Я купаюся в озері поруч з моїм додому кожне літо?

Do my colleagues gather together in every Friday the cafe. – Мої колеги збираються разом кожну п’ятницю в кафе?

Дивіться також:  Багато - це скільки? Етимологія, вживання та значення слова

Does Tim lives in New-York with his parents and his little sister. – Тім живе в Нью-Йорку з його батьками і маленькою сестрою?

Does my friend studies at the Faculty of Engineering. – Мій друг навчається на інженерному факультеті?

Does my brother looks after our younger sister. – Мій брат доглядає за нашою молодшою сестрою?

Present Simple, приклад і вживання в таблиці

Для наочності і кращого засвоєння часів в англійській мові краще всього скласти таблицю, яка буде корисна на будь-якому етапі вивчення англійської мови. Вона повинна бути зведена – за всіх часів. Заповнюється по ходу вивчення.

Приклад Present Simple таблиці наведено нижче.

Simple

просте

Progressive

продовжене

Perfect

завершене

Perfect Progressive

завершений тривалий

Present

даний

Відбувається регулярно, зазвичай, постійно, день у день.

Освіта – дієслово в 1-й формі або із закінченням -s.

Допоміжні дієслова – do/does.

Дія відбувається прямо зараз.

Освіта – дієслово to be в теперішньому часі – смислового дієслова з закінченням -ing.

Дія завершився до цього моменту, але є результат.

Освіта – дієслово have в теперішньому часі – дієслово в третій формі.

Past

минулий

Одноразове дію, подію минулого (вчора, тиждень тому, рік тому і т. д.)

Освіта – дієслово у другій формі (неправильний) або дієслово з закінченням -ed (правильний).

Допоміжний дієслово – did.

Future

майбутнє

Краще заповнювати таблицю самостійно, а не брати вже готову. Це сприяє кращому запам’ятовуванню. Форми в ній представлені не повністю, а в якості прикладу виділені головні часи. Можна взяти цю таблицю за основу і далі продовжити заповнювати її.

Сподіваємося, що ця стаття була корисною та інформативною. У ній були представлені правила утворення цього простого часу, наведено приклади речень з перекладом Present Simple, а також заповнена базова (приблизна) зведена таблиця часів.

Дивіться також:  Посипати голову попелом: значення фразеологізму