Найбільш поширені завдання на Past Simple та Present Simple

Вивчення англійської мови вимагає від нас великої кількості практики: як розмовної, так і вправ в граматиці. Це дозволить не просто слідувати зазубреним правилами, але і розуміти, який правильний порядок в пропозиції, додавати потрібні закінчення, розмовляти інтуїтивно, а не замислюватися, переводячи кожне сказане слово. Різноманітність завдань на Present Simple і Past Simple дозволяє ретельно перевірити та застосувати всі вивчені правила.

Типи граматичних завдань

Існує безліч різних тестів та іспитів для перевірки рівня знань про часи в англійській мові:

 • вибрати правильний варіант із запропонованих;
 • змінити форму дієслова (завдання з англійської на Past Simple та інші часи);
 • поставити все речення в зазначений час;
 • вибрати правильний порядок слів.

Вище вказані лише деякі з найбільш поширених видів вправ.

Поради для успішного проходження тестів

Щоб отримувати вищі оцінки, ви можете практикуватися в граматиці мови, виконуючи невеликі тести хоча б раз у день. Для їх успішного проходження варто дотримуватися кількох правил:

 • Завжди перечитуйте пропозиція кілька разів, бажано навіть вголос. Іноді вже на рівні інтуїції можна зрозуміти, де помилка, якщо ви не пам’ятаєте потрібне правило.
 • При виборі із кількох варіантів ви повинні собі відповісти не тільки на питання про те, А чому (наприклад) правильний, але і чим помилкові залишилися.
 • У тестах часто пропонують дуже схожі або заплутані варіанти. Не поспішайте з вибором, побачивши перший підходящий на ваш погляд відповідь.
 • Уважно читайте вказівки до завдань.

 • При вивченні граматики запам’ятовуйте важливі нюанси. Наприклад: іменники часто закінчуються на -ment, -ion, -ness, -ity.
 • У завданнях на Past Simple по зміні форми дієслова в лапках задайте собі навідні запитання: чи є запитання або заперечення в реченні, правильний чи ні дієслово, потрібна чи пасивна форма і тому подібні.
 • Перевірте роботу.
Дивіться також:  Особливості адигейського алфавіту та його фонетика

Просте даний час

Часи Present і Past Simple – одні з найбільш легких для вивчення. Present Simple використовується в англійській мові для наступних цілей:

 • Повторювані дії – це час часто використовується для постійних дій, на це вказують слова, що позначають: завжди, ніколи, часто, кожен день (I often go home late).
 • Прості заяви факту – коли потрібно констатувати факт або задати питання без відсилання до часу (She speaks five languages).
 • Світові істини – про закони природи і світу завжди кажуть у Present Simple (Leaves fall in autumn).
 • З дієсловами почуттів і психічних процесів, найбільш поширені: love, like, smell, know та інші.

 • В анекдотах і оповіданнях теперішній простий час дуже часто використовується в жартах і тоді, коли розповідається історія, щоб зробити розповідь більш безпосереднім. Це використання цього часу іноді називають наочним присутністю. Також використовується для переказу подій у книзі чи фільмі.
 • Щоб звернутися до майбутнього, яке заплановане, або до подій, нам не підвладним (Hurry up, please! The bus departs in 15 хвилин!).

Приклади завдань на Present Simple

Заповнити таблицю, використовуючи вже поставлені пропозиції:

Твердження Заперечення Питання
She goes to school
He doesn’t sing
Is she tall?

З Past Simple зробити Present Simple:

1. He wrote a story about animals. 2. Did you like that ice-cream? 3. The tree was huge and had green leafs. 4. She didn’t want to go there. 5. Jane wanted to go to France on holiday. 6. Where was your jacket? 7. The bus came in time. 8. The weather was strangely fine. 9. He could do this task by himself. 10. I read that book too fast.

Дивіться також:  Корейські числа і системи числення

Поставити слова в реченні в правильному порядку:

 1. likes/Nancy/to/games/play.
 2. so Candies tasty are.
 3. have I lot of toys a.
 4. about know What do stars you?
 5. school doesn’t to Steve go.

Минулий простий час

Минулий простий час найчастіше використовується:

 • Для дій, які відбулися в минулому – Past Simple використовується для процесів, які вже сталися, у реченні на це часто вказує допоміжне слово, що позначає минулий час (last year, yesterday, ago).
 • У прямої мови – якщо вам щось сказали в теперішньому часі, ви повідомите цю інформацію вже в минулому (She said she lived in London).
 • В умовних реченнях (If i knew it i would tell you).

Найбільшу складність у завданнях на Past Simple представляють неправильні дієслова. Це слова, які в минулому часі міняють свою форму (написання або звучання). Часто використовувані слід вивчити на пам’ять, а для решти мати спеціальну таблицю з усіма неправильними дієсловами (send-sent-sent).

Завдання на Past Simple

Написати другу форму неправильного дієслова: run, lose, lie, buy, put, meet, speak, know, hold.

Поставити пропозиції в минулий час:

 1. They move to a new town.
 2. She sells toys.
 3. Do you go there?
 4. I don’t play chess.
 5. He fights for freedom.

Завдання на Past Simple – вибрати слово з дужок:

 1. I visited my aunt (yesterday/tommorrow).
 2. He (selled/sold) all his cars.
 3. Did they (payed/pay) for a bill?
 4. (Did/Does) she go there last night?
 5. Students (was/were) very noisy.