Проекція сили на вісь і на площину. Фізика

Сила – це одне з важливих понять у фізиці. Вона є причиною зміни стану будь-яких об’єктів. У цій статті розглянемо, що собою являє ця величина, які сили бувають, а також покажемо, як знаходити проекції сили на вісь і на площину.

Сила і її фізичний зміст

У фізиці сила – це векторна величина, яка показує зміну кількості руху тіла за одиницю часу. Дане визначення вважає чинності динамічною характеристикою. З точки зору статики сила у фізиці – це міра пружною або пластичної деформації тел.

Міжнародна система СІ виражає силу в ньютонах (Н). Що таке 1 ньютон, простіше всього зрозуміти на прикладі другого закону класичної механіки. Математична запис його наступна:

F = m*a

Тут F – деяка зовнішня сила, що діє на тіло масою m, що і приводить до прискорення a. З формули слід кількісне визначення одного ньютона: 1 Н – це така сила, яка приводить до зміни швидкості тіла масою 1 кг на 1 м/с за кожну секунду.

Прикладами динамічного прояву сили є прискорення автомобіля або вільно падаючого тіла в гравітаційному земному полі.

Статичний прояв сили, як було зазначено, пов’язане з явищами деформації. Тут слід навести наступні формули:

F = P*S

F = -k*x

Перший вираз пов’язує силу F з тиском P, яке вона справляє на деяку площадку S. Через цю формулу 1 Н можна визначити як тиск в 1 паскаль, що додається до майданчику 1 м2. Наприклад, стовп атмосферного повітря на рівні моря тисне на майданчик 1 м2 з силою 105 Н!

Другий вираз є класичною формою запису закону Гука. Наприклад, розтягування або стискання пружини на лінійну величину x приводить до виникнення протидіє сили F (у виразі k – коефіцієнт пропорційності).

Дивіться також:  Які країни і які материки знаходяться в Північній півкулі, а які – в Південній?