Рівномірний рух по прямій і обертання по колу. Звязок кутової та лінійної швидкості

Розділ фізики, який вивчає рух тіл по різних траєкторіях, називається кінематикою. Практично корисними типами переміщення об’єктів є рух по прямій і по колу. Розглянемо у статті, що являють собою ці типи руху, якими вони описуються формулами, а також наведемо зв’язок кутової та лінійної швидкості.

Рух по прямій

Зв’язок кутової та лінійної швидкості можна визначити, якщо знати, про яких величинах йде мова. Почнемо з лінійної швидкості.

Зі шкільної лави кожен знає, що переміщення об’єктів у просторі характеризується трьома основними величинами:

  • пройдений шлях S;
  • час руху t;
  • швидкість v.

Формула, що зв’язує в єдине рівність названі величини, наведена нижче:

S = v * t.

Наведене вираз описує рівномірний рух тіла по прямій лінії. У міжнародній системі одиниць СІ величина S вимірюється в метрах (м), t – в секундах (с), v – в метрах за секунду (м/с). Крім названих одиниць, шлях і час можуть виражати в кілометрах (км) і годинах (год), відповідно. Тоді швидкість буде виражатися в кілометрах в годину (км/год).

Записана формула може застосовуватися для вирішення широкого кола практичних завдань, наприклад, рух транспортних засобів по дорогах, рух кораблів і човнів по річках, політ птахів і так далі.

Дивіться також:  В чому полягає фізичний зміст показника заломлення: абсолютний і відносний показники