Роль do/did/does в граматиці англійської мови

Для багатьох, що вивчає англійську мову, на перших етапах не завжди зрозуміла роль дієслів do/did/does в граматиці англійської мови. Як їх вживати? В якому місці у реченні їх треба ставити? Не відповівши на ці питання, неможливо вивчати мову далі. Щоб у цьому розібратися, для початку потрібно з’ясувати, на які види поділяються дієслова.

Види дієслів

В англійській мові існує три великі групи дієслів:

 • смислові;
 • допоміжні;
 • полувспомогательные.

До першої групи належать дієслова, які мають своє самостійне значення. Такі дієслова найчастіше використовуються в ролі присудка в реченні.

Приклади:

 • I read every day (Я читаю кожен день).

 • We are walking now (зараз Ми гуляємо).

До другої групи належать дієслова, які не мають самостійним значенням, але допомагають в утворенні дієслівних форм. В граматиці англійської мови do/did/does відносяться саме до цієї групи. Їх загальна назва – дієслова to do. Крім нього, в цю групу входять дієслова to have, to be і т. д.

Приклади:

 • I don’t speak English (Я не говорю по-англійськи).
 • I didn’t write a letter (Я не написав лист).

І до останньої групи можна віднести модальні дієслова: can, may, must і т. д.

Завдяки цій класифікації стає зрозуміло, яке місце займають дієслова do/did/does в граматиці.

У чому різниця між цими дієсловами?

Всі ці дієслова належать до однієї групи допоміжних дієслів to do. Але мають різну форму. Чим це обумовлено? Можна сказати, що to do – це початкова форма. У формі do і does даний дієслово використовується у теперішньому простому часі (Present Simple). А у формі did в минулому простому часу (Past Simple).

Дієслово do використовується разом з займенниками I, You, We, They. Із всіма іншими займенниками цей дієслово використовується у формі Does (тобто з займенниками та іменниками 3 особи в однині). Did використовується з усіма займенниками однаково.

Дивіться також:  Пакистан: мова тут не один

Вживання в якості допоміжних дієслів do/did/does в англійській мові. Граматика

У розглянутих дієслів в англійській мові кілька функцій:

 1. У Present Simple дієслова do/does служать для формування питальній форми. Тут важлива послідовність слів. Перше місце займає допоміжний дієслово (його вибір залежить від займенники, що зазначено в пункті вище). Потім йде підмет, присудок, додаток, обставина. Визначення використовується або перед підметом, або перед доповненням, в залежності від змісту пропозиції. Приклад: Do you speak English fluently? / Does he learn English?
 2. У заперечному реченні використовується наступний порядок слів: Підмет, допоміжний дієслово, присудок, додаток, обставина. Приклади: I don’t speak English fluently. / He doesn’t learn English.
 3. Також допоміжні дієслова використовуються для утворення заперечної форми наказового способу. Приклад: don’t go there. / Не ходи туди. Don’t watch this film. / Не дивися цей фільм.

Посилення значення

Згідно граматиці, do/did/does також використовуються для посилення значення дій, які виражаються за допомогою смислового дієслова. Для цього в теперішньому простому часі do/does ставляться перед смисловим дієсловом. У простому минулому часі перед смисловим дієсловом варто did. При перекладі на російську мову це посилення можна передати використанням частинок “ж”/”адже” або за допомогою наголосу, наголосу на певному слові.

Приклади:

 • Why didn’t you read the book? – But I did read it (Чому ти не прочитав книгу? – Але я ж прочитав).
 • Why don’t you like this film? – But I do like it (Чому тобі не подобається цей фільм? – Але ж він мені подобається).

Дієслово to do як смисловий

Дуже часто, але не завжди, дієслово to do використовується як допоміжний. Часом його можна вживати і як смисловий у значенні робити.

Дивіться також:  Хто це – тезка? Випадковість чи привід для знайомства?

Приклад:

 • Did you do this task? (Ти зробив це завдання?)

Причому в питаннях та запереченнях даний дієслово використовується двічі. І як допоміжний, і як смисловий.

Це перелік функцій, які виконують дієслова do/did/does в граматиці. Уміння їх використовувати – базовий навик у вивченні англійської мови. У розмовній мові конструкції з використанням цих дієслів зустрічаються дуже часто. Тому краще все дуже ретельно відпрацювати дані правила, щоб максимально швидко, практично автоматично будувати пропозиції.