Що таке консументи 1 порядку? Приклади консументів

Харчова ланцюг має певну будову. У неї входять продуценти, консументи (першого, другого порядку і т. д.) і редуценти. Детальніше про консументах буде розказано в статті. Щоб ґрунтовно розібратися в тому, хто такі консументы 1 порядку, 2 і далі, спочатку стисло розглянемо будову харчової ланцюга.

Будова харчового ланцюга

Як відомо, на першій щаблі харчової ланцюга, або на першому ярусі харчової піраміди, розташовуються продуценти. Це рослини, основна особливість яких полягає в здатності виробляти з неорганічних сполук органічні, які можуть бути під час процесу харчування засвоєні консументами 1 порядку. Завдяки цій особливості вони також називаються автотрофами (в перекладі з грец. – самопитающиеся), на відміну від гетеротрофов, які не можуть синтезувати органічні речовини. Справедливості заради слід зазначити, що до них відносять і деяких представників рослинного світу, в основному це рослини-паразити. Взагалі, різницю між ними можна назвати досить умовною, адже існує досить багато видів, які можуть використовувати один з типів харчування в залежності від умов та ситуації.

Наступна ланка ланцюга і, відповідно, ярус харчової піраміди – консументы (декількох порядків). Так називають організми, які споживають в їжу продуценти. Про них буде детально розказано далі.

І нарешті, редуценты – завершальний ярус харчової піраміди, остання ланка ланцюга, – організми-«санітари». Це невід’ємний і дуже важливий компонент екосистеми. Вони переробляють і розкладають високомолекулярні органічні сполуки до неорганічних, які потім знову використовуються автотрофами. Велика частина з них – це організми досить дрібних розмірів: комахи, черв’яки, мікроорганізми і т. д.

Дивіться також:  Формула нітробензолу: фізичні і хімічні властивості