Синтаксис – це розділ науки про мову, який вивчає словосполучення, речення і текст

Лінгвістика, або мовознавство – наука про мову, мову й комунікації – вивчає різні сторони будови і функціонування мов. Синтаксис – це розділ науки про мову, який вивчає словосполучення, речення та текст. Того, що саме і з якої точки зору вивчають фахівці, і присвячена ця стаття.

Словосполучення

Словосполучення – це такі утворення в мові, які конструюються з готових одиниць – слів і фразеологізмів – за допомогою службових слів (прийменників) або без них за певними правилами тої чи іншої мови. Синтаксис – це розділ науки про мову, що вивчає, з яких саме правил слова поєднуються у словосполучення і з допомогою яких засобів.

Для конструювання словосполучення недостатньо взяти два будь-які слова і механічно їх з’єднати. По-перше, вони повинні бути пов’язані за змістом. Скажімо, слова «зяблик» і «висловухий» можуть бути легко з’єднані за всіма правилами граматики (висловухий зяблик, висловухих зябликів і т. д.), однак значення цих слів будуть опиратися такому з’єднанню. Воно може відбутися тільки в тому випадку, якщо обидва цих слова або одне з них будуть вжиті в переносному значенні. Наприклад, «зябликом» можна назвати цуценя, який часто мерзне, тоді і зі словосполученням «висловухий зяблик» буде все в порядку. Це цікаві питання, але ними синтаксис займається опосередковано, це більше поле науки семантики і семасіології – науки про значення слів.

Синтаксис – це розділ науки про мову, який вивчає словосполучення з точки зору їх формального зв’язку. Синтаксистов цікавить питання про те, чому одні поєднання слів сприймаються носіями як граматично правильні, а інші – ні. Найпростіший приклад – «блакитна вода» і «блакитна вода». У першому випадку порушено правило узгодження прикметника і іменника. У російській мові прикметник (визначення) має повторювати форми іменника (обумовленого), щоб словосполучення вийшло коректним. Тому синтаксис – розділ науки про мову, який вивчає словосполучення з граматичної точки зору.

Дивіться також:  Візаві: значення слова, синоніми і тлумачення